15 Mart 2014 Cumartesi

YOĞURT KAYNAKÇASI'NA (GIDA TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ, 2013) İLAVELER

Hazırladığım Yoğurt Kaynakçası, Gıda Teknolojisi Derneği tarafından Başkanı Prof. Dr. Kadir Halkman'ın  yönetiminde sahiplenirdi ve Haziran 2013 tarihinde kitap olarak yayınlandı. 

Güncellemeleri bu adreste yayınlamaya çalışacağım.


1) YOĞURT KONULU KAYNAKÇA ÇALIŞMALARIM2) GÜNCELLEŞTİRME İÇİN ANA KAYNAKLAR

KİTAPLAR

TEZLER

DERGİLER
Gıda Teknolojisi Dergisi . http://www.gidateknolojisi.com.tr/
Yemek Ve Kültür Dergisi . http://www.yemekvekultur.com/

VERİTABANLARI
Makaleler Bibliyografyası – Cumhuriyet Dönemi Makaleler . http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/


KÜTÜPHANE KATALOGLARI


GIDA – BESLENME SEMPOZYUMLARI

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ ÖĞRETİM ÜYELERİ CV’LERİNDE YER ALAN YAYIN LİSTELERİ

WEB SİTELERİ

Google aramaları:
allintitle: YOĞURT filetype:pdf
allintitle: YOĞURdu filetype:pdf

allintitle: YOĞURdun filetype:pdf


3) İLAVELER

Akar, Birgül. Mehmet D. Öner : Isıl İşlemin Set Yoğurt Üretiminde Uygulanması. İçinde: Gıda Mühendisliği III. Ulusal Sempozyumu 1995-1996 Araştırmaları. Editör Aydın Öztan - Halil Vural. 22-23 Eylül 1997 ODTÜ Kampusu – Ankara. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1997. 147- ss.
Akın, Nihat : Sensory properties and colour values of set tip yoghurt fortified with honey from different origins . (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Akpinar-Bayizit A, Ozcan-Yilsay T, Yılmaz L (2007) A Study on the Use of Yoghurt, Whey, Lactic Acid And Starter Culture on Carrot Fermentation. Pol J Food Nutr Sci 57: 147-150. [http://ziraat.uludag.edu.tr/yayinlar/gidayayinlari.php
Akyüz, Nurhan: Süte Natamycin İlavesinin Sade ve Meyveli Yoğurtların Raf Ömrü Üzerine Etkisi. İçinde: 3. Gıda Mühendisliği Kongresi, 2-4 Ekim 2003, Ankara, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Ankara:TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, 2003. 641 - ss.
Aloğlu, Hatice Şanlıdere - Zübeyde Öner: Proteolysis, physico-chemical, microbiological properties, and antimicrobial activity in yogurts. (Poster Presentations). (4th International Congress on Food and Nutrition together with the 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011. Harbiye Congress Centre, Istanbul Turkey. TÜBİTAK-MAM)
Arıcan, Aysun - Seval Andiç: Inkübasyonu Iki Farklı Ph'da Sonlandırılan Ve 4c'de Depolanan Yoğurtlarda E.Coli O157: H7'nin Canlı Kalma Durumunun Araştırılması. P1. İçinde: 3.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009 , Bursa [Word dokümanı]
Aslim, Belma - Derya Önal and Yavuz Beyatli: Factors influencing autoaggregation and aggregation of Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus isolated from handmade yogurt . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Ayar, Ahmet – Durmuş Sert – İ. Hakkı Kalyoncu: Farklı meyveler kullanılarak üretilen yoğurtların kimyasal, reolojik ve duyusal özellikleri. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi, Yıl 4, sayı 8, 2005/2, 11-19ss.
Ayar, Ahmet: Geleneksel Yöntemle Süzme Yoğurt Üretimi Sırasında Mineral Madde Miktarlarında Meydana Gelen Değişmeler. Changes in Mineral Contents of Suzme Yoghurt during Traditional Production Method. Akademik Gıda, Volume 9, Issue 4 (2011)Pages 30-35 
Azari, Nassim  - Hamid Ezzatpanah: The effect of mastitis on chemical properties of Iranian yoghurt milk . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Baladura E., Seçkin K.: Süzme Yoğurdun Kimyasal Özellikleri Üzerine Bazı Diyet Liflerin Kullanılmasının Etkisi. (Poster bildiri). (3.Gıda Güvenliği Kongresi, 03-04 Mayıs 2012, İstanbul, Gıda Güvenliği Derneği, Uluslararası Gıda Koruma Birliği – IAFP, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Beyatli, Yavuz - Belma Aslim, Derya Önal and Hatice Bozkurt: Determination of some characteristic properties of lactic acid bacteria isolated from traditional hand-made yogurts . . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Biberoğlu, Özmen; Ceylan, Ziya Gökalp : Geleneksel Olarak Üretilen Yoğurtların Bazı Kimyasal Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2013,8(1):43-51
Boran, Gökhan : Set Tipi Yoğurdun Duyusal, Tekstürel ve … 055 13 Gıda Katkı Md. 11 Pr 15.45-16.30; Ps Sn 06 53 Bildiri Adı Sorumlu Yazar No Grup Poster Prog. Tarih/ saat Pano. TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ 10-12 EKİM 2012 HATAY Poster Sunusu
Bostancı, Ömer Faruk – İbrahim Başar Saydam – Mehmet Güven: Spirulina ilaveli yoğurt üretimi. 319- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
Bulut-Solak, Birsen - Nihat Akın: Yoğurt Çeşitleri, Yoğurtlarda Görülen Bazı Kusurlar ve Çözüm Önerileri. Yoghurt Types, Defects in Yoghurts and Solutions. Akademik Gıda, Volume 10, Issue 2 (2012) Pages 115-120
Caric, Marijana - Spasenija Milanovic, Miodrag Tekic, Mirela Ilicic and Katarina Durakovic: Improved probiotic yoghurt: Optimisation of TG-ase quantity . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Coskun, Fatma - Canan Senoglu: Farklı Oranlarda Kalsiyum Karbonat Kullanımının Yoğurdun Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi (İngilizce). Gıda, Cilt 36 sayı 3 2011
Çakmakçı, Songül - Hüseyin Türkoğlu(1) Abdullah Çağlar(1) : Meyve Çeşidi Ve Muhafaza Süresinin Meyveli Yoğurtların Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi . Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 28 (3), 390-404, 1997
Çakmakçı, Songül : Probiyotikli Çilekli Yoğurtların Probiyotik ve … 502 05 Fonks. Gıdalar 11 Pr 10.30-11.15; Ps Sn 04 25 . TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ 10-12 EKİM 2012 HATAY Poster Sunusu
ÇAKMAKÇI, Songül ; ÇETİN, Bülent ; TURGUT, Tamer ; GÜRSES, Mustafa ; ERDOĞAN, Ahmet: Probiotic properties, sensory qualities, and storage stability of probiotic banana yogurts. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2012,36(3):231-237. [Tam Metin (PDF)] . [http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Çelik, Serafettin - Hisamettin Durmaz - İhsan G. Sat - Gülten Senocak: Andız Pekmezi İçeren Set Tipi Yoğurtların Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Gıda, Cilt 34 Sayı 4 2009
Demir, Mustafa Kürşat : Effects of cheese and yoghurt dairy by-products on some properties of bread. (Poster Presentations). (4th International Congress on Food and Nutrition together with the 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011. Harbiye Congress Centre, Istanbul Turkey. TÜBİTAK-MAM)
Dinçel S., Gürakan G.C.: Geleneksel Türk Yoğurtlarından İzole Edilen Laktik Kültürler Tarafından Üretilen Yoğurtların Kimyasal ve Reolojik Özellikleri. (Poster bildiri). (3.Gıda Güvenliği Kongresi, 03-04 Mayıs 2012, İstanbul, Gıda Güvenliği Derneği, Uluslararası Gıda Koruma Birliği – IAFP, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)
Dinkçi, Nayil : Torba Yoğurdu Üretiminde Transglutaminaz … 741 21 Süt Teknolojisi 10 Çr 15.45-16.30; Ps Sn 03 48 . TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ 10-12 EKİM 2012 HATAY Poster Sunusu
Djuric, Mirjana - Marijana Caric, Spasenija Milanovic, Mirela Ilicic and Goran Bosnjak: Viscosity changes of probiotic yoghurt with TG-ase during storage . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Doğal yoğurt üretiminin izlenmesi, Özel sektör projesi, 2005-2006. [TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tamamlanan ulusal projeler/
DURAK, Yusuf; KELEŞ, Fatma; UYSAL, Ahmet; ALADAĞ, Mustafa Onur: Konya yöresi taze ev yapımı yoğurtların mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008,22(44):113-117. [Tam Metin (PDF)] . [http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Elmacıoğlu, Funda - Topbaş Murat, Asal Canan : Soya katkılı yoğurt yapımı üzerine bir çalışma / A study of yoghurt enriched with soya. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, 12-15 Nisan 2000 = 12-15 April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c 2000. 174-175ss. [Sözel bildiri]
ELMALI, Mehmet; YAMAN, Hilmi: Microbiological quality of yoghurt consumed in Kars. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2005,31(1):19-24. [http://uvt.ulakbim.gov.tr/
ERGİNKAYA, Zerrin - Mehmet GÜVEN, Canan KAVAS, Işıl VAR, Bülent KABAK, O. Berkay KARACA: Farklı Laktik Asit Kültürleriyle Üretilen Yoğurtlarda Laktik Asit Bakterilerinin Aspergillus Flavus Üzerine Antifungal Etkisi(*). Gıda Mühendisliği Dergisi, Sayı 15, Eylül 2003.
GEZGİNÇ, Yekta - Fadime TOPÇAL: Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus thermophilus'ların Asetaldehit Üretim Miktarlarının HPLC İle Belirlenmesi. 288- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
GEZGİNÇ, Yekta - Öznur BUCAK: Doğal Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus salivarus subsp. thermophilus' ların Biyojenik Amin Üretim Potansiyellerinin PCR İle Belirlenmesi. 287- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
GEZGİNÇ, Yekta : Doğal Yoğurtlardan İzole Edilen Streptococcus salivarus subsp. Thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii sobsp. Bulgaricus türlerinin PCR-RFLP tekniği ile belirlenmesi. 286- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
Gökmen, Süleyman : Yoğurda Katılan Hayvan Kaynaklı Jelatinin … 050 21 Süt Teknolojisi 10 Çr 15.45-16.30; Ps Sn 03 56 . TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ 10-12 EKİM 2012 HATAY Poster Sunusu
GÜNDOĞDU, Engin; ÇAKMAKÇI, Songül; DAĞDEMİR, Elif: The effect of garlic (Allium sativum L.) on some quality properties and shelf-life of set and stirred yoghurt. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2009,33(1):27-35. [Tam Metin (PDF)] . [http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Güneş, Esra : Yoğurt Ve Peynir Üretiminde Malt Ekstraktı Kullanılması (Usıng Malt Extract For The Productıon Of Yoghurt And Cheese ). Poster No: 0081. (VI. Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan 2008, Antalya, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü)
Güven, Mehmet – O. Berkay Karaca: sade (Vanilyalı) yoğurt dondurmalarının fiziksel ve duyusal özellikleri üzerine stabilizatörlaein etkileri. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi, Yıl 2, sayı 3, 2003/1, 7-14ss.
Güven, Mehmet - Oya Berkay Karaca: Van ve Şırnak İllerinden Temin Edilen Kurutulmuş Yoğurtların (Kurut) Bileşim Özellikleri. Gıda, Cilt 34, Sayı 6 2009
HAYALOĞLU, Ali Adnan - Ayşe SARIMEŞELİ, Melih ZENCİR, Melihşah ELEK, Başak BİLCANOĞLU, Dilek MEMİŞ, Sevinç TAY, Oğuz USLU: Yağsız Yoğurt Üretiminde İnulin Kullanımının Yoğurdun Reolojisi, Duyusal Özellikleri ve Aromasına Etkileri. 145- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
İçier, Filiz - Hayriye Bozkurt, Sinan Gürbüz: Kefir ve Akıcı Yoğurdun Reolojik Davranışlarının Karakterizasyonu. Characterisation of Rheological Behaviour of Kefir and Smooth Yoghurt. Akademik Gıda, Volume 6, Issue 5 (2008) Pages 6-11
İmamoğlu H, Coggins PC, Rowe DE, Nazlı B. Pueraria Lobata (Kudzu) ve Mısır nişastası katılarak üretilen yoğurtların duyusal kalitesinin tespiti üzerine araştırmalar . The Effect of Different Heat Treatment Operations Applied to Red Meat on The Presence of Conjugated Linoleic Acid (CLA). İçinde: 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Bildiri Özetleri. 03-06 Nisan 2013 Antalya. Düzenleyen kuruluşlar: Selçuk Üniversitesi – Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 41-42
Kara, Gülhan: Soframızdaki Faydalı Beyazlar: Süt, Yoğurt, Peynir. Dünya Gıda, 18 (5), Mayıs 2013, 63-66.Ss.
KIRMACI, Hüseyin Avni - Erdem ŞİMŞEK, Murat KARAAĞAÇ: Şanlıurfa Yöresinde Satışa Sunulan Geleneksel Yoğurtların Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri. 260- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
Koç, Banu - Melike Sakin - Pınar Balkır2, Figen Kaymak-Ertekin1: Yoğurt Tozu; İşleme Teknolojisi, Depolama ve Kullanım Alanları. Gıda, Cilt 34 Sayı 4 2009
KOÇ, Banu - Figen KAYMAK-ERTEKİN, Melike SAKİN-YILMAZER, Pınar BALKİR: Yoğurt Tozunun Kinetik Özelliklerinin ve Raf Ömrünün Belirlenmesi. 281- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
Korbekandi, Hassan - Daryoush Abedi - Nastaran Azarman - Mahshid Jahadi – Mohammad Jalali - Mohammadreza Maraci: Production and evaluation of a probiotic yoghurt using Lactobacillus paracasei ssp. tolerance . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Korbekandi, Hassan - Mahshid Jahadi - Dryoush Abedi and Mohammad Jalali: Effect of L.casei subspp casei (DSM 20011) on generation number of yoghurt starter culture in freshly-made free fat yogurt . . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Küçükakgül, Özlem - Celalettin Koçak, Fatma Sezen, Filiz Yıldız: Yağ İkame Maddesi Kullanılarak (Litesse®Ultra™) Kurumadde Artırımının Yağsız Yoğurdun Kalitesi Üzerine Etkisi. Gıda, Cilt 34 sayı 5 2009
Küçükçetin, Ahmet - Fundagül Erem, Ülgen İlknur Konak, Muammer Demir, Muharrem Certel: Effect of Lentil Flour Addition on Physical and Sensory Properties of Stirred Yoghurt. Pıhtısı Parçalanmış Yoğurdun Fiziksel ve Duyusal Özellikleri Üzerine Mercimek Unu İlavesinin Etkisi. Akademik Gıda, Volume 10, Issue 4 (2012) Pages 6-10
Küçükçetin, Ahmet - Konrad Weidendorfer - and Jörg Hinrichs: Structure of stirred yoghurt . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Küçükçetin, Ahmet - Konrad Weidendorfer - and Jörg Hinrichs: Evaluation of stirred yoghurt by means of picture analysis . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Maskooki, Abdolmajid : Dewatering of yoghurt using permeable membrane and acrylic super absorbent hydrogel. (3rd International Congress On Food And Nutrition - EU Quality Low-Input Food Project Final Conference. 22-25 April 2009, Antalya-Turkey. TÜBİTAK-MAM.)
Okur, Özge Duygu - Alev Altaş, Zeynep Güzel Seydim: Determination of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents in Fruit Yogurts. (Poster Presentations). (4th International Congress on Food and Nutrition together with the 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011. Harbiye Congress Centre, Istanbul Turkey. TÜBİTAK-MAM)
Okur, Özge Duygu - Esra Artan, Hatice Soyyiğit and Zeynep Güzel-Seydim: Production of set type yogurt with kefir adjunct culture . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Ozcan T, Horne D, Lucey JA (2011) Effect of Increasing the Colloidal Calcium Phosphate of Milk on The Texture and Microstructure of Yogurt. J Dairy Sci Vol. 94 (11): 5278-5288. [http://ziraat.uludag.edu.tr/yayinlar/gidayayinlari.php
Ozcan T, Lucey JA, Horne D (2008) Effect of Tetrasodium Pyrophosphate on the Physicochemical Properties of Yogurt Gels. J Dairy Sci Vol. 91 (12): 4492–4500. [http://ziraat.uludag.edu.tr/yayinlar/gidayayinlari.php
Ozcan-Yilsay T, Lee WJ, Horne D, Lucey JA (2007) Effect of Trisodium Citrate on Rheological, Physical Properties and Microstructure of Yogurt. J Dairy Sci Vol. 90 (4): 1644–1652. [http://ziraat.uludag.edu.tr/yayinlar/gidayayinlari.php
Özcan-Yılsay T, Yılmaz L (2007) “Probiyotik Yoğurt Üretiminde Kullanılan Bakterilerin “Hepatik Ensefalopati” Hastalığı Üzerine Etkisi”, Süt Dünyası, Mart/ Nisan (7): 35–37. [http://ziraat.uludag.edu.tr/yayinlar/gidayayinlari.php
Özden, Ali: İnsan Beslenmesinde Yoğurdun Yararlı Etkileri. http://guncel.tgv.org.tr/journal/31/pdf/336.pdf
Özden, Ali: Yoğurdun tarihi. http://guncel.tgv.org.tr/journal/26/pdf/293.pdf
Sarımehmetoğlu, B. - O.Küplülü, H.Ayçiçek: Yoğurtlarda aflatoksin M1’in Elisa ile saptanması / Detection of Aflatoxin M1 in yoghurt by Elisa. İçinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, 2003. 322-323ss. [Poster sunumu]
Sarımehmetoğlu, B. - Ö. Küplülü: Aflatoksin M1'in yoğurt bakterilerine bağlanması / Bindıng of Aflatoxin M1 to yogurt bacterıa. İçinde: IV. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = IV. International nutrition and dietetics congress, 2-5 Nisan 2003 = 2-5 April 2003 : bildiriler kitabı = abstract book. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, 2003. 182-183ss. [Sözel bildiri özeti]
Seçkin, A. Kemal - Emrah Baladura: Bazı Diyet Lifleri Kullanımının Süzme Yoğurdun Renk, Tekstür ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi (İngilizce). Gıda, Cilt 37 sayı 2 2012
Starter Kültür Olarak Kefir, Yoğurt ve İthal Peynir Kültürü Kullanılarak Üretilen Beyaz Peynirlerin Duyusal ve Kimyasal Özellikleri . İçinde: 3. Gıda Mühendisliği Kongresi . Ankara: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, 2003. 51- ss.
Süte Natamycin İlavesinin Sade ve Meyveli Yoğurtların Raf Ömrü Üzerine Etkisi . İçinde: 3. Gıda Mühendisliği Kongresi . Ankara: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, 2003. 641- ss.
ŞAHAN, Nuray; AKIN, Serdar; KONAR, Atilla: Adana'da satılan meyveli yoğurtların fizikokimyasal mikrobiyolojik ve duygusal özelliklerine depolama süresinin etkisi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 1999,23(supp1):73-80. [Tam Metin (PDF)] . [http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Şanal, Hasan - Zehra Güler: Changes in Non-essential Element Concentrations during Torba Yoghurt Production. Torba Yoğurdu Üretimi Sırasında Esansiyel Olmayan Elementlerin Konsantrasyonlarındaki Değişimler. Akademik Gıda, Volume 8, Issue 4 (2010)Pages 6-12
ŞAROĞLU, Işıl; ARAS, Şaziye; ÇETİNBAŞ, Tuğba: 2-6 ve 7-12 yaş grubu çocuklarda peynir ve yoğurt tüketiminin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2004,31(3):183-189. [http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Şengül, Mustafa : Çilekli Yoğurdun Bazı Fizikokimyasal ve … 568 21 Süt Teknolojisi 10 Çr 15.45-16.30; Ps Sn 03 46 . TÜRKİYE 11. GIDA KONGRESİ 10-12 EKİM 2012 HATAY Poster Sunusu
Şengül, Mustafa - Tuba Erkaya, Memnune Şengül, Hilal Yıldız: The Change of Total Phenolic Content, Antioxidant Activity and Some Quality Characteristics of Sour Cherry Added Yoghurts During Storage. (Poster Presentations). (4th International Congress on Food and Nutrition together with the 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety. 12-14 October 2011. Harbiye Congress Centre, Istanbul Turkey. TÜBİTAK-MAM)
ŞİRELİ, U. T. - B. ONARAN : YOĞURT VE YOĞURDUN İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN YARARLARI. http://www.asuder.org.tr/asudpdfler/mevzuat/uzman_gorusleri/yogurt.pdf
TAN, Gürdal - Figen KOREL: Kahveli Yoğurdun Duyusal Özelliklerinin Değerlendirilmesi P7 (Poster bildiri). İçinde: Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 22-23 Mayıs 2003 Bornova-İzmir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü. İzmir: Ege Üniversitesi, 2003. 213- ss.
Tayar, Mustafa: Herkes İçin Yoğurt. Dünya Gıda, 18 (5), Mayıs 2013, 69-74.Ss.
Telli, Nihat - K. Kaan Tekinşen - Mustafa Nizamlıoğlu - Nazif Bayar - İ. Erim Köseoğlu   :  Konya’da Üretilen Süzme (Torba) Yoğurtların Bazı Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Özellikleri. S4. İçinde: 3.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 14-16 Mayıs 2009 , Bursa [Word dokümanı]
Temiz, Ayhan - Pirkul Tülin, Erdem Yaşar Kemal : Yoğurtların kalsiyum tuzlarıyla zenginleştirilmesi ve bunun yoğurt kalitesi ile starter mikroorganizmalar üzerine etkisi / Fortification of yoghurt with calcium salts and its effect on yoghurt quality and starter microorganisms. İçinde: III. Uluslararası beslenme ve diyetetik kongresi = III. International congress of nutrition and dietetics, 12-15 Nisan 2000 = 12-15 April 2000 : Kongre kitabı = Congress proceeding. Ankara : Hacettepe Üniversitesi, c 2000. 210-211ss. [Sözel bildiri]
Temiz, Hasan: Influence Of Loquat Fruit (Eriobotrya Japonica) Concentrations On Phsico-Chemical And Sensory Properties Of Yogurt. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, Cilt 18, Sayı 4 (2012)
TOKSÖZ, Derya - Nilgün ÖNCÜL, Ali CİNGÖZ, Zeliha YILDIRIM, Metin YILDIRIM: Keten Tohumu Protein Konsantresinin Yoğurdun Bazı Nitelikleri Üzerine Etkisi. 118- ss. İçinde: Türkiye 7. Gıda Kongresi 22 - 24 Mayıs 2002. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2002. http://www.gidamuhendisligikongresi.org/storage/catalogs/kongre-kitap.pdf
Tunçtürk, Yusuf - Atilla Çelik: Some characteristics of low-saturated fat yoghurts prepared with vegetable oil replacing milk fat . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Üstok, Fatma Işık - Canan Tarı - Şebnem Harsa: Biochemical properties of beta-galactosidase produced by novel yoghurt cultures . (Poster Presentations). (2nd International Congress On Food And Nutrition 24 - 26 October 2007 İstanbul, Turkey). TÜBİTAK-MAM
Which one is better for hypercholesterolemic subjects: Milk or yogurt? (Poster bildiri). İçinde: V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 12-15 Nisan 2006. Kongre Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 2006. 340.s.
YENİAYVAZ, Bilge - Gülderen OYSUN: Yoğurt Üretiminde HACCP Kapsamında Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi P46 (Poster bildiri). İçinde: Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 22-23 Mayıs 2003 Bornova-İzmir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü. İzmir: Ege Üniversitesi, 2003. 409- ss.
Yoğurt: Küreselleşen Türk Besini, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2002. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı, 2002
Yurdakök, Murat: Yoğurdun öyküsü, probiyotiklerin tarihi. Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi; ock-mar2013, http://www.cshd.org.tr/csh/pdf/pdf_CSH_488.pdf

WEBDEN DERLENEN SAYFALAR
Dr. Refik Saydam Türk yoğurtları üzerinde yaptığı çalışmaları
1925 yılında “Revue Générale des Questions Laitieres” dergisinde yayınlar.
14 Mart 2014 Cuma

KUŞEVLERİ

Tınaz Titiz'in 11 Mart 2014 tarihinde yayınladığı http://tinaztitiz.com/6830/6830/ adresinde yer alan yazıdan iki paragraf :

"Aday 1.    Tüm varlıkların bir bütün olduğu (vahdet-i vücûd) 

 Aday 2.    Kul (tüm varlıklar) hakkı’na saygı (bkz. http://bit.ly/1n5Ujv2 “kul” maddesi)".

Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin 13.3.2014 tarihinde Fatih'te bulunan Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'ndeki konferansını dinledim.

"Eşyanın da üzerimizde hakkı var. Mevleviler hırkayı öper öyle koyar" deyince eşya olmasalar da aklıma Osmanlı Kuşevleri geldi...

Ve kısa bir derleme yaptım:


AYDIN ARITAN KAYNAKÇASI2 Mart 2014 Pazar

ALGI YÖNETİMİ KAYNAKÇA TASLAĞI


MAKALELER
ALBAYRAK, Serhat, “Siyasette Algı Yönetimi ve Türkiye’deki Algı Değişimi” Http://www.sivasmedya.net
BABAOĞLU, Ali Rıza, “e-Kitap: Gezi Parkı Sürecine Dijital Vatandaş’ın Etkisi”, http://www.alibabaoglan.com
BABAOĞLU, Ali Rıza, “Gezi Parkı Olayları ve Dijital Kaos”, http://www.alibabaoglan.com
BAKAN, İsmail ve KEFE, İlker, “Kurumsal Açıdan Algı Ve Algı Yönetimi”, http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/2_0.pdf
Basım, H. Nejat - İlker Tatar - Nesrin Hisli Şahin. İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği. Türk Psikoloji Dergisi 21(58) 12.2006, 1-19. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Çetin, Fatih - H. Nejat Basım. İzlenim Yönetimi Taktiklerinde Öz Yeterlilik Algısının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (35) 1-7.2010, 255-269. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
ÇEVİK ERSAYDI, Senem, “Psikolojik Operasyon, Algı Yönetimi ve Propaganda” http://www.21yyte.org
ÇEVİK, Abdülkadir, “Önleyici Unsur Olarak Algıların Yönetimi”, http://sam.baskent.edu.tr
Ekici, Gülay. Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (35) 2008, 98-110. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Erdoğan, B.Z., Develioğlu, K., Gönüllüoğlu, S., Özkaya, H., (2006). Kurumsal İmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ss.55-76.
ERGÜDER, Ekrem: “Algı Yönetimi”, http://www.gazetemen.com,
Esen, Kasım: Sosyal medya gençliği. İdarecinin Sesi Dergisi, (156), Mayıs-Haziran 2013, 40-45.ss. Kaynakçası vardır. 1. SOSYAL MEDYA. - 2. GENÇLİK, TÜRKİYE. - 3. SOSYAL DAVRANIŞ. - 4. DEVLET YÖNETİMİ. - 5. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 6. ALGI YÖNETİMİ. - 7. KİTLE PSİKOLOJİSİ.
Gökçe, Orhan - Erhan Örselli. Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Dışı Davranış Algısı. İş Ahlakı Dergisi 1(7) 5.2011, 47-63. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Göksu, Nusret - Bülent Öz. Etkin Ücret Yönetiminin İşletmeye Sağlayacağı Yararlar Konusunda İşgören Algılamaları: Bir Alan Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (20) 2008, 419-436. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Güven, Semra - Mustafa Akdağ. İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Algıları. Eğitim Yönetimi 8(29) 2002, 69-80. ss. Bibliyografya
İNAN, Doç. Dr. Ece : POLİTİK PSİKOLOJİ VE SİYASAL İLETİŞİM. http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/politikpsikoloji.pdf 
Kesen, Mesut: Sosyal medya etkisi ve Gezi Parkı. İdarecinin Sesi Dergisi, (156), Mayıs-Haziran 2013, 16-21.ss. 1. TOPLUMSAL DAVRANIŞ. - 2. SOSYAL MEDYA. - 3. TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ. - 4. ALGI YÖNETİMİ.
Keskin, Gülümser. Kriz Yönetimi ve Kriz Uyarılarının Algılanması (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Uygulama) İktisat İşletme ve Finans Eki 14, 4.99, 87-95. ss. İng. özet. Bibliyografya
Köksal, Eyüp Selim. Sulama Suyu Yönetiminde Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(3) 10.2007, 306-315. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Kula, Veysel. İşletmelerde Döviz Riski Algılaması ve Yönetimi: Afyon'da Yerleşik İşletmeler Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4(1) 6.2002, 33-48. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Öksüz, Harun: Algı yönetimi ve sosyal medya. İdarecinin Sesi Dergisi, (156), Mayıs-Haziran 2013, 12-15.ss. Kaynakçası vardır. http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/156.Say%C4%B1/3.pdf
ÖZER, Mehmet Akif, “Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik Hizmetleri”, Karadeniz Araştırmaları, http://www.karam.org.tr
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (30) 2011, 99-113. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Şentürk, Hasan - Özgür Türkmen. İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Algıları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi (12) 1.2009, 128-142. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Şentürk, Hasan. Öğretmen Adaylarının Uygulama Liselerindeki Rehber Öğretmenlerin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Modellerine İlişkin Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 12(48) 2006, 585-603. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Tabak, Akif - Tolga Türköz - H. Nejat Basım. Çalışanların Öz Liderlik Algılamalarının İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımına Etkisi: Savunma Sanayinde Bir Araştırma. ODTÜ Gelişme Dergisi 38(1) 2011, 21-50. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
TOĞA, Hakan, “Siyasi Çerçevede Algı Yönetimi ve Türevleri”, http://www.afasam.org
Turanlı, Adem Sultan. Sınıf Yönetimi ve Öğretmenlerin Mesleklerine İlişkin Algıları Arasındaki İlişki (Kayseri Merkez İlçe Örneği) Millî Eğitim 39(188) 2010, 144-157. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
TÜRK, M. Sezai, “Algı Yönetimi ve İletişim”, http://www.caginpolisi.com.tr
Uğurlu, Ö., (2008). Halkla İlişkilere “Algı” Çerçevesinden Bakış, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 32, ss.145-165.
Uğurlu, Özge: Halkla ilişkilere ‘algı’ çerçevesinden bakış. http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iletisim/article/viewFile/12852/12080
Ural, D., 2002. İtibar Yönetimi Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2, 83-93.
WALLİN, Matthew, “The Challenges of the Internet and Social Media in Public”, (Çev.) Serhat BELEN, http://issuu.com/gokhanyucel/docs/kamudiplomasisi,
Yalçınkaya, Münevver - Yılmaz Tonbul. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi 1(2) 2002, 96-108. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya
Yıldız, Murat: Sosyal medya, toplumsal algı ve devlet. İdarecinin Sesi Dergisi, (156), Mayıs-Haziran 2013, 56-57.ss. 1. SOSYAL MEDYA. - 2. DEVLET YÖNETİMİ. - 3. SOSYOLOJİ. - 4. ALGI YÖNETİMİ.
Yılmaz, Bayram: Yeni dünya düzeninde medya kitle psikolojisi ve algı yönetimi. İdarecinin Sesi Dergisi, (156), Mayıs-Haziran 2013, 30-36.ss. Kaynakçası vardır. 1. YENİ DÜNYA DÜZENİ. - 2. SOSYAL MEDYA. - 3. ALGI YÖNETİMİ. - 4. KİTLE PSİKOLOJİSİ.
Yiğit, Mehmet - İhsan Eken: Sosyal yardım ve sağlık hizmetlerinde algılama yönetimi : Diyarbakır ili örneği = the perception management of social assistance and health services : The case of Diyarbakır province. Türk İdare Dergisi, 85 (476), Haziran 2013, 289-319.ss. Kaynakçası vardır. 1. SAĞLIK HİZMETLERİ, DİYARBAKIR. - 2. SOSYAL YARDIMLAR. - 3. ALGI YÖNETİMİ.
Yiğit, Mustafa: Gezi Parkı'nda derinleşen algılar. İdarecinin Sesi Dergisi, (156), Mayıs-Haziran 2013, 49-51.ss. 1. TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ. - 2. SİYASİ GELİŞMELER, TÜRKİYE. - 3. ALGI YÖNETİMİ.

TEZLER
HAKAN HÜGÜL 2011 Algı yönetimi ve medya: İnegöl olaylarının basında sunuluşunun algı yönetimi kapsamında analiz edilmesi. Perception management and media: The analysis of İnegöl events presented in the press within the context of perception management Kara Harp Okulu Komutanlığı Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology ; Sosyoloji = Sociology ; Uluslararası İlişkiler = International Relations
MEHMET YAKIN 2004 Reklamda algı yönetimi. Perception management in advertising Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Reklamcılık = Advertising
ÖZGE UĞURLU 2004 Algı yönetimi olarak halkla ilişkiler.  Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration
SELİM KINACI 2011 Türkiye'de polis algısı ve algılama yönetimi. Police perception and perception management in Turkey, a case study Marmara Üniversitesi Doktora Halkla İlişkiler = Public Relations
SEÇKİN ÇETİN 2011 İstihbarat ve istihbarata karşı koymada algılama yönetiminin rolü: Irak Savaşı örneği. The role of perception management in intelligence and counter-intelligence: The sample of Iraq War Harp Akademileri Komutanlığı Yüksek Lisans Kamu Yönetimi = Public Administration ; Uluslararası İlişkiler = International Relations ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
HÜLYA ÇAYOĞLU 2010 Algılama yönetimi ve marka kimliği ilişkisinde marka algısının incelenmesine yönelik bir araştırma. The research aimed at analyzing brand perception in the relationship between perception management and brand identity Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration
GÖZDE HAZER AKAN 2009 Algılama yönetiminin tüketici davranışları üzerindeki etkisi: Saha araştırması. Perception management's effect on consumer behavior: Field study Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Halkla İlişkiler = Public Relations

KİTAPLAR


Kitap
Ahmet Yalçınkaya


----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://static.ideefixe.com/img/top/suggest/hr.gif

Kitap

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------http://static.ideefixe.com/img/top/suggest/hr.gifSAYDAM, Ali, “İletişimin Akıl ve Gönül PeNceresi Algılama Yönetimi”, Rota Yayınları, İstanbul, (2005), DURMUŞ Remzi, “Algı Yönetimi”, http://www.tuicakademi.org,Algılama Yönetimi ROTA YAYINLARI Ali Saydam  Yayın Yılı: 2005;  478 sayfa
15,5x22,5 cm; Karton Kapak; ISBN:9758296841; Dili: TÜRKÇE
Algılama Yönetimi REMZİ KİTABEVİ Ali Saydam
Yayın Yılı: 2012; Kitap Kağıdı
380 sayfa
14x20 cm; Karton Kapak; ISBN:9751415301; Dili: TÜRKÇE
WEBDE YAPILABİLECEK BAZI ARAMA FORMÜLLERİ
Perception management kitap, makale, tez araması. http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=perception+management
“Perception management” kitap, makale, tez araması. http://www.worldcat.org/search?q=%22perception+management%22&qt=results_page