3 Temmuz 2020 Cuma

ÜYE OLUNARAK UZAKTAN BEDELSİZ KULLANILABİLECEK PARALI VERİTABANLARI
ÜYE OLUNARAK UZAKTAN BEDELSİZ KULLANILABİLECEK PARALI VERİTABANLARI

Bülent Ağaoğlu
3.7.2020

MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇIK ERİŞİM VERİTABANLARI LİSTESİ


MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇIK ERİŞİM VERİTABANLARI LİSTESİ
29.06.2020
71 adet
(Kaynak: https://mk.gov.tr/veritabanlari/Veritabanlar%C4%B1%20Listesi/liste ) 
AAAS ScienceMag
AATA Online
ACAR Index
al-Warraq (الوراق)
Aperta (TÜBİTAK Kurumsal Arşivi)
Arkitekt
Arxiv.org
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu e-Kitap
BASE Bielefeld Academic Search Engine
Beacon eSpace
Belleten
BioMed Central
BioRxiv
CABI Invasive Species Compendium
CaltechAUTHORS
Danıştay Dergisi
DART-Europe: E-theses
DergiPark
Digital Commons Network
Dimensions
Dîvânu Lugâti’t-Türk Veritabanı
DOAB - Directory of Open Access Books
DOAJ - Directory of Open Access Journals
Econbiz
E-Lis
Europeana Collections
Google Akademik
Google Books
Hathi Trust: Digital Library
HukukKaynaklari.com
Internet Archive
IRCICA Farabi Sayısal Kütüphanesi
Islamic Heritage Project
İSAM Dokümantasyon Veritabanı
İslam Ansiklopedisi
Karakaş Psikoloji Sözlüğü
Konuşan Kitaplık
Merriam-Webster Dictionary
Mevzuat Bilgi Sistemi
MIT Theses
Open Access eBooks on JSTOR
Open Culture
Open Library
OpenAIRE
PQDT Open
Project Gutenberg
PubMed
Resmi Gazete
SafetyLit
Sayıştay Dergisi
SCImago Journal & Country Rank
SSRN Search eLibrary
Stanford Encyclopedia of Philosophy
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
TBMM Açık Erişim
TR DİZİN
TUİK İstatistikler
TÜBİTAK COVID-19 Web Portalı Bilimsel Kaynaklar
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
Türk Dil Kurumu Sözlükleri
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veritabanı
Türk Edebiyatı Dergisi (TEV)
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü (TÜBA)
Türkiye Adalet Akademisi
Türkiye Akademik Arşivi (Harman)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları
Türkiye Makaleler Bibliyografyası
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
University of Pittsburgh Archive of European Integration (AEI)
YÖK Ulusal Tez Merkezi
Zentralblatt Math Database

WIKIPEDIA’DA “VERİTABANLARI” KONULU 91 KATEGORİNİN LİSTESİWIKIPEDIA’DA “VERİTABANLARI” KONULU 91 KATEGORİNİN LİSTESİ

Bülent Ağaoğlu
2.7.2020


Aeronautical databases
Agricultural databases
Archaeological databases
Architecture databases
Arts databases
Astronomical databases
Bibliographic database providers
Bibliographic databases and indexes
Bibliographic databases in engineering
Biological_databases
Catalogues
Chemical databases
Citation indices
Creative Commons-licensed databases
Crystallographic databases
Databases
Databases by continent
Databases by country
Databases by subject
Databases in Africa
Databases in Asia
Databases in Australia
Databases in Brazil
Databases in Canada
Databases in Denmark
Databases in Europe
Databases in Germany
Databases in Iceland
Databases in India
Databases in Iran
Databases in Iraq
Databases in Ireland
Databases in Japan
Databases in North America
Databases in Oceania
Databases in Pakistan
Databases in Poland
Databases in Portugal
Databases in Russia
Databases in Serbia
Databases in South Africa
Databases in South America
Databases in Sweden
Databases in Switzerland
Databases in Syria
Databases in Taiwan
Databases in the Netherlands
Databases in the United Kingdom
Databases in the United States
Databases in Ukraine
Early modern printing databases
Economic databases
Entertainment databases
Environmental science databases
Eprint archives
Forensic databases
Full text databases
Full text scholarly databases
Full text scholarly online databases
Geographical databases
Government databases
Government databases of the European Union
Graph databases
Ideas banks
Internet databases
Knowledge bases
Law databases
Linguistics databases
Literature databases
Mathematical databases
Medical databases
Medical databases in the United Kingdom
Medical search engines
Online databases
Orthopaedic registries
Person databases
Philosophical databases
Political databases
Public domain databases
Religion databases
Scholarly databases
Scientific databases
Security databases
Security vulnerability databases
Ship databases
Spatial databases
Sports databases
Statistical databases
Temporal databases
Translation databases
Types of databases