5 Eylül 2014 Cuma

2013-2014 YILLARINDA YAYINLANAN KAYNAKÇALAR (KİTAPLAR)1839-1928 yılları arasında basılmış Türkçe şiir kitapları bibliyografyası / Selçuk Çıkla; Gaye Belkız Yeter / Ankara: Kurgan Edebiyat, 2013.

Antik Anadolu Nümismatiği Bibliyografyası / Oğuz Tekin. Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 2013-01. 231 Sayfa


Başlangıçtan Bugüne Fransızcadan Türkçeye Yapılmış Çeviriler ile Fransız Düşünürler, Yazarlar, Sanatçılar Üzerine Türkçe Yayınları İçeren Bir Kaynakça Denemesi / Hasan Anamur . GÜNDOĞAN YAYINLARI .  2013. 1070 sayfa


Batı Trakya Türk Kültürü Bibliyografyası (Özel Bibliyografya 1985-2010). / Feyyaz Sağlam/. İzmir: KIBATEK, 2014. 

Behçet Necatigil : hayatı, sanatı ve eserleri / Nurullah Çetin. Ankara : Akçag, 2013.


Cumhuriyet Basınında Sergiler Bibliyografyası / Bayer, Z. Canan / İstanbul, 2014 - İleri Yayınları / 135 S. / ISBN - 9786055452728


Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın Kataloğu / Yay.haz. Yusuf Karakoç, Mine Akkan, Koray Doğan. İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013. IX, 225 s. ; 21 cm.

Ermenice Süreli Yayınlar 1794-2000 / Zakarya Mildanoğlu. İstanbul: Aras Yayıncılık, 2014. 456s.

Eski anadolu türkçesi bibliyografyası / Mehmet Dursun Erdem; Serdar Yavuz; Mehmet Gülek; Ayhan Dost. Cağaloğlu, İstanbul : Kesit Yayınları, 2013.


Galatasaray Liseli Yazarlar ve Kitaplar (4 Cilt).  / Oktay Aras  / İstanbul: Zinde Yayınevi, 2013. 1445s. 

Gençlik temalı lisansüstü tez bibliyografyası /  Levent Eraslan / Ankara: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2013.

Gerçi Rum isek de, Rumca bilmez Türkçe söyleriz : Karamanlılar ve Karamanlıca edebiyat üzerine araştırmalar. / Evangelia Balta. -- İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014.XVIII, 406 s. ; 23 cm. -- (Genel yayın no: ; 3159)     

Gürcistan: Gürcistan'da Türk Edebiyatı çalışmaları : lisans üstü tezler / İlyas Üstünyer; Ahmet Gökçimen / Erzurum : Fenomen, 2013.

Gürcü türkolojisinin kurucusu : Sergi Cikia :  (biyo-bibliyografya) /  derl. İa Duduçava ; çev. İlyas Üstünyer ; ed. Nanuli Kaçarava. Konya:  Palet Yayınları, 2014. 131 s. :  res. ; 24 sm.

Hece Dergisi 1-200. Sayılar Dizini . Ankara: Hece Yayınları-Dergi, 2013.  500S.

Hilmi Ziya Ülken kitabı (bibliyografya) / Ayhan Vergili / Cağaloğlu-İst. : İşaret, 2013.


İkdâm Gazetesi'nin Sistematik İndeksi (1904-1913) /  Sinan Çitçi/ İstanbul, 2013 - Akademi Titiz Yayınları. 768S. ISBN - 9786054673308

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yazmalar Kataloğu Vols. 1-3 / Günay Kut (ed.) – Zehra Toska (ed.) - Büyükkarcı Yılmaz, Fatma (ed.) - Gençtürk Demircioğlu, Tülay (ed.) - Atik, Arzu (ed.) / İstanbul, 2014 - Pera Müzesi Yayınları. 1502S.  ISBN - 9786054642311 (set)

İstanbul kütüphanelerine göre üç bibliyografya : Birgili Mehmed Efendi bibliyografyası, Ebussuud bibliyografyası, Âlî bibliyografyası / Atsız.  İstanbul : Ötüken Neşriyat, [2013]

Kadircan Kaflı ve eserleri üzerine bir inceleme / Muharrem Kaplan      /  Fatih, İstanbul : Kesit, 2013.

Kâtip Çelebi:  Keşfü'z- zünun : an esami'l-kütübi ve'l-fünun (Kitapların ve ilimlerin isimlerinden şüphelerin giderilmesi) / Arapçadan tercüme eden Rüştü Balcı. 2. bs. İstanbul:  Tarih Vakfı Yurt Yayınları,  2013. 5 c.

Katib Çelebi: Keşf-el-zunun. / Katib Çelebi, 1067/1657 ; hazırlayanlar Şerefettin Yaltkaya, Rifat Bilge. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2014.  1. c. (48, [4] s., 938 sütun, ) ; 33 cm. -- (Türk Tarih Kurumu yayınları ; II dizi-sayı 3a) 
   
Katib Çelebi: Keşf-el-zunun. / Katib Çelebi, 1067/1657 ; hazırlayanlar Şerefettin Yaltkaya, Rifat Bilge. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2014. 2. c. (935-2056 sütun) ; 33 cm.  -- (Türk Tarih Kurumu yayınları ; II dizi-sayı 3b)     

Kürt Sorunu Bibliyografyası / Arif Bingöl . KAYNAK YAYINLARI . 2014. 504s.

Mevlânâ bibliyografyası /  hazırlayanlar Adnan Karaismailoğlu, Sait Okumuş, Fahrettin Coşguner . Genişletilmiş ve güncellenmiş yeni baskı. Konya:  T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013. xv, 651 s. ; 27 sm.  Yayın no ;  227

Modern Ermeni edebiyatı/ Kevork B Bardakjian; Fatma Ünal; Maral Aktomakyan; Ararat Şekeryan; Ardaşes Margosyan. Beyoğlu, İstanbul : Aras, 2013.

Muğla bibliyografyası : Muğla merkez ve ilçeleri üzerine bir kaynakça denemesi / Cezmi Çoban; Özgür Yıldız. Turgutreis, Bodrum : Turgutreis Belediyesi Kültür ve Sanat yayınları, 2013.

Necip Fazıl bibliyografyası / Suat Ak /  Istanbul : Büyük Doğu, 2013.

Nurettin Topçu Hayatı ve Bibliyografyası. / İsmail Kara / İstanbul: Dergah Yayınları, 2013.

Orhan Bingöl : Orhan Bingöl'e 67. yaş armağanı = a festschrift for Orhan Bingöl on the occasion of his 67th birthday / Orhan Bingöl; Görkem Kökdemir;  Kızılay, Ankara : Bilgin Kültür Sanat Yayıncılık, 2013.

Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları. İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları, 2014. (Akademik Kitaplar Dizisi)

Osmanlıʼdan günümüze : Afrika bibliyografyası / Ahmet Kavas; Muhammed Tandoğan; Mustafa Birol Ülker; Zekeriya Kurşun / İstanbul : Taş Mektep Yayıncılık, Haziran 2013.

Rodos Fethi Paşa Vakfı Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu / IRCICA . 2013. 720 sayfaSağlık hukuku bibliyografyası (Türkiye’nin sağlık hukuku  birikimi) / Yahya Deryal. Ankara:  Adalet , 2014. 233 pages ; 24 cm. Hukuk Yayınları Dizisi ;  1521.

Sesler Dergisi Bibliyografyası / Ertuğrul Karakuş. Paradigma Akademi Yayınları.  Temmuz 2013. 304 Sayfa

Ticaret hukuku ve ilgili alanlar bibliyografyası: (Sigorta ve deniz ticareti hukuku hariç) 2000-2013 / Editör: Fatih Aydoğan. Ticaret hukuku ve ilgili alanlar bibliyografyası. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2014. 427 s. 24 cm.

Trabzon Bibliyografyası /  Cemal Toksoy . KİTABEVİ .  2014. 604 sayfa


TÜİK veriye erişim ve yayın kataloğu 2013 = TurkStat data access and publication catalogue 2013. - Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013. XIV, 96 s.: rnk. res.; 21 cm. - (Türkiye İstatistik Kurumu; yayın no. 3896). ISBN: 978-975-19-5580-7

TÜİK veriye erişim ve yayın kataloğu 2014 = TurkStat data access and publication catalogue 2013. - [y.y.]: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014. XIV, 103 s.: rnk. res.; 21 cm. - (Türkiye İstatistik Kurumu; yayın no. 4138). ISBN: 978-975-19-5912-6


Türk-İş yayınları bibliyografyası (1952-2012) / yay. haz. Çiğdem Yaşa, Güliz Seda Kayalı, Meral Özbek. - [y.y.]: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 2013. V, 145 s.: res.; 24 cm. ISBN: 978-605-4808-00-7

Türkiye Akademik Dergiler Rehberi (2014), Nazmi Kozak. Ankara: Detay Yayıncılık, 2014. 672s.

Türkiye Ayrıntılı Nematoloji Bibliyografyası (1934- 2014) . SİYASAL KİTABEVİ .  2014. 448 sayfa


Türkiye Drama Bibliyografyası. / Ömer Tuğrul Kara  / MAYA AKADEMİ, 2014. 

Türkiye Kaynaklı Sanat Eğitiminde Makale Bibliyografyası (1996-2010) / Turgay Ünalan Müge Gültekin S. Esin Erol. Maya Akademi Yayınları. Eylül 2013. 410 Sayfa


Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş (1065-1350) Bir Bibliyografya Denemesi / Suat Kaymak / İstanbul, 2013 - Arkeoloji ve Sanat Yayınları. 373 pages


Türkiye Yezidiler Bibliyografyası, Ahmet Taşğın. ÇİZGİ KİTABEVİ, 2014. 424 sayfa. ISBN:6055022792

Türkiye’de eğitim gören Kırgızistanlı öğrencilerin yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları (1992-2012). / Güldana Murzakulova, Abdrasul İsakov. -- Ankara : Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği, 2014.  56, 58 s. ; 30 cm.      

Türkiye’de İslam hukuku çalışmaları literatürü (1928-2012). / Hamdi Çilingir, M. Salih Eser. -- İstanbul : İSAR (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı) Yayınları, 2014.           528 s. ; 24 cm.    -- (İSAR yayınları ; 5. Günümüzde İslam hukuku ; 1)       

Zihinsel Yetersizlik ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası / İbrahim H. Diken. Maya Akademi Yayınları. Şubat 2013. 312 SayfaKaynaklar:

Kabalcı / Kitapyurdu / İdefix / İSAM Kütüphanesi / Worldcat / Toplu Katalog (TOKAT) /  http://dokumantasyon.devletarsivleri.gov.tr/ / KİBO / Eren Yayınları / Simurg

---------------
Toplam: 48 kitapHiç yorum yok:

Yorum Gönder