24 Mayıs 2014 Cumartesi

ÇOCUKLARI MERAKLI YAPMAK İÇİN KİTAPLAR REHBERİ


1) http://www.kabalci.com.tr/ sayfasında ;

MERAK yazıldığında ekrana gelen sayfanın solunda yer alan KATEGORİLER’den ÇOCUK KİTAPLARI seçildiğinde 121 kitap listeleniyor.

NEDEN yazıldığında ekrana gelen sayfanın solunda yer alan KATEGORİLER’den ÇOCUK KİTAPLARI seçildiğinde 123 kitap listeleniyor.

MERAK yazıldığında ekrana gelen sayfanın solunda yer alan KATEGORİLER’den ÇOCUK KİTAPLARI seçildiğinde 49 kitap listeleniyor.

NEDEN yazıldığında ekrana gelen sayfanın solunda yer alan KATEGORİLER’den ÇOCUK KİTAPLARI seçildiğinde 121 kitap listeleniyor.

MERAK yazıldığında ekrana gelen sayfanın sağında yer alan KATEGORİLER’den ÇOCUK KİTAPLARI seçildiğinde 42 kitap listeleniyor.

NEDEN yazıldığında ekrana gelen sayfanın sağında yer alan KATEGORİLER’den ÇOCUK KİTAPLARI seçildiğinde 117 kitap listeleniyor.

Yukarıdaki rehber kitap adında merak / meraklı ve neden kelimesi geçenlerle sınırlıdır. Bu iki 3 kelimenin geçmediği konuyla ilgili kitaplar da mevcuttur. 

http://www.kabalci.com.tr/bilim-c3495.html sayfasında çocuklar için BİLİM kategorisinde 527 kitap var; 

http://www.idefix.com/kitap/bilim/kategori_urun.asp?tree=01005015 adresinde BİLİM kategorisinde 481 kitap bulunuyor; 

http://www.kitapyurdu.com/konu/default.asp?id=A10 adresinde 13.000 civarında kitap mevcut.)


DERGİ

Çocuklarımız için TÜBİTAK bir dergi yayınlıyor: Meraklı Minik. 88 sayısı açık erişimde: 

·  MERAKLI MİNİK

www.biltek.tubitak.gov.tr/merakliminik/
Tubitak tarafından hazırlanan derginin web sayfasında; dergi içinde yer alan konular, oyun kartları ve yemek ile ilgili sayfalar bulunuyor.

·  Meraklı Minik | TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ...

www.tubitak.gov.tr/tr/yayinlar/dergiler/icerik-merakli-minik

Meraklı Minik, her ayın 1'inde çıkan 32 sayfalık bir dergi. 2007 yılından beri aylık olarak yayımlanan dergi, 3 ve üzeri yaşlardaki çocuklara sesleniyor. Aylık baskı ...

23 Mayıs 2014 Cuma

"MERAK ETMİYORUZ"

Hep söyleniriz: “Merak etmiyoruz...”

Merak davranışımızın gelişmesine yönelik olsa gerek, çocuklarımız için TÜBİTAK bir dergi yayınlıyor: Meraklı Minik. 88 sayısı açık erişimde: 

http://www.eba.gov.tr/dergi/10


Merak konulu yayınlar üzerine yaptığım aramada;

1) "Neden meraklı değiliz" kapsamında bir araştırmaya rastlamadım!..

2) Aşağıdaki 2 yayın (1 kitap + 1 dergi sayısı) öne çıkıyor:
Kule (Koç Üniversitesi), Sayı: 35, Kış 2013, (Dosya konusu MERAK olan sayı) http://mezun.ku.edu.tr/sites/pr.ku.edu.tr/files/pdf/sayi-35.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1)      “Niçin merak etmiyoruz” kapsamlı bir tez var mı diye bir sorgulama yaptım:
Konuyla ilgili tez bulamadım...

SATI AKGÜL
2013
Farklı eğitim kurumlarında öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinin sportif rekreasyon etkinliklerine yönelmede meraklılık düzeylerinin etkisinin araştırılması (Kütahya ili örneği)
Study on effect of the curiosity levels of the secondary school students on starting sportive recreational activities in various educational institutions (sample of Kütahya province)
Dumlupınar Üniversitesi
Yüksek Lisans
Spor = Sports
MERVE TANRIVERDİ
2011
Açıkhava reklamlarında mecraların merak uyandırıcı biçimde kullanımı
The use of media in an intriguing way in outdoor advertisements
Haliç Üniversitesi
Yüksek Lisans
Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Reklamcılık = Advertising
SAFİYE YİĞİT
2011
Curiosity as an intellectual and ethical virtue
Entellektüel ve etik bir erdem olarak merak
Boğaziçi Üniversitesi
Yüksek Lisans
Felsefe = Philosophy
AHMET SUBAŞI
2009
Cognitive dynamics of scientific curiosity
Bilimsel merakın bilişsel dinamikleri
Boğaziçi Üniversitesi
Yüksek Lisans
Psikoloji = Psychology
UĞUR TUTAR
2003
Merakum (Sivas) yöresinin jeolojisi, yöredeki kireç taşlarının çimento hammaddesi olarak kullanılabilirliğinin ve ortalama tenör-rezerv dağılımının incelenmesi
Geology of the Merakum (Sivas) area, investigation of the usability of limestones in the area as cement raw material and average grade-reserve distribution
Cumhuriyet Üniversitesi
Yüksek Lisans
Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering
NİHAL İLDEŞ
1990
Okul öncesi dönemdeki (3-6 yaş) çocukların anne-babalarının cinsellik ve cinsel eğitim konusundaki inanış ve uygulamaları ile çocukların cinselliğe ilişkin meraklarına karşı, genel tutum, davranış ve tepkilerinin ...

Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans
Psikoloji = Psychology

2)      http://dokumantasyon.devletarsivleri.gov.tr/search.aspx adresinden seçtiğim yazılar:

Tüzer, İbrahim: "Merak"ıyla, "teşhis"iyle, "teklif"iyle eskimeyen bir yazar : Ahmet Midhat Efendi. Türk Edebiyatı, 40 (470), Aralık 2012, 36-42.ss. 1. AHMET MİTHAT EFENDİ 1844-1912. - 2. BİYOGRAFİLER.

Selçuk, Ziya: 10-16 yaş arası çocukların merak ettikleri cinsel konulara ilişkin bir araştırma. Eğitim Üç Aylık İlmi Dergi, (7), Ocak-Mart 1994, 90-96.ss. 1. CİNSEL EĞİTİM. - 2. CİNSELLİK. - 3. ÇOCUK EĞİTİMİ.

Canan, Sinan: Beyin merak okları hedefine ulaşıyor / görüşen: Esra Öz. Sağlık / Sağlık Sektörünün Aylık Dergisi, 22 (241), Mart 2012, 153-155.ss. 1. NÖROLOJİ. - 2. BEYİN. - 3. YAYIN TANITIMI, KİTAP. - 4. MÜZİKLE TEDAVİ. - 5. MÜZİK.

Aksoy, Yurdaer İhsan: Bilim merakı, (2). UTED Magazine Aylık Havacılık Dergisi, 13 (155), Ekim 2004, 26-28.ss. 1. BİLİM TARİHİ.

Sennaroğlu, Alphan: Bilime meraklı gençlerin ilk tercihi : Moleküler Biyoloji ve Genetik. Artı Eğitim, 8 (91), Ağustos 2012, 72-73.ss. 1. BİLİM POLİTİKASI, TÜRKİYE.

Çelebi, Aysun: Çocuk ve cinsel merak. Genç Yaklaşım / Aylık Gençlik Dergisi, 7 (80), Nisan 2011. Kaynakçası vardır. Genç Yaklaşım, Nisan 2011 "Yeni Bizim Aile" ekinin 68-69.sayfasındadır. 1. CİNSEL EĞİTİM. - 2. ÇOCUK. - 3. CİNSELLİK. - 4. CİNSEL GELİŞİM.

Çelebi, Aysun: Çocuk ve cinsel merak. Bizim Aile Aylık Kadın Aile Dergisi, (255), Nisan 2011, 68-67.ss. Kaynakçası vardır. 1. CİNSEL EĞİTİM. - 2. ÇOCUK EĞİTİMİ.

Örem, Murat: Düşünmeden, merak etmeden, soru sormadan Türkçe ama nasıl?. Dil Dergisi, (67), Mayıs 1998, 19-21.ss. 1. TÜRK DİLİ.

Şişman, Nazife: Eğitimde eksik kolan yıllar değil merak. Star, 13 (4742), 11 Mart 2012. Star; Açık Görüş eki. 8.s. dedir. 1. MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ, TÜRKİYE. - 2. EĞİTİM SİSTEMİ, TÜRKİYE.

Hatun, Şükrü: Ergenlikte merak edilen konular. Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, (38), Mayıs 2004, 32-34.ss. 1. ERGENLİK PSİKOLOJİSİ.

Acarlıoğlu, Abdullatif: Geleneksel ve yeni metinlerde bir oku(n)ma sorunu olarak merak ve ahlak. Frankofoni / Hacettepe Üniversitesi, (9), 1997, 205-213.ss. 1. FRANSIZ EDEBİYATI.

Merak öğrenmeyi başlatır = Curiosity starts learning / Menekşe Boz ...[v.b.]. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 1 (4), Ekim 2012, 20-31.ss. Kaynakçası vardır. 1. ÖĞRENME. - 2. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM. I. Güneş, Gökhan. II. Tokuç, Hülya. III. Tuğrul, Belma.

Güzelce, Bedia Ceylan: Meraklı çocuğun sayfası : Bir arkeolog ne yapar?. Geo, (38), Şubat 2009, 100-101.ss. 1. ARKEOLOJİ. - 2. ARKEOLOGLAR.

Çongur, H. Rıdvan: Okuma merakı ve kitap dostları. Türk Dili, 97 (689), Mayıs 2009, 413-416.ss. 1. OKUMA ALIŞKANLIĞI.

Erzen, Jale Nejdet: Öğrencilerinden daha iyi ve daha meraklı bir öğrenci : Doğan Kuban. Öğretmen Dünyası Aylık Meslek Dergisi, 30 (360), Aralık 2009, 11-12.ss. 1. MİMARLAR, TÜRKİYE. - 2. MİMARLAR.

Göğüş, Zeynep: Saadet için merak gerek. Hürriyet, 62 (22439), 10 Temmuz 2010, 22.s. 1. SOSYO KÜLTÜREL YAPI, İSTANBUL. - 2. KÜLTÜR HAYATI, İSTANBUL.

Atikkan, Zeynep: Tarih, merak ve küreselleşme. Hürriyet, 50 (18060), 28 Haziran 1998, 8.s. 1. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI, TÜRKİYE. - 2. EĞİTİM SİSTEMİ, TÜRKİYE.

Karalar, Yazgülü: Meraklı minik kuzu / Yazgülü Karalar. - İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 2001. 31 s.: res.; 24 cm. - (Milli Eğitim Bakanlığı yayınları; 3561. Bilim ve kültür eserleri dizisi; 1259. Çocuk edebiyatı dizisi; 106) ISBN: 975-11-2090-X. 1. ÇOCUK EDEBİYATI. - 2. ÇOCUK KİTAPLARI.

Meraklı zihinler = Curious minds - how a child becomes a scientist / çev. Ülker İnce; ed. John Brockman. - Ankara: TÜBİTAK, 2007. VI, 247 s.; 22 cm. - (TÜBİTAK popüler bilim kitapları; 237) ISBN: 978-975-403-406-6. 1. AYHAN HÜSEYİN ÜLGENAY KOLEKSİYONU. - 2. BİLİM HAYATI. - 3. ÇOCUK EĞİTİMİ. - 4. EĞİTİM METODLARI. - 5. FEN BİLİMLERİ. - 6. SOSYAL BİLİMLER.

Baykara, Tuncer: Türklerde gökyüzü inceleme merakı ve Uluğ Bey / Tuncer Baykara. - Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu [1994: Ankara]. - Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1996. - 61-66.ss. 1. ASTRONOMİ. - 2. BİLİM TARİHİ, TÜRK. - 3. ULUĞ BEY.

3)      http://www.biltek.tubitak.gov.tr/arsivara.htm adresinden seçtiğim yazı:
Vazgeçemediğimiz Merakımız, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, sayfa: 24, Şubat / 2003, sayı: 423

4)      Google’da "neden merak etmiyoruz" kalıbını aradım. Bulduğum:  http://www.2kr2.com/neden-merak-etmiyoruz.html

"niçin merak etmiyoruz" kalıbını aradım. İlgili bir yazı bulamadım!

6)  Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası’nda konuyla ilgili bir yazı yoktu.


7) http://ilkogretim-online.org.tr/ bir yazı bulunamadı.


8)      TINAZ TİTİZ’İN MAKALELERİNDE “MERAK “
Eyvah, Maymunlar Da Elden Gitti! 12.10.2001. [Kategori: Eğitim ve Toplum] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=380

Sıkıntısız Yaşam!  11.10.2001. [Kategori: Sorular ve Sorunlar] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=232

Bilim Meraktır!  |11.10.2001. 9113.07.1996]. [Kategori: Bilim ve Teknoloji] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=179

Bilim Çantası  11.10.2001. [Kategori: Bilim ve Teknoloji] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=178

Neler Oluyor?  23.12.2000. [Kategori: Sorular ve Sorunlar] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=493

Ölüm Nedir?  22.11.1995. [Kategori: İnsan] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=168

Kafamızın İçi Görünseydi! 25.7.1995. [Kategori: Eğitim ve Toplum] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=440

Geçmişin Belirleyiciliği. 25.2.1996. [Kategori: Sorular ve Sorunlar] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=219

Bilim Merkezleri İçin Düşünceler [Toplum Yaşamına Bilimi Egemen Kılmak!]   21.4.2002. [Kategori: Bilim ve Teknoloji] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=557

Necc ’98  12.10.2001. [Kategori: Eğitim ve Toplum] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=390

“Bir Tutkunun Öyküsü” İçin Birkaç Söz! 10.10.2001. [Kategori: Ekonomi] ** http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=22

9) AKADEMİK MAKALELERDE "MERAK"
Examining the relationship between epistemic curiosity and achievement goals. (Bilgi Kaynaklı Merak ve Başarı Amaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ).  Eğitim Araştırmaları, 2009,(36):129-144 / EREN, Altay / http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?

Arş. Gör. Dr. Gökhan SERİN: İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİN FENE KARŞI MERAKLARININ İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010; 7(13):237-252. http://edergi.mku.edu.tr/index.php/mkusbed/article/view/601/393Arş. Gör. İhsan KURTBAŞ: Merak(ın) Sosyolojisi: Psikolojik Dürtü, Sosyal Uyaran, Kültürel Nosyon ve İdeolojik Bir Konsept Olarak \\ Sosyoloji Araştırmaları Dergisi , 2011; 14(2):17-58. http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi/izlec.php?dergi=4&id=26  http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi/pdf/sos_aras_der_2011_2_kurtbas_ihsan.pdf

OE Berksun, GH Sayar: Yeni Bir Kuramsal Yaklaşım: Otonom Sinir Sistemi İşlevi Olarak Merak. 
Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji; 2012;2(3):37-41


PEGEM EĞİTİM BİLİMLERİ İNDEKSİ'NDE MERAK;

Yazarlar: Nurhan Öztürk Esra Bozkurt Yasemin Hacıoğlu Gülay Ekici 
Geçmişten günümüze ortaya konulan bütün bilimsel bilgilerin temelinde yatan şey kuşkusuz meraktır. Merak, yeni bilgi elde etmeye yönelik olan istek ve keşif amaçlı davranışı motive eden ...

Yazarlar: Tuğba AKYILDIZ Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK Cemil AYDOĞDU  
Fen, dünyanın anlaşılmasında kullanılan bilimsel bir dildir. Bu dili doğru kullanmak ve gerektiği kadar geliştirmek gerekir. Bunu yapabilmek için fen üzerine eğitimin ne kadar kaliteli olabilecekse o yönde &c ...

Yazarlar: İlkay DEMİR Esra İŞMEN GAZİOĞLU   
Problem Durumu
Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin yerine getirmeleri gereken görevlerden biri uzmanlaşacakları kuramsal yönelimi seçmektir. Kuramsal bir yönelim içinde olmak &ou ...
Yazarlar: Gökhan SERİN    
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerin fene karşı olan meraklarını incelemektir. Çalışma, 2007 yılının Mart ayında Ankara’nın Gölbaşı ilçe merkezindeki üç devlet ...

Yazarlar: Melek DEMİREL, Yrd. Doç. Dr. Yelkin DİKER COŞKUN, Araş. Gör.   
Problem Durumu
Öğrenme fırsatlarının hayatın tümüne yayılmasını vurgulayan yaşam boyu öğrenme, Avrupa Birliği’nde bireylerin kapasitelerini en üst düzeye çıkarmalarına hiz ...


10) BAZI YAZILAR

Merak ve Öğrenme - Psk.Arzu GÜNEŞ - TavsiyeEdiyorum

27 Kas 2008 ... Merak eskiden kediyi öldürürken, şimdi cehaleti öldürüyor. Meraklı kedilerinhayatta kaldığını ve cehaletin merak sayesinde yok olduğunu ...
www.tavsiyeediyorum.com/makale_1879.htm - Benzer

Çocukta Merak ve Öğrenme - Gözde ERDOĞAN - TavsiyeEdiyorum

14 Kas 2011 ... Çocukta Merak ve Öğrenme Bir çocuğun gelişiminde fiziksel ve bilişsel hazırbulunuşluğun yanı sıra çevresel faktörlerin de önemi büyüktür.
www.tavsiyeediyorum.com/makale_7749.htm - Benzer

MERAK DUYGUSU - merak duygusu ile İlgili Uzmanlar, Makaleler ...


Merak Duygusu Kavramı İle İlgili Makaleler. Merak Ve Öğrenme, Psk.Arzu GÜNEŞ. MerakDuygusu Kavramı İle İlgili Tüm Uzmanlar. Uzman, İletişim, Diğer  ...
www.tavsiyeediyorum.com/bilgi.php?tag=merak+duygusu - Benzer


Merak çocukların öğrenme motorudur. http://www.kigem.com/merak-cocuklarin-ogrenme-motorudur.html

Öğrenme merakınızı canlı tutun. http://www.kigem.com/ogrenme-merakinizi-canli-tutun.htmlMerak ederek neleri keşfedebilirsiniz? http://www.kigem.com/merak-ederek-neleri-kesfedebilirsiniz.html


MERAK HAKKINDA 7 KİTAP

Bilim Merakı
Basım Tarihi: Ekim 2008
320 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786054090013
14,00 TL


Meraklı Zihinler
Basım Tarihi: Aralık 2007
247 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789754034066
7,44 TL
8,00 TL %7 indirimli
Masumiyet, Bilgi ve Merak
Basım Tarihi: Yok 2011
200 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786055524357
15,75 TL
21,00 TL %25 indirimli
Baskısı Tükendi
Önce Merak Vardı
Meraklı Olmanın Önemi
Basım Tarihi: Yok 0
64 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9789756238035
Basım Tarihi: Nisan 2012
87 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 2880000034513
Baskısı Tükendi


Merak ve dikkat. / M. Emin Erişirgil. -- [y.y. : y.y.], 1956. (Ankara : Maarif Yayınevi) 56 s. ; 20 cm. 
1. Eğitim 


Bir merakın peşinde : amaçtan başarıya / by Suna Tevruz; Tülay Turgut; Murat Çinko /Publisher: İstanbul : Beta Basım Yayım Dağıtım, 2010. http://www.kitapdenizi.com/kitap/UrunDetay.aspx?id=51701


MERAK ETME ÜZERİNE POPÜLER BAZI KİTAPLAR
Hiç Merak Ettiniz mi? 5
Basım Tarihi: Ocak 2014
320 Sayfa
13.0x21.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786053846734
9,75 TL
13,00 TL %25 indirimli
Hiç Merak Ettiniz mi? (5 Kitap Takım)
Basım Tarihi: Ocak 2014
1800 Sayfa
13.0x21.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786053846697
37,50 TL
50,00 TL %25 indirimli
Hiç Merak Ettiniz mi? 4
Basım Tarihi: Mayıs 2013
360 Sayfa
13.0x21.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786053846079
9,75 TL
13,00 TL %25 indirimli
Merak Ettikleriniz 2
Basım Tarihi: Ağustos 2012
336 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786054308774
5,56 TL
6,95 TL %20 indirimli
Merak Ettikleriniz
Basım Tarihi: Temmuz 2011
344 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786054308538
5,56 TL
6,95 TL %20 indirimli

Hiç Merak Ettiniz mi? 3
Basım Tarihi: Haziran 2012
320 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786053845133
9,75 TL
13,00 TL %25 indirimli
Hiç Merak Ettiniz Mi? 2
Basım Tarihi: Haziran 2011
232 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786053843818
9,75 TL
13,00 TL %25 indirimli
Hiç Merak Ettiniz Mi? 1
Basım Tarihi: Haziran 2008
248 Sayfa
14.0x20.0 Dili: Türkçe Stok Kodu: 9786053844181
9,75 TL
13,00 TL %25 indirimli