6 Şubat 2014 Perşembe

“NEDEN GERİ KALDIK” KONULU MAKALE VE KİTAPLAR

KİTAPLAR (31 KİTABIN 5'İ WEBDE TAM METİN OLARAK VAR)
Arslan, E. S., & Öztürk, A. : Müslümanların gerileme sebepleri. Ankara: Nur Yayınları. (1985).  [Worldcat/
Berkes, Niyazi: 200 [iki yüz] yıldır neden bocalıyoruz? by Niyazi Berkes.  [Istanbul?] Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık [1964?] . 176s. Yön yayınları,no. 1. https://eksisozluk.com/200-yildir-neden-bocaliyoruz--1188534 ; http://kitapozettanitim.blogspot.com.tr/2012/04/yuzyldr-neden-bocalyoruz-niyazi-berkes.html  ;  Berkes, Niyazi:  Iki Yuz Yildir Neden Bocaliyoruz? by Niyazi Berkes.  Istanbul : Cumhuriyet, 1997. https://archive.org/details/200YlddrNedenBocalayoruzCilt1NiyaziBerkes
Berkes, Niyazi: Türkiye’de çağdaşlaşma.  http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=67944
Çimen, M. Dünü ve bugünüyle "gerikalmışlık" sorunu. Kızılay, Ankara: Öz-Ge Yayınları. (1991).  [Worldcat/
Divitçioğlu, Sencer:  Asya tipi üretim tarzı ve az-gelişmiş ülkeler / Sencer Divitçioğlu.  [İstanbul] : Elif Yayınları, 1966 31 s. ;  19 cm Elif Yayınları ; 20 Bilgi dizisi : 2
Güvenç, Bozkurt: Türk Kimliği.  http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=432254
Hişmi, Asaf:  Geri kalmışlığın anatomisi / Asaf Hişmi.1. bsk. Hatay : Asaf Hişmi, 2010. 237 s. ;  24 cm.         
İnönü, Erdal: Üçyüz Yıllık Gecikme . Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar. İstanbul: Büke Yayınları, 2002. 256s. ISBN:9758454447. http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=66601
İsmail Cem. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi. İstanbul: Cem. (1970).  [Worldcat/ ; İsmail Cem: Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi. http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=438731&sa=155722992
Keyder, Çağlar:  Emperyalizm azgelişmişlik ve Türkiye / Çağlar Keyder.2. bs.  İstanbul : Birikim Yayınları, 1979 136 s.;  20 cm  Yerli Araştırmalar dizisi ; 1
Köprülü, Ömer: Osmanlı Devletinde Köprülüler / Ömer Köprülü. [İstanbul? : yayl.y.], 1943. 56 s. ;  19 cm. Kaynakça eserin sonundadır. Partial contents:İçindekiler : Duraklama Devri-Gerileme devri
Köse, Adnan:  Osmanlı / Adnan Köse ; editör: Eylem Ürel. İstanbul : Yonca Yayınları, 2011. c. "4." (1-310 s.) :  res. ;  21 cm. Partial contents:İçindekiler: 4. cilt: Gerileme dönemi  Osmanlı İmparatorluğu -- 1699-1792 -- Tarih
Kuran, T., & Elhüseyni,Nurettin, Yollar ayrılırken: Ortadoğu'nun geri kalma sürecinde İslam hukukunun rolü. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. . (2012).  [Worldcat/
Neden geri kaldık. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2013. http://www.kitapyurdu.com/icsayfalar.asp?id=672184&sayfa=672184-7.gif
Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 336s.
Özden, A. M. Rönesansda İstanbul ve Paris tababeti ve tıb tahsili: Sonradan niçin geri kaldık?. İstanbul. (1944).   [Worldcat/
Özkol, S. Geri bıraktırılmış, Türkiye: Emperyalizmin sömürdüğü ülkelerde kalkınma sorunu. Istanbul: Ant Yayınları. (1969).  [Worldcat/
Riviore, G. İslâm âleminin gerileme sebepleri. İstanbul: Uçdal. (1966).  [Worldcat/
Sencer, Muzaffer:  Osmanlı toplum yapısı : Az gelişmişliğin tarihsel temeli / Muzaffer Sencer.2. bs. İstanbul : Yöntem, 1973.340 s. ;  19 cm. Yöntem yayınları ; 13. Bilim-araştırma belgeler
Som, Deniz:  Rönesans’ta neredeydin : geri kalmışlığın kısa tarihi / Deniz Som.İstanbul : Cumhuriyet Kitapları, 2010.  178 s.;  21 cm.  Siyaset -- Denemeler -- Türkiye
Sword and Scimitar. by Simon Scarrow.  1565, Malta: a vital outpost between the divided nations of Europe and the relentlessly expanding Ottoman Empire. Faced with ferocious attack by a vast Turkish fleet, the knights of the Order of St John fear annihilation. Amongst those called to assist is disgraced veteran Sir Thomas Barrett. Loyalty and instinct compel him to put the Order above all other concerns, yet hi...more. Hardcover, 436 pages. Published October 25th 2012 by Headline Publishing Group (first published September 1st 2012).  http://www.goodreads.com/book/show/14828261-sword-and-scimitar
Tabakoğlu, A. Gerileme dönemine girerken Osmanlı maliyesi. İstanbul: Dergâh Yayınları. (1985).   [Worldcat/
Titiz, Tınaz: Diyaloglar. Ocak 2014.
Titiz, Tınaz: Sorun Çözme Kabiliyeti Üzerine Söyleşi (Sorular/Cevaplar)  Necati SAYGILI. Çağdaş Çözüm Beyaz Nokta Gelişim Derneği Kurucu Bşk. İstanbul . 2011. http://www.ccbngd.org.tr/wp-content/uploads/SCK_elkitapcigi-Rev5.pdf
Titiz, Tınaz: Sorunların intikamı. Ankara: Pegem Akademi, 2011. http://www.pegem.net/kitabevi/120761-Sorunlarin-Intikami-Cozemeyeni-Cozerler-kitabi.aspx
Titiz, Tınaz: Sorunların İntikamı: Çözemeyeni çözerler! (M.Tınaz Titiz)  Kitabından seçme satırlar, cümleler ve paragraflar . Seçmeleri Derleyen: Bülent Ağaoğlu. Ekim 2013. http://tinaztitiz.com/wp-content/uploads/2012/05/Sorunlarin_Intikami_Secmeler.pdf
Turhan, Mümtaz : Garplılaşmanın Neresindeyiz?  1959 (4. baskı 1967). İstanbul : Yağmur Yayınevi, 1972.  Gençlik serisi, 4.; Yağmur yayınları, 33.; Yağmur yayınları., Fikri eserler ;, 16.
Türkmenkazak, Deniz Devran:  Gerikalmışlığımızın nedenleri ve çözümleri / Deniz Devran Türkmen Kazak [doğ. Deniz Devran Türkmenkazak] 1.bsk    [Y.y.: yayl.y., 1992?]  71 s. ;  20 cm Gen. Not   Dizgi hatası sebebi ile iki yazarlı gibi gözüküyor
Yalçın, A. Türkiye iktisat tarihi: Osmanlı iktisadında büyüme ve gerileme süreci. Ankara: Ayyıldız. (1979). [Worldcat/
Yavi, E., & Erzincan İli (Turkey). Doğu Anadolu ve Erzincan: Eskiçağdan günümüze Doğu Anadolu bölgesi'nin geri kalmışlığı üzerine bir derleme. Erzincan: T.C. Erzincan Valiliği. (1994).  [Worldcat/
Yerasimos, S., & Kuzuci, B. Azgelişmişlik sürecinde Türkiye. İstanbul: Gözlem yayınları. (1974).  [Worldcat/ ; Yerasimos, Stefanos:  Az gelişmişlik sürecinde Türkiye / Stefanos Yerasimos; Türkçesi : Babür Kuzucu.5. bsk   İstanbul : Belge Yayınları, 1986  ... c. <1.k.>;  20 cm

MAKALELER (58 MAKALENİN 16’SI WEBDE MEVCUT)
Akkuş, Yakup: Çağdaş iktisadi düşüncede sol perspektifler (Asya Tipi Üretim Tarzı, Bağımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemi Teorisi) = Left perspectives in contemporary economic Thought (Asian type production, dependence theory, modern World system theory). Türk Dünyası Araştırmaları, (168), Mayıs-Haziran 2007, 133-158.ss.
Arıkan, Zeki: Osmanlı İmparatorluğunun Duraklama ve Gerileme Dönemi  AÖF Sosyal Bilgiler 1-8 1986 
Armağan, Merve: Osmanlı gerçekten gerilemiş miydi? 2012. https://www.academia.edu/3582927/Osmanli_Gercekten_Gerilemis_Miydi
Armağan, Mustafa: Osmanlı Gerilemesi’ Masalından Uyanmak!  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 31 – ss.
Atasağun, Yusuf Saim. Milli Ekonomimiz Neden Geri Kaldı? Banka, Ankara, (1), 00.03.1949, 38-45. [cdmb/mktp]
Avcılar, Suna Başak. Asya Tipi Üretim Tarzı’na Veda. Bilig (22) 2002, 1-28. ss. Türkçe, İng. ve Rusça özet. Bibliyografya
Aydın, Mustafa. Osmanlıda Fikri Gerilemenin Genel Seyri ve Sebepleri Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Konya, (5), 00.00.1990, 163-184.  [cdmb/mktp]
Bakkal, Ali. Osmanlıların Müsbet İlimler Alanında İlerlemesi ve Gerilemesi Üzerine. Köprü (114) 2011, 169-205. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya [tmb/mktp]
Bilgin, Vejdi: Gerileme ve Çöküş Devri Osmanlı Zihniyeti: Osmanlı'dan Cumhuriyet' e Miras Kalan Sosyal Karakter Üzerine Bir Deneme / Dr. Vejdi BİLGİN  . İçinde: Osmanlı. 7. Cilt Düşünce. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları,
Bulut, Yücel: Türkiye'nin Çağdaş Tarihine İlişkin Bazı Gözlemler - Some Observations on the Contemporary History of Turkey - DÎVÂN DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİhttps://www.academia.edu/4449927/Turkiyenin_Cagdas_Tarihine_Iliskin_Bazi_Gozlemler_-_Some_Observations_on_the_Contemporary_History_of_Turkey_-_Yucel_BULUT
Darling, Linda T.: Osmanlı Tarihinde Dönemlendirmeye Farklı Bir Bakış.  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 151 – ss.
Doğu-Batı İkilemine Dört Bakış. Montesquieu/Fanon/Galeano/Said, Kaan Durukan, İş Bankası Yayınları, 2004, 116 sayfa.
Durukan, Kaan: “Batıcılık Serüveni: 250 Yıldır Neden Bocalıyoruz?”, Türkili hicazkar : Türkiye'de tarih anlayışı üzerine /  İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2003, s.17-40  [Batıdışı dünyada modernizasyonun getirdiği sarsıntının Osmanlı imparatorluğu, çağdaş Türkiye ve günümüz Ortadoğu‟sunda hissedilen etkileri]
Ercan, Yavuz. Osmanlı imparatorluğu`nda Duraklamanın ve Gerilemenin Nedenleri Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, (310), 00.07.1987, 65-73. [tmb/mktp]
Eygi, M. Şevket: İslam Aleminin Gerileme Sebebleri ve Kurtuluş Çareleri. Sebilürreşad, no: 291, 1959, 247.s.  [cdmb/mktp]
Fleischer, Cornell H.: Yükseliş de, Gerileme de Askeri Kriterlere Göre  Anlamlı Tasnifler .  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 267 – ss.
Gencer, S.: Az Gelişmişlik, Geri Kalmışlık ve Kalkınma: İsmail Cem Örneğinde 1960’lı yıllarda solun tarih kurgusu. İnsan ve Toplum,  Cilt 3, Sayı 6 (2013). https://www.academia.edu/5623940/Sedat_Gencer_Az_Gelismislik_Geri_Kalmislik_ve_Kalkinma_Ismail_Cem_Orneginde_1960li_Yillarda_Solun_Tarih_Kurgusu_Insan_and_Toplum_c.3_sayi_6_2013_
Genç, Mehmet. “Tarihimize Giydirilen Deli Gömleği: Osmanlı Tarihinde Dönemlendirme Meselesi”, Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak - Gerileme Paradigmasının Sonu, (haz.) Mustafa Armağan, 3. baskı, İstanbul 2007, s. 329-338.
Grant, Jonathan: Osmanlı “Gerilemesi”ni Yeniden Düşünmek:  15.-18. Yüzyıllardaki Askerî Teknoloji Yarışında Osmanlı İmparatorluğu’nun Konumu .  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 175 – ss.
Hathaway, Jane: Osmanlı Tarihinin Dönemlere Ayrılması Sorunu:  15. ve 18. Yüzyıllar.  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 165 – ss.
Howard, Douglas A.: Osmanlı Tarih Yazıcılığı ve 16.-17. Yüzyılların  “Gerileme” Edebiyatı .  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 223 – ss.
İnalcık, Halil. “Osmanlı Tarihinde Dönemler”, Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak - Gerileme Paradigmasının Sonu, (haz.) Mustafa Armağan, 3. baskı, İstanbul 2011, s. 79-97
İnan, Kenan : Remembering the Good Old Days: the Ottoman Nasihatname [Advice  Letters] Literature of the 17th Century. http://www.cliohres.net/books4/1/07.pdf
Kafadar, Cemal. “Osmanlı Tarihinde Gerileme Meselesi”, Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak - Gerileme Paradigmasının Sonu, (haz.) Mustafa Armağan, 3. baskı, İstanbul 2011, s. 97-151
Karpat, Kemal. “Osmanlı Tarihinin Dönemleri: Yapısal Bir Karşılaştırmalı Yaklaşım”,  Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak - Gerileme Paradigmasının Sonu, (haz.) Mustafa Armağan, 3. baskı, İstanbul 2011, s. 199-223
Kenan, Seyfi. İslâm Dünyası'nın Duraklama Sebebleri Üzerine Ünlü İlimler Tarihçisi Fuat Sezgin'i Dinlemek. Değerler Eğitimi Dergisi 1(4) 10.2003, 73-98. ss. Türkçe ve İng. özet. [tmb/mktp]
Koç, Emel: Klasik Materyalizm Ve Pozitivizmin Türkiye’ye Girişi Ve İlk Yansımaları. T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Düsbed) Issn : 1308-6219 Kasım 2009 CİLT-1 S.2 http://e-dusbed.com/Makaleler/1064214055_2009%202-7%20Emel%20KO%C3%87%2075-96.pdf
Koç, Haşim: XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi Çalışmalarının Öncülerinden Roderic H. Davison ve Eserleri . Roderic H. Davison: A Leading Scholar of 19th Century Ottoman Modernization Studies and His Works . Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. https://www.academia.edu/5862514/XIX._Yuzyil_Osmanli_Modernlesmesi_Calismalarinin_Onculerinden_Roderic_H._Davison_ve_Eserleri
Kuran, T. (October 01, 2010). Ortadoğu’nun ve İslam’ın geri kalmışlığının nedenleri üzerine. Iktisat Işletme Ve Finans, 25, 295, 9-20. [tmb/mktp]
Kutluer, İlhan: İki Çağ Arasında: Katip Çelebi’de Akli İlimler Vurgusunun Geleneksel ve Güncel Tazammunları, Yitirilmiş Hikmeti Ararken, 2011, s. 511-529
Lewis, Bernard: Osmanlı İmparatorluğu’nun İnhitatı Üzerine  Bazı Düşünceler  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 59 – ss.
Murphey, Rhoads: Mustafa Âli ve Kültürel Yozlaşma Görüşü .  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011 ..249 – ss.
Oktay, Recep Necati. Türkiye`nin Geri Kalmışlıktan Kurtulmasını Engelleyen Temeldeki Çatlaklar Maliye Yazıları, İstanbul, (7), 00.06.1987 - 00.07.1987, 7-14. [cdmb/mktp]
Ortaylı, İlber. “İkinci Abdülhamid ve İmparatorluğun Sonu”, Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak - Gerileme Paradigmasının Sonu (haz.) Mustafa Armağan, 3. baskı, İstanbul 2011, s. 283-291 [tmb/mktp]
Öz, Mehmet: Onyedinci Yüzyılda Osmanlı Devleti: Buhran, Yeni Şartlar  Ve Islahat Çabaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mehoz/onyedinciyuzyildaosmanlidevleti.html
Özcan, Abdülkadir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama ve Gerilemesinin Sebepleri Hakkında Bazı Tesbitler ve Alınan Tedbirlere Genel Bir Bakış. İlim ve Sanat 1/2(44/45) 1997, 21-26. ss. [tmb/mktp]
Özdemir, Mustafa. Eğitim, Bilim ve Teknikte Geri Kalışımızın Görünmeyen Sebepleri Araştırma, Ankara, (24), 00.12.1990, 2-4. [cdmb/mktp]
Özkıraz, Ahmet: Sabrı F. Ülgener’de Zıhnıyet Ve Gerı K Al M Isl IK  -Osmanli’ dan Günümüze Yapisal Bir Çözümleme- : I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi  No:36 (Mart 2007) http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/siyasal/article/viewFile/9399/8736
Qsterud, Qyvind. Ulusçuluk ve Göreceli Geri Kalmışlık "Ulus oluşturma Modelleri ve Kemalist Çağdaşlaşma" Türkiye İş Bankası Uluslararası Atatürk Sempozyumu, (İstanbul, 17-22.05.1981), İstanbul, 00.00.1983, 221-240. [cdmb/mktp]
Quataert, Donald: Osmanlı Tarihyazımı ve “Gerileme” Kavramına Yönelik  Değişen Tavırlar.  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011 . 291 – ss.
Sâtı. Ne İçin Geri Kaldık Tedrisat Mecmuası, İstanbul, (2), 00.00.1910, 37-46. [cdmb/mktp]
Sözen, Kemal : İslâm Düşüncesinin Duraklama Sürecine Girmesinin Sebepleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 4, s. 101-116. http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/1997_4/1997_4_SOZENK.pdf
Şahin, Harun : Nasihat-Nâme Literatürüne Göre Osmanlı Devleti’nin Sosyo-Ekonomik Sorunları Ve Çözüm Önerileri . Akademik Bakış Dergisi,  Sayı: 36 Mayıs – Haziran 2013   Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi   ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası   Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN  http://www.akademikbakis.org/eskisite/36/17.pdf
Tabakoğlu, Ahmet. Gerileme Dönemi Başlarında Osmanlı Mali Teşkilâtı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul, (1), 00.00.1984, 255-303. [cdmb/mktp]
Tanyeli, Uğur: Bir Historiyografik Model Olarak Gerileme-Çöküş ve Osmanlı Mimarlığı Tarihi.  İçinde: Osmanlı tarihini yeniden yazmak gerileme paradigmasının sonu. İstanbul: Timaş Yayınları, 2011. 303 – ss.
Taşdemir, Latif: Osmanlı Devleti'nde Banker-Sarraf Faaliyetleri Yahut Bir Gerileme Sebebi Olarak Bankacılıktaki Gecikme / Latif TAŞDEMİR  İçinde: Osmanlı. 3. Cilt İktisat. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları,
Türkdoğan, Orhan: Türk tarihi açısından feodalizm ve Asya tipi üretim tarzı üzerinde bazı tartışmalar. Türk Dünyası Araştırmaları, (17), Nisan 1982, 16-43.ss.
Tütengil, Cavit Orhan: Az gelişmiş ülkeler ve gelişme iktisadı konularındaki Türkçe kitaplar ve yazılar bibliyografyası / haz. Cavit Orhan Tütengil [Y.y. : yayl.y., 1971?] 38 s.;  24 cm "İ. Ü. İktisat Fakültesi mecmuası cilt 28 Ekim 1968 - Eylül 1969 No: 1-4" den ayrı basım 
Uğur, Mücteba. M. Atıf Efendi`ye Göre Geri Kalışımızın Nedenleri Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Âlimler Sempozyumu, (23-25 Mayıs 1997), Ankara, 00.00.1998, 390-396. [cdmb/mktp]
Ergün, Mustafa: Ders Programları Ve Ders Kitapları Tarihi – I Medreselerde Okutulan Dersler Ve Ders Kitapları. A.K.Ü. Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Afyon 1996 http://www.egitim.aku.edu.tr/moders.htm
Uygur, E. (December 01, 2001). Enflasyon, Para ve Mali Baskı: İktisat Politikasında Geri Kalmışlık. Iktisat Işletme Ve Finans, 16, 189, 7-23.
Yılmaz, Coşkun: Osmanlı Siyaset Düşüncesi Kaynakları İle İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnameler. A New Conceptualization Concerning The Sources On Ottoman Political Thought: Islahatnames.  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2003, (Özet - Abstract) 299-338 S. https://www.academia.edu/4646785/Osmanli_Siyaset_Dusuncesi_Kaynaklari_ile_Ilgili_Yeni_Bir_Kavramsallastirma_Islahatnameler_A_New_Conceptualization_Concerning_the_Sources_on_Ottoman_Political_Thought_Islahatnames_COSKUN_YILMAZ

Zabsız, Fethi. Osmanlı, Devleti`nin Birinci Dünya Savaşına Kadar Süren Gerileme Devrine Olaylarla Bakış Kemalizm, İstanbul, (211), 00.02.1980, 14-17. [cdmb/mktp]

TEZ
Avcı, Zeynep: İlköğretim sosyal bilgiler dersinde Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme devrinin öğretimi Teacinging of Ottoman Empire pause and regression in revolution of social sciences in the pre-high school Atatürk Üniversitesi   Yüksek Lisans, 2000.  Eğitim ve Öğretim = Education and Training


KADIZADELİLER HAREKETİ
TEZLER
Akpınar, Muhammet Raşit: Kadızâdeliler ve Sivâsîler Arasındaki Fıkhî Tartışmalar / haz. Muhammet Raşit Akpınar.-- 2009. 184 y. ; 28 cm. (Yüksek Lisans).-- Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı (Danışman: Doç. Dr. Hasan Hacak)
Doğmuş, Lokman: Türkiye’de XVII. yüzyıldaki dinî çatışmalara sosyolojik bir bakış (Kadızâdeliler ve Sivasîler) / haz. Lokman Doğmuş.-- 2002. 155 y. ; 28 cm. (Yüksek Lisans).-- Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı (Danışman: Prof. Dr. M. Rami Ayas)
Ergin, Refik: İslam düşüncesinde zahir-batın ayrımı açısından Kadızadeliler örneği. / Refik Ergin. --2007.               137 y. ; 29 cm.                Tez (Yüksek lisans).--Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı. Tez danışmanı: Doç. Dr. Şahin Filiz.                                
Ürkmez, Ahmed:  Kadızadeliler-Sivasiler tartışmalarının hadis ilmine etkisi ve İdraku'l-Hakika örneği / haz. Ahmed Ürkmez.-- 2000.  157 y. ; 28 cm. (Yüksek Lisans).-- Selçuk Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Bilim Dalı   (Danışman: Prof. Dr. Bilal Saklan)                                    


KİTAPLAR
                                              
Birgivi vasiyetnamesi Kadızade şerhi. / Kadızade İstanbuli Ahmed b. Muhammed Emin, 1197/1783 ; bugünkü dile çeviren A. Faruk Meyan. -- İstanbul : Bedir Yayınevi, 1970.               345 s. ; 20 cm.   Orjinal kitap adı: Cevhere-i behiyye-i Ahmediyye fi şerhi'l-vasiyye-i Muhammediyye’dir. Birgivi’nin Vasiyetnâme’sinin şerhidir.                                    
Cevhere-i behiye-i Ahmediye fi şerhi'l-Vasiye-i Muhammediye = Şerh-i Birgivi li-Kadızade. / Kadızade İstanbuli Ahmed b. Muhammed Emin, 1197/1783. -- Kostantiniye : Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1825.       352 s. ; 21 cm.    Birgivi’nin Vasiyetnâme’sinin şerhidir.              
İmam Birgivi: Birgivi vasiyetnamesi kadızade şerhi / İmam Birgivi; sadeleştiren Faruk Meyan. - İstanbul: Bedir Yayınevi, 1993. 306 s.; 20 cm. - (İslam klasikleri no. 1)
Nuri, Abdülhad: Kadızadeliler-Sivasiler tartışmasının önemli isimlerinden Abdülahad Nuri ve divanı. / Abdülhad Nuri, 1061/1651 ; hazırlayan Hüseyin Akkaya. -- Sivas : [y.y.], 1998.    IX, 321 s. ; 29 cm.
Şerh-i Birgivi li-Kadızade = Cevhere-i behiye-i ahmediye fi şerhi'l-Vasiye-i Muhammediye. / Kadızade İstanbuli Ahmed b. Muhammed Emin, 1197/1783. -- İstanbul : İzzet Efendi Matbaası, 1290.               261 s. ; 20 cm.   Birgivi’nin Vasiyetnâme’sinin şerhidir.              


MAKALELER
Afyoncu, Erhan. Kadızâdeli Hareketi. Popüler Tarih 6(61) 9.2005, 16-21. ss.
Akkaya, Hüseyin. 17. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde Görülen Fikir Hareketlerinde Kadızâdeliler-Sivasîler Tartışması. Yeni Türkiye 6(33/Özel Sayı-3 : Osmanlı'da Düşünce ve Bilim) 5-6.2000, 118-124. ss. Bibliyografya      
Akkaya, Hüseyin: XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde görülen fikir hareketlerinde Kadızadeliler-Sivasiler tartışması / Hüseyin Akkaya. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 170-177.ss. Not: Makale 7. cilttedir.
Aşkar, Mustafa : Tarikat - Devlet İlişkisi, Kadızâdeli ve Meşâyıh Tartışmaları Açısından Niyazî-i Mısrî ve Döneme Etkileri, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 1999, cilt: I, sayı: 1, s. 49-80 http://isamveri.org/pdfdrg/D02193/1999_I_1/1999_I_1_ASKARM.pdf
Ateş, Nilüfer - Asım Yediyıldız. Erzurumlu Kadızâde Efendi'nin Vasiyetnamesine Tahlili Bir Bakış. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16(2) 2007, 309-326. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya        
Baz, İbrahim: Kadızâdeliler Hareketi ve Fikrî Referansları: Birgivi Mehmed Efendi Arasındaki Zihniyet Farkı, Bakı İslam Universiteti Elmi Mecmua, 2007, sayı: 2, s. 7-30
Çavuşoğlu, Semiramis: Mustafa Kaçar, “Kadızâdeliler Hareketi:  Osmanlı İmparatorluğunda şeriata Dayanan Bir Reform Teşebbüsü,” Doğumunun 400.  Yıl Dönümünde Kâtip Çelebî, s. 43-57.
ÇAVUŞOĞLU, Semiramis, “Kadızâdeliler”, DİA, 24, İstanbul: Türkiye Diyanet  Vakfı, 2001, s. 100-102.
DAĞLAR, Abdülkadir : SÂKIB DEDE’NİN ŞİİRLERİNDE MEVLÂNÂ VE  MEVLEVİYYE VURGUSU. The Emphasıs of Mevlana and Mevlevıyeh in the Poems of Sakıb  Dede . ∗∗∗ Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 5   http://www.sufiarastirmalari.com/dergi/11708-10-201321-49-15sufi_studies5_adaglar.pdf
Dokuzoğuz, Orhan: Osmanlı'daki Hizbullahlar: Kadızadeliler. Yeni Düşünce Haftalık Siyasi Aktüel Haber ve Yorum Dergisi, 17 (669), 4-10 Şubat 2000, 62-63.ss.
Göztepe, Yüksel: Osmanlı'da bir fikri mücadele : Kadızade-Sivasi tartışmaları / konuşmacı: Yüksel Göztepe. - İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyumu [2010: Sivas]. - Sivas: Sivas Kemal İbn-i Hümam Vakfı, 2011. - 83-105.ss.
Gündoğdu, Cengiz:XVII. Yüzyıl Osmanlısında Siyasi Otoritenin Ulemâ-Sûfî Yaklaşımına Dair Bir Örnek: IV. Murat - Kadızâde-Sivâsî , Dinî Araştırmalar, 1999, cilt: II, sayı: 5, s. 203-224 http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/1999_5/1999_5_GUNDOGDUC.pdf
Gündoğdu, Cengiz:   "XVII. Yüzyılda Tekke-Medrese Münasebetleri Açısından Sivâsîler-Kadızâdeliler Mücadelesi", İLAM Araştırma Dergisi, c. 3, Sayı: 1, Ocak-Haziran 1998, ss. 37–72.
Karadaş, Cağfer: Sivasiler-Kadızadeliler olayı ve inanç boyutu / konuşmacı: Cağfer Karadaş. - İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyumu [2010: Sivas]. - Sivas: Sivas Kemal İbn-i Hümam Vakfı, 2011. - 107-124.ss.
Karagöz, Mehmet: Osmanlı fikir hayatında "Kadızadeliler" / Mehmet Karagöz. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 141-152.ss. Not: Makale 11. cilttedir.
Ocak, Ahmet Yaşar: "XVll.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda dinde tasfiye (puritanizm) teşebbüslerine bir bakış: Kadızâdeliler hareketi",Türk Kültürü Araştırmaları, XVll-XXl(1979-1983), 208-225.
SAKAOĞLU, Necdet, “Kadızadeliler-Sivasîler”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 4, İstanbul: Türkiye Diyanet  Vakfı, 1991, s. 367-369.
Zilfi, Madeline C. Kadızâdeliler: Onyedinci Yüzyıl İstanbul'unda Dinde İhya Hareketleri. Çeviren: M. Hulusi Lekesiz, Türkiye Günlüğü (58) 11/12.99, 65-79. ss. Bibliyografya                 
Zilfi, Madeline C.: Vaizan and ulema in the Kadızadeli era / Madeline C. Zilfi. - Türk Tarih Kongresi [10.: 1986: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994. - 2493-2500.ss. Not: V. c.
http://ktp.isam.org.tr/ SAYFASINDA  Türkiye Kütüphaneleri VT seçilip eser adında Kadızade aratıldığında 38 kayıt geliyor. O kültürü bilmediğim için bunlardan hangileri konu ile ilgili saptayamadım.


MEDRESELER
Akbulut, Gürbüz: Osmanlı medreseleri (1453-1656)’nin ders programları ve Katip Çelebi’nin bu konudaki düşünceleri / haz. Gürbüz Akbulut.-- 2002. XI, 103 y. ; 28 cm. (Yüksek Lisans).-- Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi Bilim Dalı (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Veli Öztürk)
Atay, Hüseyin: Medreselerin Gerilemesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1981, cilt: XXIV, s. 15-56 [cdmb/mktp] http://isamveri.org/pdfdrg/D00001/1981_C24/1981_c24_ATAYH2.pdf
Bulut, Emrullah: Kâtip Çelebi’nin düşüncesinde aklî ilimlerin yeri ve önemi / haz. Emrullah Bulut.-- 2006. VII, 153 y. ; 28 cm. (Yüksek Lisans).-- Marmara Üniversitesi İlahiyat Anabilim Dalı İslâm Felsefesi Bilim Dalı (Danışman: Prof. Dr. İlhan Kutluer)
Medreselerin Bozulma Nedenleri Ve Bozulma Biçimleri Nelerdir? Medreselerin Islahına Çalışılmış Mıdır? http://www.akintarih.com/turktarihi/osmanli/medreselerde_egitim/osmanlilarda_medrese_egitiminin_bozulmasi.html

Sarıkaya, Yaşar. Osmanlı Medreselerinin Gerilemesi Meselesi: Eleştirel Bir Değerlendirme Denemesi İslâm Araştırmaları Dergisi, İstanbul, (3), 00.00.1999, 23 - 29. [cdmb/mktp] http://isamveri.org/pdfdrg/D01712/1999_3/1999_3_SARIKAYAY.pdf
Sarıkaya, Yaşar: Osmanlı Medreselerinde Akli İlimlerin İhmali Meselesi Üzerine Bazı Mülahazalar, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim: Milletlerarası Kongresi (12-15 Nisan 1999), 2001, s. 145-158. http://isamveri.org/pdfdrg/D083550/2001/2001_SARIKAYAY.pdf http://www.osmanli.org.tr/osmanlidaegitim-7-203.html
Unan, Fahri: Osmanlı Medreselerinin İlmî Performansı Üzerine Bâzı Düşünceler* http://yunus.hacettepe.edu.tr/~unan/akademik9.html
Zengin, Zeki Salih. Osmanlı Medreselerindeki Gerilemenin Sebep ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. Vakıflar Dergisi (26) 1997, 401-409. ss. Bibliyografya [tmb/mktp]
Ziya Paşa  : Osmanlı Devleti’nin Gerileme Sebepleri  Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II (Sadeleştirilmiştir.) http://www.ekultursanat.com/eserdetay.aspx?id=1127

TİMAR
KİTAPLAR
BARKAN, Ömer Lütfü , ‘Türkiye’de Toprak Meselesi ‘ İstanbul: Gözlem Yayınları, 1980
Cin, H. (1978). Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması. Ankara.
Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, ed. Çağlar Keyder, Faruk Tabak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009,

MAKALELER
Aydın, H. Veli: Tımar sisteminin kaldırılması süreci ve bazı değerlendirmeler. OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (12), 2001, 65-104.ss.
Ceylanlı, Şahin: Osmanlı toprak düzeni üzerine bazı düşünceler.
Dr. H. Veli Aydın: Timar Sisteminin Kaldırılması Süreci Ve Bazı Degerlendirmeler.  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1268/14598.pdf
Dr. Mustafa Akdağ: Timar Rejiminin Bozuluşu . http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1058/12788.pdf
Ergün, Aykut: Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemi. http://www.akademiktarih.com/pdfler/store/osmtimarsistemi.doc
Erken, Erhan: Osmanlı toprak sitemi. http://www.erhanerken.com/?p=227
Klasik Dönem Osmanlı Devleti Tımar Sistemi  İle  Avrupa Feodal Sisteminin Mukayesesi
Mehmet Emin Şen - Mehmet Ali Türkmenoğlu: Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi  Üzerine Bir Mukayese  A Comparıson Between European Feudalıty And Ottoman Fıef  System  . Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü http://www.jasstudies.com/Makaleler/1993477107_%C5%9Fen_mehmet_emin_mTT.pdf
Mehmet Ertaş: Osmanlı İmparatorluğunun Son Dönemlerinde  Özel Mülkiyete Geçiş . Selçuk Üniversitesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde  30. Yıl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER  531 http://www.harita.selcuk.edu.tr/arsiv/semp_pdf/531_534.pdf

DURAKLAMA
Birdişli, Fikret: Klasġk Dönem Osmanlı Kaynaklarında Devlet Sorunları Ve  Çözüm Yolları.  Defterdar Sarı Mehmet Paġa’nın “Nesayġh’ül Vüzera Ve’l-Ümera /  Devlet Adamına Öğütler” Kġtabının Ġçerġk Çözümlemesġ . The Solutıon Of The State Problems In The Clasıcal Ottoman  Lıterature.  The Analısıng Of The “Nesayġh’ül Vüzera Ve’l-Ümera” Whıch Is The  Work Of Defterdar Sarı Mehmet Pasha . http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/970/file/AKY2.pdf
Meral, Ahmet: Osmanlı Devleti'nin duraklama içine girmesi -1-. Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 9 (104), Ekim 2013, 68-69.ss. Kaynakçası vardır.
Meral, Ahmet: Osmanlı Devleti'nin duraklama içine girmesi, (2). Yüzakı Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 9 (105), Kasım 2013, 60-62.ss.

“IV.  MURAT DÖNEMİ   (1623 - 1640)
Padişah olduğu zaman on bir yaşındaydı. Memleketin otoritesi saray kadınlarının en yeniçeri ağalarının elin- 2 deydi. Annesi Kösem Sultan hırslı bir kadındı. Yönetime karışmaktaydı.
IV. Murat, otoriteyi ele alınca yeniçeri zor­balarını ortadan kaldırdı.
Kapıkulu isyanlarını bastırdı. Devlet otoritesini ye­niden sağladı.
İçki ve tütünü yasakladı.
Gece sokağa çıkma yasağı koydu.
Yasaklara uymayanlar için sert tedbirler aldı.
Devletin kötüye gidişinin nedenleri ve bu kötü gi­dişin durdurulması için alınabilecek önlemlere iliş­kin devlet adamlarına raporlar hazırlattı. Bu raporlardan özellikle Koçi bey ve Katip Çelebi'nin raporları önemlidir.  Koçi Bey hazırladığı risalesinde (rapor) devletin sı­kıntılarını kurumların nasıl bozulduğunu ortaya koy­muş ve çözüm önerilerini sunmuştur.
Koçi Bey'in raporu doğrultusunda Tımarlar esiden olduğu gibi savaşlarda yararlılık gösterenlere verildi.
Anadolu ve Rumeli'de bulunan tımarlı sipahilerin gerçek mevcudunu tespit için yoklamalar yapıldı.” http://www.tarihebakis.com/genelt.asp?id=183&ad=XVII.yy%20ISLAHATLAR

GERİLEME
AKDAĞ, Mustafa,  ‘Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi’  İstanbul: Tekin Yayınevi,1979.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2013. http://eogrenme.anadolu.edu.tr/_layouts/eLrnPoint/AofElrnPortal/GetEbook.aspx?c=TAR216U&s=1
Ali BUDAK: Osmanlı Modernleşmesi ve Edebiyat. Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 18    Ağustos 2007. http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/ab_osmanli_modernlesmesi_edebiyat/ab_osmanli_modernlesmesi_edebiyat.htm
Armağan, Mustafa: Müslümanlar neden ilgisiz ve meraksız. http://www.mustafaarmagan.com.tr/muslumanlar-neden-ilgisiz-ve-meraksiz.html
Armağan, Mustafa: 'Osmanlı gerilemesi' masalından uyanmak!. Düşünen Siyaset Düşünce Dergisi, 1 (7-8), Ağustos-Eylül 1999, 99-118.ss. Kaynakçası vardır.
Bakkal, Ali: Osmanlıların müsbet ilimler alanında ilerlemesi ve gerilemesi üzerine. Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi, (114), Bahar 2011, 169-205.ss.Kaynakçası vardır.
Baş, Ahmet İlker: 17. Yüzyılda Osmanlı Devlet Yönetimindeki Bozulmalar ve Getirilen Çözümler. http://www.aksitarih.com/17-yuzyilda-osmanli-devlet-yonetimindeki-bozulmalar-ve-getirilen-cozumler.html
Cavid Kasımlı: XVI. ve XVII. Yüzyyl Osmanly Islahat Risaleleri    Sayı: 54 - Ekim / Aralık 2007 http://www.kardelendergisi.com/yazi.php?yazi=439
Daşdemir, Latif: Osmanlı Devleti'nde banker-sarraf faaliyetleri yahut bir gerileme sebebi olarak bankacılıktaki = gecikme / Latif Daşdemir. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 465-478.ss. Not: Makale 3. cilttedir.
Dr. Talip Tuztaş: Halo Eğilimi Açısından Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Devle T Adamları V E Aydınlar. http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iktisatsosyoloji/article/viewFile/6283/5807
Dura, Cihan: Batı'nın ilerlemesi= Türkiye'nin gerilemesi. Kayseri Türk Ocağı Bülteni, 5 (50), Şubat 2005, 3-4.s.
Duraklama Ve Gerileme Dönemi Islahatnameleri. http://www.sosyalcim.org/duraklama-ve-gerileme-donemi-islahatnameleri/
Kemal, Hasan Hüseyin: Dünyaca ünlü tarihçiler bu soruyu tartışıyor: Osmanlı hiç gerilemedi mi?. Yeni Aktüel, (253), 29 Eylül-12 Ekim 2011, 28-31.ss.
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da Üstünlüğünü Kaybetmesi: http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/3776/mod_resource/content/1/8-hafta.pdf
Öbl 10. Sınıflar Tarih-2 Dersi Ders Notları Konu:Gerileme Dönemi ( 1699–1792) Osmanlı Tarihi. http://volkant.bilkent.edu.tr/dersnot/gerileme.doc
Tabakoğlu, Ahmet: Gerileme dönemine girerken Osmanlı maliyesi / Ahmet Tabakoğlu. - İstanbul: Dergah Yayınları, 1985. 348 s.; 24 cm. - (Dergah Yayınları; 117. Tarih dizisi; 10)
Tuna, Muzaffer: Bilimde nasıl geri bırakıldık?. Niğdemiz, (77-78), Ocak-Nisan 2011, 28-29.ss.
Yrd. Doç. Dr. Osman Özkul: Şemseddin Sami'ye Göre Batı Medeniyeti V E  İslam Medeniyeti  http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iktisatsosyoloji/article/viewFile/6169/5693

ÇÖKÜŞ
KİTAPLAR
Ali Muhammed es-Sallabi : Osmanlı tarihi : kuruluşu-yükselişi-çöküşü. / Ali Muhammed es-Sallabi ; tercüme Cezayir Polat ; redakte ve tashih Ahmet Cantürk. -- İstanbul : Ravza Yayınları, 2007. 735 s. ; 24 cm. Orjinal kitap adı: ed-Devletü’l-Osmaniyy avamilü’n-nuhudi ve’s-sükut  1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
Arslantürk, Zeki: Naima'ya göre Osmanlı devleti'nin çöküş sebepleri. / Zeki Arslantürk. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1989. XI, 145 s. ; 20 vm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 1013. Kaynak eserler dizisi ; 19) . 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Arslantürk, Zeki: Türk sosyoloji tarihinde Naima’nın yeri ve Osmanlı Devleti’nin çöküş sebepleri. / Zeki Arslantürk. -- Erzurum : Atatürk Üniversitesi, 1979. 145 y. ; 29 cm. Tez (Doktora).--Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş sebepleri 2. Sosyoloji, Türkiye
Berkes, Niyazi: 100 soruda Türkiye iktisat tarihi : Osmanlı Devleti’nin ekonomik çöküşü / Niyazi Berkes . -- 2. bs. -- İstanbul : Gerçek Yayınevi, 1975. 2. c. (351 s.) ; 20 cm. -- (100 soruda dizisi ; 11). 1. Ekonomi_Tarihçe 2. Türkiye_Ekonomik şartlar 3. Osmanlı Devleti_Ekonomik şartlar
Bleda, Mithat Şükrü : İmparatorluğun çöküşü. / Mithat Şükrü Bleda. -- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1979. 200, 8 s. ; 20 cm.  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Coşkun, Fahri: Osmanlı devleti'nin çöküş nedenleri. / Fahri Coşkun. -- [y.y.] : Bozkırlılar İlim Kültür Yardım, [t.y.] 46 s. -- (Bozkırlılar İlim Kültür Yardım yayınları ; 1) . 1. Osmanlı Devleti, 1299-1918
Huseyin Kidwai : Paris Sulh Konferansı ve Osmanlının çöküşü. / Huseyin Kidwai ; sdl. Ahmet Zeki İzgöer. -- İstanbul : Nehir Yayınları, 1991. 158 s. ; 20 cm. -- (Nehir yayınları ; 52. Hatıralarla yakın tarih dizisi ; 10)  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
İktisadi inhitat tarihimizin ahlak ve zihniyet meseleleri : başlangıcından 18’inci asır sonlarına kadar fikir ve sanat tarihi boyunca akislerle umumi bir tahlil denemesi. / Sabri F. Ülgener. -- İstanbul : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 1951. 212 s. ; 24 cm. -- (İstanbul Üniversitesi yayınları ; 480. İktisat Fakültesi yayınları ; 55)
İnhitat-ı islam hakkında bir tecrübe-i kalemiye. / Said Halim Paşa, 1340/1921. -- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1334. 31 s.  1. İslâm dini_Denemeler 2. İslâm ve siyaset 3. İslâm ülkeleri_Uygarlık ve kültür. [isamk/
İnhitat-ı islam hakkında bir tecrübe-i kalemiye. / Said Halim Paşa, 1340/1921. -- İstanbul : Matbaa-i Âmire, 1334. 31 s.  1. İslâm ve siyaset 2. İslâm ülkeleri_Uygarlık ve kültür 3. İslâm dini_Denemeler. [isamk/
İsam ktp.: Konular: Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 4779 adet kitap
İslam dünyası niçin ilerliyemiyor = İnhitat-ı İslam hakkında bir tecrübe-i kalemiye / Said Halim Paşa, 1340/1921 . -- 2. bs. -- İstanbul : Bedir Yayınevi, 1966. 32 s. ; 17 cm.  1. İslâm ve siyaset 2. İslâm ülkeleri_Uygarlık ve kültür 3. İslâm dini_Denemeler. [isamk/
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; çev. Özdemir Çobanoğlu. -- İstanbul : Cumhuriyet Kitap Kulübü, 1998. 1. c. (564 s.) ; 20 cm.  1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; çev. Özdemir Çobanoğlu. -- İstanbul : Cumhuriyet Kitap Kulübü, 1998. 2. c. (565-1044 s.) ; 20 cm.  1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; çev. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı Yayınları, 1980. 3. c. (XXXI, 540 s.) ; 20 cm. -- (kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11) . 1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979-1980. 1. c. (LVIII, 225 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11) . 1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979. 2. c. (XXIII, 386 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1980. 3. c. (XXXI, 540 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979. 1. c. (225 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979. 2. c. (386 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1980. 3. c. (XXXI, 540 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979. 1. c. (LVIII, 225 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Duraklama devri, 1566-1687 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979. 2. c. (386 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi. / Dimitri Kantemir, 1673-1723 ; trc. Özdemir Çobanoğlu. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1979. 3. c. (540 s.) ; 20 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 342. Bilim dizisi ; 11)  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi / Dimitri Kantemir; çev. Özdemir Çobanoğlu. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1979. 3 c.(LVIII, 225; XXIII, 386; XXXI, 540 s.); 20 cm. - (Kültür Bakanlığı yayınları; 342. Bilim dizisi; 11)
Kantemir, Dimitri: Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş ve çöküş tarihi / Dimitri Kantemir; çev. Özdemir Çobanoğlu. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1979. 2 c.( LVIII, 225 s.); 19 cm. - (Kültür Bakanlığı yayınları; 342. Bilim dizisi; 11)
Kantemir, Dimitri: Osmanlı’nın yükselişi ve çöküşü. / Necdet Sevinç. -- İstanbul : Birharf Yayınları, 2005. 766 s. : hrt. ; 20 cm. -- (Birharf yayınları ; 44)  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Osmanlı Devleti_Genişleme devri, 1444-1566
Kıdwai, Hüseyin: Paris Sulh Konferansı ve Osmanlı'nın çöküşü / Hüseyin Kıdwai; ksl. Ahmet Zeki İzgöer. - İstanbul: Nehir Yayınları, 1991. 158 s.; 17 cm. - (Nehir Yayınları; 52. Hatıralarla yakın tarih dizisi; 10) Bibliyografya: 145-158. ss.
Mehmed Said Halim Paşa Prens: İnhitat-ı İslam Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiye. / Mehmed Said Halim Paşa Prens. -- İstanbul : Matbaa-i Amire, 1334/1915. 31 s.  1. İslam Dini. [isamk/
Nebioğlu, Osman : Bir imparatorluğun çöküşü ve kapitülasyonlar. / Osman Nebioğlu. -- Ankara : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1986. XII, 82 s. ; 24 cm. -- (Türkiye İş Bankası Kültür yayınları ; 276. Ekonomi dizisi ; 20) . 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922 2. Kapitülasyonlar 3. Türkiye_Uluslararası ilişkiler
Osmanlı üretim tarzı ve çöküşü. / İbrahim Sevindirici. -- Ankara : İtalik Kitaplar, 2012. 167 s. ; 20 cm.  1. Ekonomi 2. Osmanlı Devleti_Toprak yönetimi
Özçelik, Ayfer: Osmanlı Devleti’nin çöküşünde ekonomi-politik baskılar üzerine bir deneme. / Ayfer Özçelik. -- Ankara : Ecdad Yayınları, 1993. VII, 161 s. ; 20 cm. -- (Ecdad Yayınları ; 18. Tarih serisi ; 1) . 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Özçelik, Ayfer: Osmanlı Devleti'nin çöküşünde ekonomi-politik baskılar üzerine bir deneme (1838-1914) / Ayfer Özçelik. - Ankara: Ecdad Yayınları, 1993. 161 s.; 20 cm. - (Ecdad Yayınları; 18. Tarih serisi; 1) Bibliyografya: 153-161. ss. ISBN: 975-7683-17-5
Palmer, Alan: Osmanlı İmparatorluğu son üç yüz yıl : Bir çöküşün yeni tarihi / Alan Palmer; çev. Belkıs Çörekçi Dişbudak. - İstanbul: Gençlik Yayınları, 1994. IX, 323 s.; 24 cm. Bibliyografya: 317-323. ss.
Palmer, Alan: Osmanlı imparatorluğu: son üçyüz yıl : bir çöküşün yeni tarihi. / Alan Palmer ; trc. Belkıs Çorakçı Dişbudak. -- İstanbul : Ekonomik Yayınlar, 1993. IX, 323 s. : hrt. Orjinal kitap adı: The decline and fall of the Ottoman Empire . 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Palmer, Alan: Son üçyüz yıl Osmanlı imparatorluğu : bir çöküşün yeni tarihi / Alan Palmer ; çeviren Belkıs Çorakçı Dişbudak . -- 2. bs. -- İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2003. 295 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Türkiye İş Bankası kültür yayınları ; 602. Tarih dizisi ; 42) Orjinal kitap adı: The decline and fall of the Ottoman Empire . 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Polar, A. Zeki: Osmanlı İmparatorluğunun çöküş sebepleri. / A. Zeki Polar. -- İstanbul : Ak Kitabevi, 1962. 112 s. ; 18 cm.  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Sait Halim Paşa, Toplumsal Çözülme – Buhranlarımız, Burhan Yayınları, İstanbul, 1983
Yazıcıoğlu, Eda: İktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri Üzerine  Bir İnceleme  Yönetim Düşünü Semineri. http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/files/2013/07/edayazicioglu.pdf https://www.academia.edu/2966469/Seminer_Calismalari
Sevinç, Necdet: Osmanlı’nın yükselişi ve çöküşü : <sosyal ve ekonomik inceleme> / Necdet Sevinç . -- 6. bs. -- İstanbul : Kamer Yayınları, 1999. 629 s. ; 21 cm. -- (Kamer Yayınları yayın nu. ; 164) . 1. Osmanlı Devleti_Ekonomi politikası 2. Osmanlı Devleti_Sosyal politikası 3. Osmanlı Devleti, 1299-1918
The decline and fall of the Ottoman Empire. / Alan Palmer. -- London : John Murray Publishers, 1993. IX, 306 s. : hrt. 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Turfan, M. Naim : Jön Türklerin yükselişi : siyaset, askerler ve Osmanlı’nın çöküşü. / M. Naim Turfan ; çev. Mehmet Moralı. -- İstanbul : Alkım Yayınları, 2005. 540 s. ; 23 cm. -- (Alkım yayınları ; 118. Tarih ; 8) . 1. Jön Türkler 2. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Tüccarzâde İbrahim Hilmi Çağıraçan : Osmanlı Devleti’nin çöküş nedenleri : Zavallı millet, Milletin hataları, Milletin kusurları. / Tüccarzâde İbrahim Hilmi Çağıraçan, Tüccarzade ; hazırlayan Başak Ocak. -- İstanbul : Libra Kitap, [t.y.] 178 s. ; 21 cm. -- (Libra kitap ; 9. Tarih dizisi ; 9) . 1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Uluçay, Mustafa: Bir Cihan Devleti’nin çöküşü elveda Osmanlı / Mustafa Uluçay . -- 5. bs. -- İstanbul : Nesil Yayınları, 2007. 320 s. : fot. ; 21 cm. Eser, yazar tarafından imzalanmıştır.  1. Osmanlı Devleti_Gerileme ve çöküş devri, 1687-1922
Ülgener, Sabri, İktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri, İsmail Akgün  Matbaası, İstanbul, 1951


MAKALELER
Akçura, Yusuf: Osmanlıcılığın çöküşü. Yeni Hayat Aylık Siyasi Dergi, 11 (128), Haziran 2005, 8-9.ss.
Akvam-ı İslamiyyenin Esbab-ı İnhitatı / [Mehmed] Said Halim Paşa.-- İstanbul, 12 Eylül 1334. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1334_15/1334_15_369/1334_15_369_HALIMPASAS.pdf cilt: XV, sayı: 369, sayfa: 84-86
Akvam-ı İslamiyyenin Esbab-ı İnhitatı -II / Mehmed Said Halim Paşa.-- İstanbul, 19 Eylül 1334. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XV, sayı: 370, sayfa: 104-106 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1334_15/1334_15_370/1334_15_370_HALIMPASAMD.pdf
Akvam-ı İslamiyyenin Esbab-ı İnhitatı -III / Mehmed Said Halim Paşa.-- İstanbul, 26 Eylül 1334. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XV, sayı: 371, sayfa: 123-126 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1334_15/1334_15_371/1334_15_371_HALIMPASAMS.pdf
Alem-i İslam'da Esbab-ı İ'tila [ve] İnhitat -III / Abdülaziz Mecdi.-- İstanbul, 5 Şubat 1336. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XVIII, sayı: 457, sayfa: 170-171 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1336_18/1336_18_457/1336_18_457_MECDIA.pdf
Alem-i İslam'da Esbab-ı İ'tila ve İnhitat -II / Abdülaziz Mecdi.-- İstanbul, 21 Kanun-i Sani 1336. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XVIII, sayı: 456, sayfa: 158-160 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1336_18/1336_18_456/1336_18_456_MECDIA.pdf
Alem-i İslam'da İ'tila ve İnhitatın Esbabı -I / Abdülaziz Mecdi.-- İstanbul, 1 Kanun-i Sani 1336. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XVIII, sayı: 453, sayfa: 121-123 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1335_18/1335_18_453/1335_18_453_MECDIA.pdf
Ateş, Toktamış: Osmanlı'nın çöküşü. Cumhuriyet, 75 (26790), 11 Şubat 1999, 3.s.
Baykurt, Burhanettin: Osmanlı'nın çöküşündeki esas kırılma noktası. Türkav Kamu Çalışanlarının Sesi, (17), Kasım-Aralık 2005, 36-37.ss. Kaynakçası vardır.
Bilgin, Vejdi: Gerileme ve çöküş devri Osmanlı zihniyeti = : Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan sosyal karakter üzerine bir deneme / Vejdi Bilgin. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 630-644.ss. Not: Makale 7. cilttedir.
Ceylanlı, Şahin: Osmanlı esnaf ve san'atkar teşkilatlarının çöküşü. Türk Yurdu, 8 (12), Ocak 1988, 51-54.ss. Kaynakçası vardır.
Daldal, Aslı. Tanzimat'tan Yön'e Osmanlı'nın Çöküş Hikâyesi: Haremde Dört Kadın. Tarih ve Toplum 38(227/ Özel Sayı: Tarih ve Sinema) 11.2002, 284-288. ss. Bibliyografya
Darülfununu Tezebzüb ve İnhitattan Kurtarmak Teşebbüsleri .-- İstanbul, 19 Şubat 1341. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XXV, sayı: 639, sayfa: 239-240 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1341_25/1341_25_639/1341_25_639_239-240.pdf
Darülfünunu İnhitattan Kurtarmak Teşebbüsleri.-- İstanbul, 1 Kanun-ı Sani 1340. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XXV, sayı: 632, sayfa: 126-127 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1340_25/1340_25_632/1340_25_632_126-127.pdf
Devr-i İnhitat / [Said Halim Paşa].-- İstanbul, 28 Haziran 1339. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XXI, sayı: 540-541, sayfa: 153-156 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1339_21/1339_21_540-541/1339_21_540-541_HALIMPASAS.pdf
Ergunalp, Dündar: Balkanlarda madencilik : Prof Dr. H. Cohen'e göre Osmanlı İmparatorluğu Balkanları, dolayısıyla da madenlerini kaybedince çöküşü hızlanmıştır.. Sektörmaden / Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, 10 (35), Temmuz-Ağustos-Eylül 2010, 48-51.ss.
Hülagü, Orhan: Osmanlı'yı hızlı adımlarla çöküşe götüren İttihad ve Terakki'nin akılalmaz faaliyetleri : Fırkacılıktan devletin çöküşüne. Tarih ve Medeniyet, 5 (53), Ağustos 1998, 26-29.ss. Kaynakçası vardır.
Islah-ı Medaris ve Esbab-ı İnhitatımız / Haşim.-- İstanbul, 11 Temmuz 1329. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: X, sayı: 254, sayfa: 321-322 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1328_10/1329_10_254/1329_10_254_HASIM.pdf
İctimai İnhitatın Sebebini Usul-i Terbiyede Aramalıdır / M[ehmed] Şemseddin.-- İstanbul, 3 Temmuz 1330. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XII, sayı: 305, sayfa: 329-331 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1330_12/1330_12_305/1330_12_305_SEMSEDDINM.pdf
İnhitat ve Anarşi İçinde Bulunan Müesseseler .-- İstanbul, 28 Ağustos 1340. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XXIV, sayı: 614, sayfa: 255 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1340_24/1340_24_614/1340_24_614_255.pdf
İnhitatat-ı İctimaiyye (maba'd) / M. [Mehmed] Ali Münir.-- İstanbul, 15 Teşrinievvel 1325. Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad] cilt: III, sayı: 60, sayfa: 113-114
İnhitatat-ı İctimaiyye (maba'd) / M. [Mehmed] Ali Münir.-- İstanbul, 19 Teşrinisani 1325. Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad] cilt: III, sayı: 65, sayfa: 195-196 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1325_3/1325_3_65/1325_3_65_MUNIRMA.pdf
İnhitatat-ı İctimaiyye (maba'd) / M. [Mehmed] Ali Münir.-- İstanbul, 1 Kanunıevvel 1325. Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad] cilt: III, sayı: 68, sayfa: 246-247 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1325_3/1325_3_68/1325_3_68_MUNIRMA.pdf
İnhitatat-ı İctimaiyye / M. [Mehmed] Ali Münir.-- İstanbul, 1 Teşrinievvel 1325. Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad] cilt: III, sayı: 58, sayfa: 85-87 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1325_3/1325_3_58/1325_3_58_MUNIRMA.pdf
İnhitat-ı İctimaiyye (maba'd) / M. [Mehmed] Ali Münir.-- İstanbul, 3 Kanunıevvel 1325. Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad] cilt: III, sayı: 67, sayfa: 226-227 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1325_3/1325_3_67/1325_3_67_MUNIRMA.pdf
İnhitatın Sebepleri.-- Ankara, 22 Temmuz 1338. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XX, sayı: 510, sayfa: 186-187 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1338_20/1338_20_510/1338_20_510_186-187.pdf
İslam Âleminde Görülen İnhitâtın Sebepleri -I- / Ahmed Ağayef.-- İstanbul, 1329. İslâm Mecmuası cilt: I, sayı: 2, sayfa: 54-58 http://isamveri.org/pdfosm/D00522/1329_2/1329_2_AGAYEFA.pdf
İslâm’da İnhitât ve İntibâh / M. Şemseddin.-- İstanbul, 1331. İslâm Mecmuası cilt: III, sayı: 34, sayfa: 745-752 http://isamveri.org/pdfosm/D00522/1331_34/1331_34_SEMSEDDINM.pdf
İslâm’da İnhitât ve İntibâh [I] / M. Şemseddin.-- İstanbul, 1331. İslâm Mecmuası cilt: III, sayı: 32, sayfa: 708-714 http://isamveri.org/pdfosm/D00522/1331_32/1331_32_SEMSEDDINM.pdf
İslâmiyet'in İnhitâtının Bazı Sebepleri / Cahız.-- İstanbul, Kanunuevvel 1329 [1913/1914]. Bilgi Mecmuası cilt: I, sayı: 2, sayfa: 167-184 http://isamveri.org/pdfosm/D00872/1329_2/1329_2_CAHIZ.pdf
Jäschke, Gotthard. Osmanlı Hanedanının Manevi Çöküşü. Çeviren: İ. Hakkı Ünal, İslâmiyât 2(4) 10/12.99, 181-184. ss. Bibliyografya
Kireççi, Mehmet Akif: Toynbee ve Gökalp'te medeniyet değiştirme sorunsalı ve Osmanlı Devleti'nin çöküşüne bakışlar / Mehmet Akif Kireççi. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 851-858.ss. Not: Makale 14. cilttedir.
Kodaman, Bayram: Osmanlı Devleti'nin yükseliş ve çöküş sebeplerine genel bir bakış = A general view to the reasons for the rising and decline of the Ottoman State. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (16), Aralık 2007, 1-24.ss. Kaynakçası vardır.
Kuruca, Nazım - Hüseyin Kara. Osmanlı Devleti'nin Çöküşünü Hızlandıran Mali Hadiseler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29(Özel sayı: Prof Dr. Reşat Genç-2) 7.2009, 951-979. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Lewis, Bernard : Osmanlı İmparatorluğunun İnhitatı Üzerine Bazı Düşünceler, çeviren: Salih Tuğ, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1959-1960, cilt: III, sayı: 1-2, s. 161-178 http://isamveri.org/pdfdrg/D00055/1959_1960_1-2/1959_1960_1-2_LEWISB.pdf http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/islam/article/view/14851 http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/islam/article/viewFile/14851/14061
Maarifin Alabildiğine İnhitat ve Sukutu .-- İstanbul, 4 Kanun-ı Evvel 1340. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XXV, sayı: 628, sayfa: 62 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1340_25/1340_25_628/1340_25_628_62_2.pdf
Medreselerin Avamil-i İnhitatından: Rağbetsizlik / M. Salih Vecdi.-- İstanbul, 27 Şubat 1329. Sebilü'r-Reşad [Sırat-ı Müstakim] cilt: XII, sayı: 287, sayfa: 12-13 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1329_12/1329_12_287/1329_12_287_VECDIMS.pdf
Müslümanların Esbab-ı İnhitat ve Meskeneti / Muhammed Abduh, emeği geçen: Mehmed Akif [Ersoy].-- İstanbul, 21 Mayıs 1325. Sırat-ı Müstakim [Sebilü'r-Reşad] cilt: II, sayı: 39, sayfa: 198-199 http://isamveri.org/pdfosm/D00125/1325_2/1325_2_39/1325_2_39_ABDUHM.pdf
OKUMUŞ, Ejder, ‘ İbn Haldun ve Osmanlı’da Çöküş Çalışmaları’, Divan Dergisi 1999/1, İstanbul, 1999 , s.207
Okumuş, Ejder. İbn Haldun ve Osmanlı'da Çöküş Tartışmaları. Dîvân İlmî Araştırmalar 4(6) 1999, 183-209. ss. Bibliyografya
Osmanlı Devleti'nin Çöküş Nedenleri Paneli (18 Ocak 1992: Konya). Anadolu Ajansı Bülteni, 16 Ocak 1992, 3-4.ss.
Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde uygulamakta geç kaldığı son çözüm : Osmanlı ulusçuluğu. Bütün Dünya, 14 (161), Ekim 2011, 63-78.ss.
Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Nedenleri: http://kisi.deu.edu.tr/userweb/gurcan.bozkir/DERSNOTU.DOC 
Osmanlı’da İnhitatın Miladı. http://www.izmirdesanat.org/osmanlida-inhitatin-miladi
Özel, Soli: Osmanlı İmparatorluğu : Bir çöküşün yeni tarihi. Görüş, (10), Temmuz 1993, 80-81.ss.
Özyar, Cüneyt: Osmanlı Devleti'nin çöküş sebepleri, (1-4). Gündüz, 3 (766), 6 Ocak 1997, 6.s. Dizinin devamı; Gündüz, 7-9 Ocak 1997, 6.s.
Sarıkoyuncu, Ali: Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandıran bir anlaşma : 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Sözleşmesi sonuçları. Askeri Tarih Bülteni, 17 (33), Ağustos 1992, 93-110.ss. Kaynakçası vardır.
Uğur, Ahmet. Gelibolulu Mustafa Âlî'ye Göre Osmanlılarda İlmî Hayatın Çöküş Sebepleri ve Evlâd-ı Etrakin Bu Sahadan Soğumaları. Yeni Türkiye 8(46/ Özel Sayı: Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları-IV) 7-8.2002, 551-554. ss. Bibliyografya
Uğur, Ahmet. Osmanlı Devletinin Çöküşü. Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (10) 1998, 93-102. ss. Bibliyografya
Uğur, Ahmet: Gelibolulu Mustafa Ali'ye göre Osmanlılar'da ilmi hayatın çöküş sebepleri ve evlad-ı etrakin bu sahadan soğumaları. Yeni Türkiye, 8 (46), Temmuz-Ağustos 2002, 551-554.ss.
Uğur, Ahmet: Osmanlı Devleti'nin çöküşü. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (10), 1998, 93-102.ss.

MATBAA
Binark, İsmet: Matbaanın Türkiye'ye geç girişinin sebepleri / İsmet Binark. - Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1979. 36 s.; 24 cm.
Binark, İsmet: Matbaanın Türkiye'ye geç girişinin sebepleri. Yeni Türkiye, 2 (12), Kasım-Aralık 1996, 1599-1616.ss.
Binark, İsmet: Türkiye'ye matbaanın geç girişinin içtima-i ruhi sebepleri / İsmet Binark. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1981. 24 s.; 24 cm.
Binark, İsmet: Türkiye'ye matbaanın geç girişinin sebepleri üzerine. Türk Kültürü, 6 (65), Mart 1968, 295-304.ss. Kaynakçası vardır.
Binark, İsmet: Türkiye'ye matbaanın geç girişinin sosyal-psikolojik sebepleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 26 (1), 1977, 23-47.ss.
Kocabaş, Süleyman: Matbaanın Türkiye'ye geç girişinin ardındaki gerçekler. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (209), Mayıs 2004, 52-56.ss.
Matbaa Osmanlı’ya neden geç geldi?.. http://www.milliyet.com.tr/2001/08/09/guncel/gun08.html
Osmanlı Devleti’ne Matbaa Neden Geç Girdi? http://www.osmanlimecmuasi.com/osmanli-devletine-matbaa-neden-gec-girdi/
Uçar, Ahmet: Osmanlıların Kur'an-ı Kerim'e hürmeti, (2) : Osmanlı'da ilk matbaa neden geç kuruldu?. Yedikıta Aylık Tarih, İlim ve Kültür Dergisi, (2), Ekim 2008, 28-33.ss.
Yüksel, Hakan: Zamanın tekeline çomak sokmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda toplumsal yanlılıklar ve matbaa. http://www.researchgate.net/publication/245110566_Zamann_Tekeline_omak_Sokmak_Osmanl_mparatorluu'nda_Toplumsal_Yanllklar_ve_Matbaa/file/3deec51f8d94423821.pdf

DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMLERİNDE REFORM HAREKETLERİ

Aktan, Coşkun Can: Politikada liyakat üzerine Kutadgu Bilig ve Koçi Bey Risalesi'nden öğreneceklerimiz. Yeni Türkiye, 3 (14), Mart-Nisan 1997, 1389-1392.ss. 1. KÜLTÜR TARİHİ, TÜRK. - 2. KUTADGU BİLİG.
Ali Fuat Gökçe: Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri: Koçi Bey Risalesi Koçi Bey Booklet Administration Reform Motion At Ottoman Classic Period: Koçi Bey Booklet. http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2010/sayi14/59-78.pdf
Aydın, Yaşar: Koçi Bey'in gözüyle: Osmanlı'da çözülme. Yeşilay Aylık Kültür ve Sağlık Dergisi, (803), Ekim 2000, 26-28.ss. 1. OSMANLI TARİHİ.
Bal, Hüseyin: Machiavelli ve Koçi Bey'de siyaset, adalet ve erdem = Politics, justice and virtue : A comparative study of The Prince and The Koçi Bey Pamphlet. Türkiyat Araştırmaları / Hacettepe Üniversitesi, 5 (9), Güz 2008, 75-99.ss. Kaynakçası vardır. 1. SİYASET FELSEFESİ. - 2. SİYASİ TARİH. - 3. SİYASETNAMELER. - 4. SİYASİ BİLİMLER EĞİTİMİ.
Beyhan, Mehmet Ali : Islahatlar Ve Buhranlar Literatürü: Iıı. Selim Ve Iı. Mahmud Dönemi. The Lıterature Of Reforms And Crisis: The Reigns Of Selim Iıı And Mahmud Iı.  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2003, (Özet - Abstract) 57-99SS. https://www.academia.edu/4646838/Islahatlar_ve_Buhranlar_Literaturu_III._Selim_ve_II._Mahmud_Donemi_The_Literature_of_Reforms_and_Crisis_The_Reigns_of_Selim_III_and_Mahmud_II_MEHMET_ALI_BEYHAN
Birgül A. GÜLER* Nuray E. KESKİN** : Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak . No.88 . November/Kasım 2005. http://www.politics.ankara.edu.tr/eski/dosyalar/tm/SBF_WP_88.pdf
Fodor, Pal:  15-17. yüzyıl Osmanlı  Hükümdar Aynalarında Devlet ve Toplum, Kriz ve Reform. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 1999, (s. 281-302). Makale, Nizamülmülk’ün Siyasetname’sine gönderme yaparak başladığı sıralamasında, 1400-1600’lü yılları kapsayan üç yüzyıllık zaman dilimi içinde üretilmiş 13 reform metni –hükümdar aynası- hakkında özet bilgi vermekte ve değerlendirmeler sunmaktadır. Yazar, ‘hükümdar aynaları’nın, 14. yüzyılın ortalarında 1350’li yıllardan itibaren ortaya çıkmaya başladığını belirtmektedir. ”

Gökbilgin, M. Tayyib (1957), "XVII. Asırda Osmanlı Devletinde Islahat İhtiyaç ve Temayülleri ve Kâtip Çelebi", Kâtip Çelebi - Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, TTK, Ankara, s. 197–218.
Gökçe, Ali Fuat: Osmanlı Klasik Döneminde İdari Reform Hareketleri. http://assam.org.tr/tr/component/k2/koci-bey-risalesi/96-koci-bey-risalesi.html#.UvUF5vl_vto
Günay, Bekir: Osmanlı'da devleti yeniden yapılandırma önerisi Koçi Bey'in risalesi. Çerçeve / MÜSİAD, 12 (31), Mart 2004, 27-30.ss. 1. DEVLET GELENEĞİ, OSMANLI.
Gündüz, Ahmet: 19.yüzyıl Osmanlı Reformlarında Etkili Olan Sosyal, Ekonomik, Politik Ve Askerî Faktörler ·. http://www.karam.org.tr/Makaleler/939673351_gunduz.pdf

Katip Çelebi
Katip Çelebi: Düsturü'l-Amel li İslahi'l-Halel. İstanbul: Tasvir-i Efkar Gazetesi Matbaası, 1280. 119-140 (140s.). (Kavanin-i Al-i Osman der hulasa-i mezamin-i defter-i divan ile beraber basılmıştır). [my/
Katip Çelebi: Düsturü'l-Amel li İslahi'l-Halel. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1979. 119-140 (140, 40s.). (Enderun Yayınları: 4). (1280 baskısından tıpkı basım). [my/
Ayni Ali Efendi, 17th century : Kavanin-i Al-i Osman der hulasa-i mezamin-i defter-i divan /by Ayni Ali Efendi. İstanbul: Tasvir-i Efkar Gazetesi, 1280 [1863]. 140 p.: tables; 17 cm. With: Dusturu ül-amel li-islah il-halel / Katip Çelebi. [Turkey--Appropriations and expenditures; Katip Çelebi, Mustafa b. Abdullah Hacı Halife, 1609-1657]. [ircıcak/ırcıcak]
Ayn-ı Ali, 17th cent. : Kavânin-i Âl-i Osman der hülâsa-i mezâmin-i defter-i divân / Ayn-ı Ali Efendi ; önsöz, M. Tayyib Gökbilgin. İstanbul : Enderun Kitabevi, 1979. 40, 140 p. ; 17 cm. Enderun yayınları ; 4 (Facsim. reprint. Originally published: [İstanbul] : Tasvir-i efkâr gazetehanesi, 1280 [1863]. Includes: Risale-yi vazifeharan ve meratib-i bendegân-ı Âl-ı Osman / Ayn-ı Ali; and Düstur ül-amel li-ıslah il-halel / Kâtip Çelebi.). [boğaziçiüniv.ktp/bük]
Kâtip Çelebi. "Devletin Mali Durumunun Islahına Dair Bir Risale." Bilgi 11, no. 128 (00.11.1957): 7-9. [cdmb/mktp]
Ayni Ali Efendi, 17th century : Kavanin-i Al-i Osman: der hulasa-i mezamin-i defter-i divan / introduction by M. Tayyib Gökbilgin. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1979. 40, 140 p.; 17 cm. Enderun yayınları; 4. [With: Dustur ül-amel li-ıslah il-helal / by Katip Çelebi]. [Finance, Public--Law and legislation—Turkey; Gökbilgin, M. Tayyib.]. [ircıcak/ırcıcak]
Katip Çelebi : Bozuklukların düzeltilmesinde tutulacak yollar = Düsturu'l-amel li-ıslahi'l-helal). 1. bs. (Haz.: Ali Can). Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982. 40s. (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları ; 497. 1000 temel eser dizisi ; 84). [tokat/
Eseri Hakkında
Bozuklukların düzeltilmesinde yollar-Katip Çelebi. 05.11.2007    http://www.nuveforum.net/876-sosyoloji-kitaplari/26073-bozukluklarin-duzeltilmesinde-yollar-katip-celebi/
Gökyay, Orhan Şaik: "Düstürü'l-Amel". TDV İslam Ansiklopedisi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1994. cilt 10, 50-51ss. [my/                              
Aktepe, Münir: “Devletin mali durumunun ıslahına dair bir risale: Düsturu’lAmel li Islahı’l-Halel. Bilgi, c11, n126-127, 11.1957, 7-9ss. [kçb-my/                              
Behrnaur, W. F. A.: “Hag’i Chalfa’s Dusturu’lamel. Ein Beitrag Zur Osmanischen Finanzgeschicte" Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellchaft, n11, 1857. , 111-132, 330ss. [kçb-my/
Can, Ali: Düsturu’l-Amel’in yazılış amacı ve ihtiva ettiği konular. … [kçb/                              
Fuad Bayrami: "Katib Çelebi, Düstürü'l-Amel li İslahi'l-Halel". Mülkiye Mecmuası, sayı: 3, 1933. 39-42ss. [my/                  
Gündoğdu, Hüseyin: "An Ottoman Scribe and Intellectual: Kâtib Çelebi and the Analysis of His Work Düstûru'l-Amel li-Islâhi'l-Halel", ODÜ SBE Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, No. 1, Jun. 2010, pp. 71-82              http://sobiad.odu.edu.tr/cilt1/cilt1sayi1_pdf/gundogdu_huseyin.pdf
Altaş, Eşref: Düstürü'l Amel'in İslam Siyaset Edebiyatındaki Yeri ve Katip Çelebi'nin Siyaset Düşüncesi. Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, 2008,(14):217-263. [ulakbim/                          
Behrnauer, W.F.A. “Haggi Chalfa’s Dustûru’lamel. Ein Beitrag zur osmanischen Finanzgeschichte.” Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 11 (1847), 111-132; 12 (1847), 330. [Hagen/                    
Özvar, Erol: “Katip Çelebi’nin Düsturu’l Amel isimli risalesinde devlet maliyesine dair gözlemleri. . İçinde: Vefatının 350. Yılında Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu, 19-20 Ekim 2007. İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü, 2007. 183-201ss. [kçb/                 
Gökyay, Orhan Şaik: Katip Çelebi ve Düstûrü'l-Amel = Katib Çelebi and instructions for the reform of abuses. İş Ahlakı Dergisi/Turkish Journal of Business Ethics, 3 (6), Kasım 2010, 109-165.ss. [dagm/dagm] http://www.isahlakidergisi.com/pdf/tr/60800e66ba0394cb54056ad7e631904bgokyay.pdf
Dasthur ʾal-ʻamel li-ʾeṣlaḥ ʾel-khalel / Katheb Ḍelebi (Ḥaʾji Khalifah) ; ḥomer qriʾah bi-Turkit li-shiʻuraiw shel Prof. ʾA. Hid [?].Alıntının Bulunabileceği Yerler. By: Kâtip Çelebi. [Jerusalem] : Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, Makhon le-madaʻe ha-Mizraḥ, [19--]. Leaves 120-148 ; 16 cm. Language: Turkish, Ottoman      "38.  Book Dasthur ʾal-ʻamel li-ʾeṣlaḥ ʾel-khalel / Kâtip Çelebi, 1609-1657. [Jerusalem] : Universiṭah ha-ʻIvrit bi-Yerushalayim, Makhon le-madaʻe ha-Mizraḥ, [19--]. [http://hollis.harvard.edu/"     
Özcan, Almıla Gökçe: Kâtip Çelebi’nin Düstûrü’l-Amel li-Islâhi’l-Halel ve Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın “Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ” adlı eserlerine göre Osmanlı yönetim anlayışı ve toplum düzeni [Ottoman governance understanding and social order according to the book of Kâtip (Clerk) Çelebi Düsturü’l-Amel li-Islâhi’l-Halel and Defterdar Sarı Mehmed Pasha’s Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ] . Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emine Erdoğan . Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü • Tarih Bölümü • Tarih Anabilim Dalı • Konu Başlıkları: Tarih. Yüksek Lisans. Türkçe. 2008. 116s. [yöktm/yöktm-mktp]            http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr http://www.belgeler.com/blg/1gf2/ktip-elebi-nin-dstr-l-amel-li-islhi-l-halel-ve-defterdar-sari-mehmed-paa-nin-nesyih-l-vzer-ve-l-mer-adli-eserlerine-gre-osmanli-ynetim-anlayii-ve-toplum-dzeni-ottoman-governance-understanding-and-social-order-according-to-the-book-of-ktip-clerk-elebi-dstur-l-amel-li-islhi
Yılmaz, Coşkun : "Düsturü'1-amel li-ıslahi'1-halel". İçinde: Siyasetnamelere Göre XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda İktisadi Düşünce. Yüksek Lisans tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, 1994. 64-74ss. [my/                              
Yılmaz, Coşkun : "Düsturü'1-amel li-ıslahi'1-halel" XVI ve XVII. Yüzyıl Islahatnamelerine Göre Osmanlılarda Siyaset ve Toplum Düşüncesi. Doktora tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. s. 61-62. [my/                    
Koçi Bey kimdir. Siyaset, 9 (98), Kasım 2002, 47-49.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XVII.yy..
Koçi Bey risalesi (eski ve yeni harflerle) / yay. haz. Yılmaz Kurt. - 2.bsk. - Ankara: Akçağ Yayınları, 1998. XII, 112, [178] s.; 20 cm. - (Akçağ Yayınları; 229. Tarih; 5) Bibliyografya: 106.s. ISBN: 975-338-205-7
Koçi Bey risalesi / haz. Zuhuri Danışman. - 2.bsk. - [Ankara]: Milli Eğitim Bakanlığı, 1993. XX, 127 s.; 24 cm. - (Milli Eğitim Bakanlğıı yayınları; 2126. Bilim ve kültür eserleri dizisi; 437. Tarih dizisi; 6) ISBN: 975-11-0434-3
Koçi Bey risalesi / haz. Zuhuri Danışman. - İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1972. XVIII, 168 s.; 20 cm. 1. OSMANLI TARİHİ.
Kolbaşı, Ahmet: Koçi Bey Risalesi'ne göre XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet-halk münasebetlerini etkileyen faktörler = The Factors affecting the state-public relations in the Ottoman Empire in XVIIth century according to the Koçi Bey's tract. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 6 (12), Eylül 2008, 119-129.ss. Kaynakçası vardır. 1. TOPLUMSAL YAPI, OSMANLI. - 2. SOSYAL YAPI, OSMANLI-XVII.yy..
Murphey, Rhoads: The Veliyyuddin Telhis : Notes on the sources and interrelations between Koçi Bey and contemporary writers of advice to kings. Belleten / Türk Tarih Kurumu, 43 (171), Temmuz 1979, 547-571.ss. 1. DEVLET ADAMLARI, OSMANLI.
Özdemir, B. “19. Yüzyıl Osmanlı Reformlarını Nasıl İncelemeliyiz: Mevcut Literatür ve Bakış Açıları Üzerine Bazı Düşünceler”, Türkler Ansiklopedisi, 21 Vols., (Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002), Vol. XXIV, s. 572-580.
Öztürk, İbrahim Sadi: "Koçi Bey Risaleleri". Parlamento, 24 (262), Mayıs 2010, 30-31.ss. 1. OSMANLI TARİHİ, XVII.yy.. - 2. AHMED I., OSMANLI PADİŞAHI.
Tekeli, İlhan: Reform Düşüncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Reformları Üzerine Çözümlemeler. İçinde: Devlet Reformu. İstanbul: TESEV, 2000. http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/T%C3%9CRK%C4%B0YEDE%20DEVLET%20DENET%C4%B0M%C4%B0NDE%20REFORMLAR.pdf
Titiz, M.Tınaz: Türkiye’de Reformlar Ve Başarılarının Değerlendirilmesi 22 Kasım 1999 (Sür. 2.0 – 21.11.99). http://tinaztitiz.com/dosyalar/Turkiyede_Reformlar/bildiri.doc

Tural, Erkal: Devlet Adamlarından Öğütler: Bizans, Avrupa ve Osmanlı'da Nasihat Kültürünün Evrimi Üzerine Gözlemler. Türk Yurdu, Ağustos 2011. https://www.academia.edu/1336314/Devlet_Adamlarindan_Ogutler_Bizans_Avrupa_ve_Osmanlida_Nasihat_Kulturunun_Evrimi_Uzerine_Gozlemler
Yayman, Hüseyin: Türkiye’nin idari reform pratiği. (Doktora tezi, AÜSBF). Ankara, 2005. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1549/2179.pdf?show

Yılmaz, Coşkun: Osmanlı Siyaset Düşüncesi Kaynakları ile İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnâmeler A New Conceptualization Concerning the Sources on Ottoman Political Thought: Islahatnames. TALİD, güz 2003. sayı 2. 299-338ss.


Ek kaynaklar:

1) http://www.devletarsivleri.gov.tr/dokumantasyon/search.aspx adresinde konu başlığı kısmına reform yazılıp yukarıda monograf, tebliği ve makale kutucukları işaretlendiğinde 2126 yayın ekrana geliyor.

http://www.devletarsivleri.gov.tr/dokumantasyon/search.aspx adresinde konu başlığı kısmına reform yazılıp gelen listeden işaretleme yapılıp 'seçileni göster' tercih edilip sistematik. döküm alınabilir.

2) http://www.todaie.gov.tr/kutuphane.php?Baslik=36 adresinde 'reform' kelimesi ile aramalar yapılabilir. 

3) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
eser adında 'reform' araması 428 kitap.Çeşitli

Terzioğlu, Tosun: Üçyüz yıllık gecikme. http://digital.sabanciuniv.edu/elitfulltext/3011800000140.pdf

Uzuner, Buket: Ne doğudayım ne batıda... Radikal Kitap / 03/09/2004 http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=856105


AZ GELİŞMİŞLİK ÜZERİNE BAZI KİTAPLAR
Aksoy, A. (1975). Azgelişmişlik ve emperyalizm. İstanbul: Gözlem Yayınları.
An, A. (2006). Kibris Turk toplumunun geri kalmisligi (1862-1962). Lefkosa: Sadi Kultur ve Sanat Yayinlari.
Azgelişmişliğin yapısı. (1971). İstanbul: Geçiş Yayınları.
Başkaya, F. (1986). Azgelişmişliğin Sürekliliği. İstanbul: Kaynak Yayınları.
Birkan, S. (1960). Az gelişmiş ülkeler: Sosyal ve ekonomik kalkınma. İstanbul: Hamle Matbaası.
Cirhinlioğlu, Z. (1999). Azgelişmişligin toplumsal boyutu. Ankara: İmge Yayınevi.
Divitçioğlu, S. (1966). Asya tipi üretim tarzı ve az - gelişmiş ülkeler. İstanbul: Elif Yayınları.
Dobb, M., & Selik, M. (1965). Azgelişmiş ülkeler ve iktisadi kalkınma. Ankara: Sosyal adalet yayınları.
Dobb, M., & Selik, M. (1981). Kapitalizm sosyalizm azgelişmiş ülkeler ve iktisadi kalkınma. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Emreryalizm azgelismislik ve Turkiye. (1976). Istanbul: Birikim.
Ercan, F. (1996). Gelişme yazını açısından modernizm, kapitalizm ve azgelişmişlik. İstanbul: Sarmal.
Konig, R. (1958). Geri kalmış denilen alanların sosyolojisine giriş ve sosyolojide ampirik araştırma tekniklerine giriş. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.
Küçkömer, I. (1966). Gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin ilişkilieri üzerine Politik iktisada dönüş. Istanbul: Hamle Matbaası.
Sencer, M. (1971). Türkiyeʼde siyasal partilerin sosyal temelleri. İstanbul: Geçiş Yayınları.
Sevindirici, I. (1997). Türkiye kalkınmanın neresinde (azgelişmişliğin ölçümü). Ankara: Ayyıldız.
Sevindirici, I. (1999). Azgelişmişliğin ekonomisi. Ankara: Ayyıldız.
Steinhaus, K., & Akkaş, M. (1973). Atatürk devrimi sosyologisi, sosyo-ekono-mik yönden az gelişmiş ülkelerde burjuva toplumunun gelişmesi sorunu üzerine bir arastıirma. İstanbul: Sander Yayınları.
Turgut, I. (1998). Kaostaki eğitim: Azgelişmişlikten çok gelişmişliğe. İzmir: Anadolu Matbaacılık.
Türkay, M. (2009). Sermaye birikimi, kalkınma, azgelişmişlik: Türkiye ve dünya üzerine notlar. Beyoğlu, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.
UYGUR, E. (December 01, 2001). Enflasyon, Para ve Mali Baskı: İktisat Politikasında Geri Kalmışlık. Iktisat Işletme Ve Finans, 16, 189, 7-23.

Yozgat, Fazıl:  Az gelişmişlik : sosyo-politik yaklaşım / Fazıl Yozgat. 1. bs. Ankara : Araştırma Yayınları, 2009. 351 s. ;  21 cm.  Araştırma Yayınları ; 54

YAPILAN BAZI ARAMALAR
bu dersler felsefiyâttır diye kaldırıp
Hidaye ve Ekmel derslerinin başlaması
islahatnameler
kadızadeliler
ne zaman geri kaldık
osmanlı reform literatürü

TARANACAK-----------------
ilaveler: 
(17.9.2014)Sınıf açısından azgelişmişlik. / Yves Lacoste ; çev. Sevil Avcıoğlu. -- İstanbul : Göçebe Yayınları, 1996. 86 s. ; 20 cm.       

Az gelişmiş ülkeler. / Yves Lacoste ; çeviren Yaşar Gürbüz. -- İstanbul : Remzi Kitabevi, 1965.   151 s. ; 17 cm.    Orjinal kitap adı : Geographie du sous-developpement : geopolitique d'une crise


file:///C:/Users/Bilgisayar/Downloads/Ufuk_Ozcan_-_Gelenek-Modernlik_Ayriminda_Turkiyenin_Degisen-Cozulen_Toplumsal_Yapisina_Toplu_Bir_Bakis-libre.pdf  ( https://www.academia.edu/6068634/_Gelenek-Modernlik_Ayriminda_Turkiyenin_Degisen_Cozulen_Toplumsal_Yapisina_Toplu_Bir_Bakis_Turkiyede_Karsit_Muhafazakarlik_Bicimleri_Modern_Muhafazakarliktan_Kureselci_Degersizlesmeye_Sosyoloji_Yilligi_Sayi_23_Haz._E._Egribel-U.Ozcan_Istanbul_Dogu_Kitabevi_2013 )


--------------------------------


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder