29 Kasım 2023 Çarşamba

Kişilerarası Güven Konulu Bazı Yayınlar

 

Kişilerarası Güven Konulu Bazı Yayınlar

Bülent Ağaoğlu

29.11.2023

 

Türkler Neden Birbirine Güvenmez * 16.01.2020 * https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/01/turkler-neden-birbirine-guvenmez.html

“Türkiye, kişiler arası güvenin, yani “çoğu insana güvenebilirim” diyenlerin oranının, dünyada en düşük olduğu ülkelerden biri. Türkiye, Dünya Değerler Araştırmasının 2005-2014 döneminde yapıldığı 29 ülke içinde sondan üçüncü sırada. Türklerin yalnız yüzde 8’i diğer insanlara güvendiğini belirtiyor. Bu oran ABD’de yüzde 37, Avustralya’da yüzde 49, İsveç’te ise yüzde 63. Yani, biz Türkler neredeyse, sadece ailemizin içindekilere güvenebilirken, İsveçliler ülkelerinin yarısından fazlasını kendi ailesi gibi görüyor, onlara güvenebiliyor.” https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/5273/Turkler+neden+birbirine+guvenmez_+


https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/5273/Turkler+neden+birbirine+guvenmez_+
……………………..


“Birbirine Güvenmeme” Sorunu Hakkında Bazı Linkler (Türkiye) * Some Links About the "Distrust Each Other" Problem. (Turkey) // Sosyoloji; Türk Tarihi; Sociology; Turkish History // Türkiye; Turkey // 2018 // 7s. PDF. https://turkbibliography.com/id156

 

Kişilerarası Sosyal Güven (Toplumsal Güven) Konulu Tezler (1) * Theses on Interpersonal Social Trust (Social Trust) (1) // Psikoloji; Sosyoloji; Psychology; Sociology //  16.01.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/01/kisilerarasi-sosyal-guven-toplumsal.html

 

Ülkemizde Kişiler Arası Güven Sorunu Ve “Örgütsel Güven” Konulu Tezler * Theses on the Problem of Interpersonal Trust and "Organizational Trust" in Our Country // Sosyoloji; Psikoloji; Sociology; Politics // Türkiye; Turkey // 16.01.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/01/ulkemizde-kisiler-arasi-guven-sorunu-ve.html

 

Dayanışma / uzlaşma / birbirine güven / ortak akıl konulu bazı yayınlar. * Some publications on solidarity / reconciliation / mutual trust / common sense. // Sosyal Yaşam; Social life // 2021. http://turkbibliography.com/dayanisma/

…………………

Türk Toplumundaki Güven İndeksinin Düşük Olmasının Nedenlerinin İncelenmesi1 Mehmet GİRGİN2 Doç. Dr. Adem BAYAR.  2019. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904527


12 Kasım 2023 Pazar

Şanlıurfa Konulu Çalışmalarım

 


Şanlıurfa Konulu Çalışmalarım

 

Bülent Ağaoğlu

12.11.2023

 

Göbekli Tepe Kaynakçası * 2016. 110 s. https://turkbibliography.com/id318

“Göbekli Tepe Yayınları” Hakkında Bazı Öneri Ve Hayaller. 5.12.2016. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2019/12/gobekli-tepe-yayinlari-hakkinda-bazi.html

Göbekli Tepe Kaynakçaları * 2016. 2 s. https://turkbibliography.com/id317

Göbekli Tepe Publications 16.05.2020.   https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/gobekli-tepe-publications.html

Prof. Dr. Klaus Schmidt Bibliyografyası. 7.9.2016. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/prof-dr-klaus-schmidt-bibliyografyasi.html

..................................................................................................

Şanlıurfa Kaynakçaları * 2017. 3 s. https://turkbibliography.com/id733

Şanlıurfa Konulu Tezler Kaynakçası * 2017. 119 s. https://turkbibliography.com/id734

Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih Ve Turizm Dergisi 12 Sayı Bibliyografyası * (42 Yazar-142 Konu) * 4.1.2017. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/sanliurfa-kultur-sanat-tarih-ve-turizm.html

Şanlıurfa Özelinde “Anadolu’nun 7 Direği” İçin Bakılabilecek Bazı Kaynaklar (1) * 2017. 9 s. https://turkbibliography.com/id735

Şanlıurfa’nın Tarihsel İlkleri (Taslak 1) 04.01.2017. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/sanliurfanin-tarihsel-ilkleri.html


18 Eylül 2023 Pazartesi

Safranbolu Tezleri Kaynakçası

 

Safranbolu Tezleri Kaynakçası

(197 tez)

 

Bülent Ağaoğlu

İstanbul, 18.09.2023

 

Tezler konulu bir kaynak:

Dünya Miras Şehri Safranbolu İle İlgili Lisansüstü Tezler.  Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 38 - 48, 30.04.2022. Evrim Çağlayan  Perihan Balun Gülşah Bozkurt Yıldırım. https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/69771/1082692İçindekiler

Arşiv = Archive. 3

Ağaç İşleri = Wood Products. 3

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology. 3

Biyoloji = Biology. 3

Coğrafya = Geography. 3

Coğrafya = Geography ; Turizm = Tourism.. 4

Coğrafya = Geography ; Ziraat = Agriculture. 4

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering. 4

Dilbilim = Linguistics ; Sanat Tarihi = Art History. 4

Ekonomi = Economics. 4

El Sanatları = Crafts. 4

El Sanatları = Crafts ; Güzel Sanatlar = Fine Arts. 4

El Sanatları = Crafts ; Sanat Tarihi = Art History. 4

El Sanatları = Crafts ; Turizm = Tourism.. 5

Ev Ekonomisi = Home Economics. 5

Eğitim ve Öğretim = Education and Training. 5

Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Tarih = History. 5

Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts. 5

Giyim Endüstrisi = Clothing Industry ; Halk Bilimi (Folklor) = Folklore. 5

Güzel Sanatlar = Fine Arts. 5

Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Mimarlık = Architecture. 6

Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sanat Tarihi = Art History. 6

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore. 6

Halk Sağlığı = Public Health. 6

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration. 7

Halkla İlişkiler = Public Relations ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology. 7

Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration. 7

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering. 7

İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration. 7

İşletme = Business Administration. 8

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry. 8

Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering. 9

Kamu Yönetimi = Public Administration. 9

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science. 10

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyal Hizmetler = Social Services. 10

Mimarlık = Architecture. 10

Mimarlık = Architecture ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning. 13

Müzik = Music. 13

Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering. 13

Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture. 13

Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts. 14

Sanat Tarihi = Art History. 14

Sanat Tarihi = Art History ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration. 14

Sanat Tarihi = Art History ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature. 15

Sosyoloji = Sociology. 15

Sosyoloji = Sociology ; Turizm = Tourism.. 15

Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning. 15

Tarih = History. 16

Turizm = Tourism.. 17

Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration. 19

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature. 20

Ziraat = Agriculture. 20

 

  

Arşiv = Archive

MUSTAFA ZAHİT GÜMÜŞOĞLU * 2006 * Safranbolu kazasının sosyo-ekonomik yapısı (1840-1841). Social andeconomic structure of safranbolu district (1840-1841) * Marmara Üniversitesi * Yüksek Lisans * Arşiv = Archive

Ağaç İşleri = Wood Products

ERHAN İŞLER * 2010 * Kastamonu merkez, Daday ve Safranbolu geleneksel Türk evi tavanları. The ceilingof the tranditional Turkish house in Kastamonu, Daday and Safranbolu * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Ağaç İşleri = Wood Products

ABDURRAHMAN KARAMAN * 2005 * Safranbolu evlerinde kullanılan ahşap malzemenin dendrokronolojik özelliklerinin belirlenmesi. Determanition of the wooden dendrochronological properties of wooden materials used in Safranbolu houses * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi * Yüksek Lisans * Ağaç İşleri = Wood Products

Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

MERVE POLAT * 2017 * Coğrafi bilgi sistemleri yaklaşımı ile tasarlanan turistik amaçlı artırılmış gerçeklik uygulaması: Safranbolu örneği. Application of augmented reality for tourism purpose designed by means of geographic information systems approach: Safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Bilim ve Teknoloji = Science and Technology

Biyoloji = Biology

BİLUN SARI * 2015 * Safranbolu ilçesi (Karabük) briyofit florası. The bryophyte flora of safranbolu district (Karabük) * Bülent Ecevit Üniversitesi * Yüksek Lisans * Biyoloji = Biology

Coğrafya = Geography

BURÇİN AYVAZPINARI * 2020 * Safranbolu'nun şehir coğrafyası. Urban geography of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Coğrafya = Geography

MÜYESSER KAYRAN * 2020 * Araç ve Safranbolu'nun iklim özellikleri. Climate characteristics of the Araç and Safranbolu * Marmara Üniversitesi * Yüksek Lisans * Coğrafya = Geography

YUNUS EMRE TAN * 2019 * Karabük ve Safranbolu havzasının karst jeomorfolojisi. Karst geomorphology of karabük and Safranbolu basin * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Coğrafya = Geography

NEVZAT KÖSEOĞLU * 2015 * Safranbolu ilçesinin fiziki coğrafyası. Physical geography of Safranbolu town * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Coğrafya = Geography

ÜNAL ÖZDEMİR * 1998 * Beşeri ve iktisadi coğrafya açısından bir araştırma Safranbolu platosu. A Researh according to human and economical geography: Safranbolu platosu * Atatürk Üniversitesi * Doktora * Coğrafya = Geography

İLHAN YAŞAR HACISALİHOĞLU * 1995 * Şehir coğrafyası açısından Safranbolu-Karabük ikilemi. Safranbolu-Karabük's dilemma with respect to urban geography * İstanbul Üniversitesi * Doktora * Coğrafya = Geography

ÜNAL ÖZDEMİR * 1994 * Safranbolu Yazıköy'ün coğrafi etüdü. Atatürk Üniversitesi * Yüksek Lisans * Coğrafya = Geography

Coğrafya = Geography ; Turizm = Tourism

TUBA ALTAY * 2019 * Safranbolu'nun sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi ve yerel halkın turizm etkinliklerine yaklaşımı. The evaluation of sustainable tourism Safranbolu district and approaching of local people to tourism activities * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Coğrafya = Geography ; Turizm = Tourism

Coğrafya = Geography ; Ziraat = Agriculture

ÖZLEM DÜNDAR * 2019 * Karabük-Safranbolu Havzası'nda güncel ve paleosol toprakların belirlenmesi. Determination of current soils and paleosoils of Karabuk-Safranbolu Basin * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Coğrafya = Geography ; Ziraat = Agriculture

Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

SERCAN EREN * 2018 * Karabük ili Safranbolu ilçesi gürültü kirliliğinin değerlendirilmesi ve haritalandırılması. Evaluation and mapping of environmental noise pollution of Safranbolu, Karabuk * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Çevre Mühendisliği = Environmental Engineering

Dilbilim = Linguistics ; Sanat Tarihi = Art History

SEMA ŞAHBAZ * 2019 * Dil ve kültür taşıyıcısı olarak tarihi Safranbolu evlerinde kullanılan mimari terimler. Architectural terms used in historical Safranbolu houses as a carrier of language and culture * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Dilbilim = Linguistics ; Sanat Tarihi = Art History

Ekonomi = Economics

NEDİME ŞAMATA * 2016 * Kongre turizmi bağlamında butik otellerin ekonomik kalkınmaya etkisi: Safranbolu örneği. Effect of regional development of boutique hotels in the context of congress  tourism: A case study from Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Ekonomi = Economics

El Sanatları = Crafts

DİLEK ÇELİK * 2013 * Karabük ili Safranbolu ilçesinde bulunan deri ürünlerin ve yemeni yapımının incelenmesi. Research on hand printed head scarves and leather products which are exist in Safranbolu town of Karabük province * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * El Sanatları = Crafts

AYŞE ÇENGEL * 2011 * Karabük ili Safranbolu ilçesi Kaymakamlar Müze Evinde bulunan bindallılar. The bindalli located in Kaymakamlar Museum Home, Safranbolu district, Karabük, province * Selçuk Üniversitesi * Yüksek Lisans * El Sanatları = Crafts

MEHMET OZAN AKPINAR * 1999 * Safranbolu evlerinde kalem işleri. Work of chisel in Safranbolu houses * Marmara Üniversitesi * Yüksek Lisans * El Sanatları = Crafts

El Sanatları = Crafts ; Güzel Sanatlar = Fine Arts

SEBAHAT KILIÇ * 2011 * Safranbolu'daki alçılı vitrayların desen, teknik ve renk özellikleri. Design, technical and colour characteristics of gypsum vitrails in Safranbolu * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * El Sanatları = Crafts ; Güzel Sanatlar = Fine Arts

El Sanatları = Crafts ; Sanat Tarihi = Art History

FATMA PAMUK * 2010 * Safranbolu evlerinde ahşap ve metal süslemeler. wooden and metal decorations in Safranbolu houses * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * El Sanatları = Crafts ; Sanat Tarihi = Art History

El Sanatları = Crafts ; Turizm = Tourism

DUYGU ERSÖZ * 2021 * Turizm kenti Safranbolu'nun Osmanlı'dan günümüze gelen kültürel miras değerlerinden el sanatlarının araştırılması. Tourism city of Safranbolu, researching handicrafts from cultural heritage vasues from the Ottoman to the present * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * El Sanatları = Crafts ; Turizm = Tourism

Ev Ekonomisi = Home Economics

LALE SARİYE AKAN * 2005 * Safranbolu mutfak kültürü üzerine bir araştırma. Research on Safranbolu kitchen culture * Ankara Üniversitesi * Yüksek Lisans * Ev Ekonomisi = Home Economics

Eğitim ve Öğretim = Education and Training

ADNAN UCUR * 2010 * Dyned programının uygulanabilme etkililiği hakkında öğrenci görüşleri (Safranbolu örneği). Students? thoughts about practicability effectiveness of Dyned program (An example of Safranbolu) * Sakarya Üniversitesi * Yüksek Lisans * Eğitim ve Öğretim = Education and Training

Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Tarih = History

HÜSEYİN BİLİCİOĞLU * 2017 * Ortaokul öğrencilerinin yerel tarih öğretimine ilişkin görüşleri: Safranbolu örneği. The views of secondary school students related to local historey: Safranbolu sample * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Tarih = History

Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts

HÜSEYİN FATİH ZARARSIZ * 2023 * Safranbolu gastronomisinde safranın yeri ve önemi. The place of saffron in Safranbolu gastronomy * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts

TUĞBA SÜTER * 2022 * Türk kahvesi çeşitlerinin duyusal analiz değerlendirmesine yönelik pilot çalışma: Safranbolu. Pilot study on sensory analysis evaluation of Turkish coffee varieties: Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts

MİNE BAKKALOĞLU * 2022 * Safranbolu'nun tören yemekleri ve tören yemek kültürünün incelenmesi. Ceremony meals of Safranbolu and investigation of ceremony food culture * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts

MAHMUT TOPÇU * 2022 * Yöresel yemekler üzerinde neofobi etkisi: Safranbolu örneği. The effect of neophobia on local food: The case of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts

Giyim Endüstrisi = Clothing Industry ; Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

ÖZGENUR AKBAY * 2014 * Karadeniz yöresi Safranbolu ilçesi kadın giysilerinin giyinme kültürü açısından incelenmesi. Investigating women garments from the point of dressing culture in Safranbolu district in Blacksea region * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Giyim Endüstrisi = Clothing Industry ; Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

Güzel Sanatlar = Fine Arts

TUĞBA DİLEK KAYABAŞ * 2017 * Taşınmaz kültür varlıklarını tanıtıcı bilgilendirme grafiklerinde karşılaşılan tasarım sorunları ve Safranbolu için uygulamalar. Design problems in introductory information graphics of immovable cultural assets and applications for Safranbolu * Hacettepe Üniversitesi * Yüksek Lisans * Güzel Sanatlar = Fine Arts

Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Mimarlık = Architecture

 

MEHMET CAN ÜNEY * 2016 * Creating and usability testing of safranbolu houses as a modular set for computer games. Bilgisayar oyunları için safranbolu evlerinden hareketle bir modül seti tasarlanması ve kullanılabilirliğinin araştırılması * Bahçeşehir Üniversitesi * Yüksek Lisans * Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Mimarlık = Architecture

Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sanat Tarihi = Art History

ZEYNEP MEHLİKA ULUÇAM KIRBAĞ * 2019 * Safranbolu'da bulunan tarihi eserlerdeki süsleme tasarım örnekleri (XVI.-XX. yy). Design examples on historical artifacts in Safranbolu (XVI.-XX. C.) * Selçuk Üniversitesi * Doktora * Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sanat Tarihi = Art History

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

ŞERİFE ORAL * 2018 * Safranbolu efsaneleri ve memoratları üzerine bir araştırma. A study on Safranbolu legends and memorats * Bartın Üniversitesi * Yüksek Lisans * Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

EYÜP AKMAN * 1999 * Safranbolu'daki adak yerleri ve bu yerler ile ilgili inançlar. The Vow places in Safranbolu and the beliefs connected * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

YASEMİN GÜMÜŞ * 2022 * Safranbolu ilçesi doğum gelenekleri ve çocukluk çağı uygulamaları. Birth traditions and childhood practices in Safranbolu district * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

AYHAN YILMAZ * 2022 * Somut olmayan kültürel miras kapsamında Safranbolu'da ocak kültürü. Ocak culture in Safranbolu within the scope of intangible cultural heritage * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

HACER SAVAŞ * 2007 * Safranbolu ve çevresindeki halk inanışlarının dinler tarihi açısından değerlendirilmesi. Master thesis the evaluation of common public believes in safranbolu in respect of the history of religions * Fırat Üniversitesi * Yüksek Lisans * Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

Halk Sağlığı = Public Health

MUHAMMET KESİN * 2021 * Safranbolu Devlet Hastanesi çalışanlarında bel ağrısı prevalansı ve ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Evaluation of the prevalence of low back pain and related risk factors in Safranbolu State Hospital employees * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Halk Sağlığı = Public Health

AYNUR AVŞAROĞLU ÖZIŞIK * 1999 * İstanbul / Dudullu ve Safranbolu'da geleneksel tıp uygulamaları ve modern tıp açısından değerlendirilmesi. Traditional medical practises in Dudullu / İstanbul and Safranbolu with their assessment in view of modern medicine * Marmara Üniversitesi * Doktora * Halk Sağlığı = Public Health

Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration

EBUBEKİR IŞIK * 2021 * Şehir pazarlamasında halkla ilişkiler faaliyetlerinin rolü: Safranbolu örneği. The role of public relations activities in city marketing: Safranbolu as a case * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Halkla İlişkiler = Public Relations ; İşletme = Business Administration

Halkla İlişkiler = Public Relations ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology

BURHAN ÖKSÜZLER * 2011 * Halkın polis algısını etkileyen sosyal faktörler Safranbolu örneği. Social factors affecting the public perception of police case of Safranbolu * Polis Akademisi * Yüksek Lisans * Halkla İlişkiler = Public Relations ; Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology

Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration

ÇAĞLA ÖZDEMİR AYDIN * 2018 * İşletmelerde kurumsal itibar algısının yönetimi: Safranbolu Devlet Hastanesi örneği. The management of the sense of corporate reputation in establishments: An example of it in Safranbolu State Hospital * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration

İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

ŞEYDA ÇINAR SARISOY * 2019 * Çeşitli parametreler ışığında altgeçit/üstgeçit mukayesesi: Karabük-Safranbolu örneği. Comparison of overpass / underpass in the light of various parameters: Karabük-Safranbolu case study * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

AYLİN GÜRFİDAN * 2007 * Safranbolu evlerinde kullanılan kerpiç malzemenin yüksek fırın cürufu ile iyileştirilmesi. A Research on improvement of adobe material used in safranbolu houses by using blast furnace slag * Sakarya Üniversitesi * Yüksek Lisans * İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

SARA FISHTA * 2021 * Rehabilitation of architectural heritage'A design analysis of a rehabilitated traditional Turkish mansion in Berat/Albania and one in Safranbolu/Turkey'. Başkent Üniversitesi * Yüksek Lisans * İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

EDA GÜNİZ ANİK * 2019 * Safranbolu Evleri'ne iç mimari yaklaşım. Interior architectural approach to Safranbolu houses * Haliç Üniversitesi * Yüksek Lisans * İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

ZÜLFİYE ERASLAN * 2009 * Safranbolu evlerinde kullanılan yapı malzemelerinin ses iletkenliğinin deneysel olarak incelenmesi. Of building materials used in Safranbolu house sound as experimental investigation of the conductivity * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

GÜLÇİN BOZKURT AZEZLİ * 2009 * 19.yy'da Osmanlı konut mimarisinde iç mekan kurgusunun Safranbolu evleri örneğinde irdelenmesi.  Investigation at instance of Safranbolu houses of indoor montage in Ottoman domestic architecture in 19 th century * İstanbul Kültür Üniversitesi * Yüksek Lisans * İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

İLKNUR YÜKSEL * 2009 * Eski Türk Evi'nin butik otele dönüşümünde karşılaşılan problemler (Safranbolu evleri ve Soğukçeşme Sokağı karşılaştırmalar dahilinde). Traditional Turkish House's transformation of boutique hotel is confronted problems (Safranbolu houses and Sogukcesme Street comparative) * Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi * Sanatta Yeterlik * İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

ÇAĞIL YURDAKUL * 2007 * Safranbolu evlerinde insan-mekan-donatı ilişkisinin incelenmesi üzerine bir deneme. Analizing user space relationship in traditional Turkish houses of Safranbolu over the example of furniture * İstanbul Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

İşletme = Business Administration

SONAY SUZAN * 2021 * KOBİ'lerde Ahilik kültürü ve yönetsel etik üzerine bir araştırma; Safranbolu örneği. A research on Ahi culture and managerial ethics in SMEs; Safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

ADİL AKKUŞ * 2017 * Nepotizm ve iş tatmini arasındaki ilişki ve Safranbolu konaklama işletmelerinde bir araştırma. The relationship between nepotism and job satisfaction and a research in Safranbolu accommodation business * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

MERT VİDİNLİ * 2017 * Aile işletmelerinde kurumsallaşmanın önemi: Safranbolu konaklama işletmeleri örneği. The importance of institutionalization in family enterprises: The example of accomodation enterprises in Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

HÜSEYİN ALPER ÖZER * 2015 * Konut pazarlamasında müşteri memnuniyetinin ölçülmesi: Safranbolu örneği. Measurement of customer sati̇sfacti̇on at residential marketing: Safranbolu sample * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

SİNEM AKYÜZ * 2015 * İş - aile yaşam çatışmasının iş tatmini üzerindeki etkisi: Safranbolu bölgesindeki otel ve konaklardaki çalışanlar üzerine bir araştırma. The effect of work to family life conflict on job satisfaction: A Study on employees working in hotels and mansions in Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

CANAN YURDAKUL * 2022 * Destinasyon tanıtım videolarında tercih edilen müziğin şehrin marka imajıyla uyumu üzerine bir araştırma: Safranbolu örneği. A study on the harmony of the preferred music in destination promotional videos with the brand image of the city: Safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

ELİF MAĞDEN * 2020 * Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka bilinirliği üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik bir çalışma: Safranbolu yerel markası Bağlar Gazoz üzerine bir araştırma. A study to measure the impact of integrated marketing communication on brand awareness: A research on the Bağlar Gazoz of Safranbolu local brand * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

İREM TUĞBA DOĞAN * 2013 * Turistik destinasyon imaj ölçümü: Safranbolu örneği. Tourist destination image measurement: Example Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

MEHMET UÇAR * 2013 * Konaklama işletmelerinin sosyal sorumlulukları: Safranbolu örneği. Social responsibility of accomadation institutions: Safranbolu sample * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * İşletme = Business Administration

Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

DUYGU ŞİMŞEK * 2016 * Uydu verisi ve peyzaj metrikleri kullanılarak şehir yapılarının karşılaştırılması: Karabük ili merkez ve Safranbolu ilçeleri örneği. Comparison of city structures by using satellite data and landscape metrics: Karabuk city center and Safranbolu district samples * İstanbul Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

DENİZ ARCA * 2010 * Tarihi yapıların kayıt altına alınması ve korunmasına yönelik tarihi kent bilgi sistemi oluşturulması: Safranbolu örneği. The creation of the historic city information system for the registration and protection of historic structures: An example of Safranbolu * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

ÖZLEM ERGİN * 2003 * Tarihsel koruma bölgelerinde mekansal bilgi sistemi Safranbolu uygulaması. Spatial information system in the national heritage sites: A case study on Safranbol * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeodezi ve Fotogrametri = Geodesy and Photogrammetry

Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

BURAK DEMİRAL * 2022 * Kastamonu-Iğdır civarındaki evaporitlerin jeokimyası (Batı Karadeniz, Türkiye). Geochemistry of evaporites around Kastamonu-Iğdır (West Blacksea, Turkey) * Ankara Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

ŞAMİL ŞEN * 2001 * Karabük-Safranbolu havzasının sedimenter analizi ve bölgedeki diğer çökel havzalarla ilişkileri. Sedimentary analysis of Karabük-Safranbolu basin and it's relation with other basins in the region * İstanbul Üniversitesi * Doktora * Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

KORAY TÖRK * 1995 * Safranbolu (Zonguldak) kuzeyinin karst hidrojeolojisi incelemesi. Hacettepe Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

EMRE BENGÜ * 2017 * Post-paleogene stress distribution in the Bartin-Ulus-Safranbolu basins, western pontides, Turkey. Bartın-Ulus-Safranbolu havzalarının paleojen sonrası stres dağılımı, batı pontidler, Türkiye * Orta Doğu Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

KÜBRA OKUR * 2014 * Safranbolu havzası'ndaki eosen alveolinlerinin tanımları. Description of the eocene alveolina, Safranbolu basin * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

DERYA SİNANOĞLU * 2012 * Safranbolu havzası (Karabük) eosen yaşlı çökellerin foraminifer biyostratigrafisi. Safranbolu basin (Karabuk) foraminiferal biostratigraphy eocene sediments * Fırat Üniversitesi * Yüksek Lisans * Jeoloji Mühendisliği = Geological Engineering

Kamu Yönetimi = Public Administration

GAMZE NAZ ŞENDİL * 2017 * Kent kimliği: Safranbolu örneği. Urban identity: An example of Safranbolu * Uludağ Üniversitesi * Yüksek Lisans * Kamu Yönetimi = Public Administration

ÜMİT KARA * 2022 * Türkiye'de sıfır atık projesi uygulaması: Safranbolu örneği. Implementation of the zero waste project in Turkey: Safranbolu case * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Kamu Yönetimi = Public Administration

NUR ÇAMLICA ŞENDEMİR * 2019 * Tarihsel kentlerin çevre sorunları çözüm önerileri ve halkın görüşleri: Safranbolu örneği. Enviromental problems of historical cities, solution offers and public views: Safranbolu case * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Kamu Yönetimi = Public Administration.

SEVİLAY DOĞDU KAYA * 2019 * 6306 sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm uygulaması: Karabük ili ve Safranbolu ilçesi örneği. Urban transformation according to the Law No. 6306: The case of Karabuk Province and Safranbolu district * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Kamu Yönetimi = Public Administration

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science

ÖZGE BOZKIR * 2019 * Safranbolu Belediyesi'nde kayyım dönemi sosyal belediyecilik uygulamaları. Custodian period social municipality practices in Safranbolu Municipality * Bartın Üniversitesi * Yüksek Lisans * Kamu Yönetimi = Public Administration ; Siyasal Bilimler = Political Science

Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyal Hizmetler = Social Services

NURTEN DANIŞMAN * 2018 * Sosyo kültürel politikalar bağlamında sosyal belediyecilik Safranbolu belediyesi örneği. Social municipalism in the context of socio-cultural politics: Safranbolu municipality example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyal Hizmetler = Social Services

Mimarlık = Architecture

ABDURRAHMAN PEHLİVAN * 2019 * Tarihte iklimle dengeli bina tasarımının incelenmesi (Safranbolu örneği). Investigation of climate balanced building design in history (Safranbolu case) * İstanbul Aydın Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

SERMİN GÜREL * 2010 * Geleneksel konutların biçimlenişinde iklim öğesinin etkinliği: Safranbolu örneği. Effects of climate in designing the traditional houses: Safranbolu * Yıldız Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

FERHAN MERAKİ * 2001 * Safranbolu, Yörük Köyü geleneksel konut dokusunun korunması ve sağlıklaştırmasına yönelik bir öneri. A Proposal regarding of conservation and rehabilitation of the traditional building texture of Yörük Village, bounded to Safranbolu * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ŞAKİR MERAKİ * 1999 * Karabük ili Safranbolu ilçesi Yörük Köyü Kaymakçıoğlu (Kaymakçıgil) Konağı restorasyon önerisi. Restoration project of the Kaymakçıoğlu (Kaymakçıgil) Konak'ın Yörük Köyü, Safranbolu, Karabük * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ŞEREF KAYA * 1996 * Geleneksel Safranbolu evlerinde strüktür. The Scructure of traditional Safranbolu houses * Karadeniz Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

TUĞBA BALLIOĞLU * 2023 * Principles for the conservation of the rural heritage of hacilarobasi (Safranbolu). Safranbolu hacılarobası köyü kırsal mirasının korunmasına yönelik ilkeler * Orta Doğu Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

İREM KAHYAOĞLU * 2023 * Tarihi kentlerde su sarnıçlarının yeniden kullanımı üzerine bir araştırma: Safranbolu örneği. A research about adaptive reuse of cisterns in historic cities: Case of Safranbolu * Çankaya Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

MERVE KARATAŞ * 2021 * Safranbolu'daki köy ilkokul ve lojmanlarının koruma sorunları ve Kadıbükü köyü ilkokulu örneğinde restorasyon ve sürdürülebilirlik önerileri. Conservation problems of the primary schools and housing in the villages of Safranbolu, proposals for restoration and sustainability in the example of primary school of Kadibükü village * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

MERVE ULUKAYA * 2021 * Safranbolu'da koruma amaçlı imar planları kapsamında turizm işlevli müştemilat yapılarının incelenmesi. Investigation of outbuilding structures fuctioning for tourism purpose by the scope of the conversation plan notes in Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ESMA ÜNAL * 2021 * Feng-Shui felsefesinin; Safranbolu geleneksel konutları örneğinde, mimariye yansımalarının irdelenmesi. The examination of architectural reflection of Feng-Shui philosophy in the example of Safranbolu traditional houses * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

SEMA TUBA ÖZMEN * 2021 * Osmanlı Devleti'nde erk ve ideolojinin temsili olarak hükûmet konakları: Safranbolu Hükûmet Konağı örneği. Government houses as presentation of power and ideology in the Ottoman State: the case of Safranbolu Government House * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

EDA DİKEN * 2021 * Kentsel sit alanlarında engelli erişiminin değerlendirilmesi; Safranbolu örneği. Evaluation of the accessibility of disabled at the urban site areas : Safranbolu case * Maltepe Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

FUNDA BÖKE * 2020 * Dünya miras alanları ve alan yönetimi dünya miras kenti Safranbolu için bir yönetim planı önerisi. World heritage areas and management: A management plan proposal for the world heritage city Safranbolu * Gazi Üniversitesi * Doktora * Mimarlık = Architecture

AHMET RAUF BAĞ * 2020 * Safranbolu Kileciler Konağı koruma projesi. Safranbolu Kileciler Mansion conservation project * Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

BÜŞRA ARSLAN * 2020 * Safranbolu tarihi turizm yapıları ve turizm alanlarının engelli erişimi açısından değerlendirilmesi. Evaluation of Safranbolu historical tourism buildings and tourism areas in terms of disabled access * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

EMRE KARATAŞ * 2019 * Safranbolu kırsalındaki geleneksel çantı evlerin tespiti, korunmaları ve restorasyonları için öneriler: Akkışla, Cabbar, Cücahlı ve Gökpınar köyleri örneği. Documentation of traditional log houses in the rural of safranbolu and the proposals on preservation and restoration in case study of Akkışla, Cabbar, Cücahlı and Gökpinar villages * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

YAPRAK ÖZBOZKURT * 2019 * Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında süreçlerin Karabük Safranbolu-Eskişehir Odunpazarı örnekleri üzerinden değerlendirilmesi. Evaluation of processes in Karabük Safranbolu-Eskisehir Odunpazari examples in street rehabilitation studies * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

AYŞEGÜL ARAT * 2019 * Safranbolu Yörük köyü geleneksel konutlarında ahşap doğramalar üzerine bir araştırma. A research about woodworks on traditional houses in Safranbolu Yoruk village * Bursa Uludağ Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

CANSU NUR AK * 2019 * Safranbolu, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki konut mimarisinin incelenmesi. Analysis of housing architecture in Safranbolu, Bağlarbası neighborhood * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

MEHMET AKİF ÇENGEL * 2019 * Safranbolu köylerindeki tarihi su değirmenlerinin koruma sorunları ve Akkışla, Hızar, Hacı Abdullah değirmenlerinin sürdürülebilirliği için restorasyon önerileri. Conservation problems of historical water mills in Safranbolu villages and restoration proposals for sustainability of Akkişla, Hizar, Haci Abdullah water mills * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ŞEYMA SENA KAYA * 2019 * 1994 yılı dünya miras kararı öncesi ve sonrasında Safranbolu yerleşmesi, kentsel ve mimari dönüşümü. Before and after world heri̇tage deci̇si̇on in 1994, Safranbolu settlement, urban and architectural transformation * Yıldız Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ÖMER ÖZEREN * 2018 * Karar destek sistemleri kullanarak safranbolu tabakhane binasının yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi. Examination of safranbolu tannery buildings refunction process using with decision support systems * Selçuk Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

HAVVA SACİDE KILIÇ * 2018 * Safranbolu Kıranköy bölgesindeki eski Rum evlerinin zorunlu göç sonrası mekansal değişiminin irdelenmesi. An examination of the architectural changes in the Greek houses of Safranbolu Kirankoy region after the compulsory exchange * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

KÜBRA SAÇIK * 2018 * Mimarlıkta topoğrafya: Turgut Cansever eserleri ile Safranbolu, Beypazarı ve Odunpazarı örnekleri. Topography in architecture: Turgut Cansever works and Safranbolu, Beypazari and Odunpazari samples * Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ESRA USLU * 2017 * Tarihi çevrede kent mobilyalarının tasarımına bir yaklaşım: Safranbolu. A design approach of urban furniture in a historical place: Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

İBRAHİM BEKTAŞ * 2016 * Değişen iklim koşullarında çatı kaplama malzemelerinin ve yağmur suyu toplama sistemlerinin verimliliğinin incelenmesi – safranbolu örneği. Investigating efficiency of roofing materials and rainwater harvesting systems in terms of changing climate conditions – safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

DERYA YILDIZ KAYA * 2016 * Safranbolu Konarı Köyü geleneksel mimari dokusunun koruma bağlamında irdelenmesi. Traditional artchitectural texture examination of Konarı Vilage, Safranbolu, in the context of protection * Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

RÜVEYDA YETİŞ * 2016 * Kentsel sit alanları çevresinde yer alan etkileme geçiş alanlarındaki yeni yapılaşmaların irdelenmesi; Safranbolu örneği. Examining new structuring in the effecting transition area located around the urban conservation area; Safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ÜMMÜHAN NURŞAH SEVEN * 2015 * Sivil mimarlık örneği taşınmazların korunmasınayönelik kamu destek politikalarının irdelenmesisafranbolu örneği. State support mechanisms on the conservation of traditionalarchitectural heritage in the city safranbolu * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

SİNEM SAYIN * 2014 * Geleneksel Türk evinin doğal aydınlatma açısından incelenmesi; Kemaliye, Birgi ve Safranbolu evleri. An investigation on the daylight availability in Turkish historical dwellings; Kemaliye, Birgi and Safranbolu houses * Yıldız Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

MUSTAFA ESAT GÜNEŞ * 2014 * Geleneksel ahşap yapılarda taşıyıcı sistem kurgusunun incelenmesi: Safranbolu örneği. Investigation of construction system of vernacular timber structures: Safranbolu case * Yıldız Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

FUAT FİDAN * 2011 * Safranbolu'da tabakhane bölgesi örneğinde endüstriyel alanların incelenmesi, kamusal fonksiyonlarla yeniden değerlendirilmesi. Examination and reevaluation of industrial sites through public functions, within the tannery area example in Safranbolu * Yıldız Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

SEÇKİN DURMUŞ KORUCUOĞLU * 2008 * Cephe aydınlatma kriterleri ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi cephe aydınlatmasıın irdelenmesi. Facade lighting criterions and examining the facade lighting of Safranbolu Faculty of Fethi Toker Fine Arts and Design * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

ÇAĞIN BAŞARAN * 2003 * Restoration project for Açıkgil House in Yörük köyü, Safranbolu. Açıkgil Evi'nin restorasyon projesi, Yörük köyü, Safranbolu * Orta Doğu Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Mimarlık = Architecture

Mimarlık = Architecture ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

 

AYNUR ULUÇ KEÇİK * 2022 * Fire vulnerability assessment for heritage places:a case of the city of Safranbolu world heritage site. Miras yerleri için yangın hasar görebilirlik değerlendirmesi: Safranbolu kenti dünya miras alanı örneği * Orta Doğu Teknik Üniversitesi * Doktora * Mimarlık = Architecture ; Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

Müzik = Music

CENGİZ AHMET YİĞİT * 2023 * Sadi Yaver Ataman tarafından derlenmiş Safranbolu türkülerinin müzikal analizi. Musical analysis of Safranbolu folk music compiled by Sadi Yaver Ataman * Haliç Üniversitesi * Yüksek Lisans * Müzik = Music

ÜMİT AKCA * 2022 * Safranbolu Seymenlik kültüründe müziğin önemi ve yeri. Importance and place of music in Safranbolu Seymenlik culture * Sakarya Üniversitesi * Yüksek Lisans * Müzik = Music

GÜLCAN ERTAN HACISÜLEYMANOĞLU * 2022 * Safranbolu yöresi müzik kültüründe düğün çalma pratiği. Wedding playing practice in Safranbolu regional music culture * Yıldız Teknik Üniversitesi * Doktora * Müzik = Music

Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering

ZEHRA KAVAKLI * 2015 * Karabük ili Safranbolu ilçesinin kelebek (Lepidoptera) türleri. Butterfly (Lepidoptera) species of Safranbolu district of Karabük city * Bartın Üniversitesi * Yüksek Lisans * Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering

ZAFER FİLİZ * 2007 * Sırçalı kanyonu florası (Safranbolu). Flora of Sırçalı canyon (Safranbolu) * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Ormancılık ve Orman Mühendisliği = Forestry and Forest Engineering

Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture

ÜLGEN BEKİŞOĞLU * 2002 * Safranbolu Yörük Köyü tarihi çevresinin peyzaj planlaması. Historical landscape planning of Safranbolu Yörük Village * Ankara Üniversitesi * Yüksek Lisans * Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture

ÇİĞDEM BOGENÇ * 2016 * Dünya mirası Safranbolu alan yönetim planının geliştirilmesine yönelik bir çalışma. A study for the development of the management plan for the world heritage site Safranbolu * Bartın Üniversitesi * Doktora * Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture

FERİDE KÜBRA AŞKIN * 2014 * Safranbolu geleneksel yerleşim dokusunun ekolojik kent tasarımı açısından değerlendirilmesi. Assesment of Safranbolu traditional settlement structure in terms of ecological urban design * Bartın Üniversitesi * Yüksek Lisans * Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture

TUĞBA KİPER * 2006 * Safranbolu Yörükköyü peyzaj potansiyelinin kırsal turizm açısından değerlendirilmesi. An assesment of the landscape potential of Safranbolu Yörükköyü in the frame of rural tourism * Ankara Üniversitesi * Doktora * Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture

MURAT ÇETİN * 2005 * Bartın-Safranbolu karayolu güzergâhı ve yakın çevresinin doğal, kültürel ve görsel peyzaj değerlerinin irdelenmesi üzerinde bir araştırma. A research on the natural, cultural and visual landscape of the Bartın-Safranbolu highway itinerary and its close environment * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi * Yüksek Lisans * Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture

NURHAN KOÇAN * 2004 * Tarihi özellikleriyle Safranbolu kenti-çerşı kesimi ve peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi. Examining Safranbolu city-çarşı neighborhood with its historical characteristics in landscape architecture * Zonguldak Karaelmas Üniversitesi * Yüksek Lisans * Peyzaj Mimarlığı = Landscape Architecture

Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts

AYHAN AKBULUT * 2020 * Belgesel sinemanın kültürel varlıkların korunmasına katkısı: 'Safranbolu'da Zaman' filmi örneği. The contribution of documentary film to the protection of cultural assets: The example of the film 'Safranbolu'da Zaman' * Maltepe Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts

Sanat Tarihi = Art History

YETER ÇAN * 2011 * Safranbolu Yörük köyü Sipahioğlu Konağı'nın mimari ve süsleme özellikleri. Safranbolu Yörük village Sipahioğlu Residence's architectural and decorative features * Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sanat Tarihi = Art History

SERKAN BULAK * 1997 * Safranbolu çevresindeki Türk Devri yapıları. The Buildings from the Turkish Period of time around the Safranbolu * Selçuk Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sanat Tarihi = Art History

ERENGÜL ERYÜKSEL * 2005 * Safranbolu şehrinde 17 - 19. yüzyıl Osmanlı camileri. Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sanat Tarihi = Art History

ESRA BÖLÜKBAŞI ERTÜRK * 2004 * Osmanlı Döneminde Safranbolu su mimarisi. Water consructions in Safranbolu during the Ottoman Period * Hacettepe Üniversitesi * Doktora * Sanat Tarihi = Art History

Sanat Tarihi = Art History ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

NEVAL AYDOĞAN EVİRGEN * 2019 * Konaklama işlevi ile restore edilen geleneksel Safranbolu. evlerinde iç mekân düzenlemelerinin irdelenmesi ve bir yöntem önerisi. The investigation of interior designs in traditional safranbolu houses for restoring accommodation and proposing a method * Başkent Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sanat Tarihi = Art History ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

DİLARA KILIÇ * 2022 * Karadeniz bölgesi geleneksel konutlarında kapı tokmaklarının tasarım ve cinsiyet bağlamında incelenmesi (Kastamonu ve Safranbolu örneği). Investigation of door knockers in traditional houses of black sea region in terms of design and gender (the case of Kastamonu and Safranbolu) * Başkent Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sanat Tarihi = Art History ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration

Sanat Tarihi = Art History ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

TUĞBA ESER * 2020 * Halk mimarisi kapsamında Safranbolu. Safranbolu in the scope of folk architecture * Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sanat Tarihi = Art History ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

Sosyoloji = Sociology

SEMİH KURTKARA * 2021 * Mezar taşları bağlamında ölüm fenomeninin göçmenler tarafından inşası üzerine sosyolojik bir araştırma (Safranbolu örneği). A sociological research on the construction of the phenomenon of death by immigrants in the context of tombstones (Case of Safranbolu) * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sosyoloji = Sociology

ÜLKÜ HAYRİYE İNCİ * 2013 * Karabük'te üniversite algısı: Karabük Üniversitesi örneği. Perception of University in Karabük: The case of Karabük * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sosyoloji = Sociology

Sosyoloji = Sociology ; Turizm = Tourism

BARIŞ ÖZTÜRK * 2016 * Turizmin sosyo-ekonomik etkileri üzerine bir araştırma: Safranbolu ve Amasra örneği. A study on the socio-economic impacts of tourism: Example Safranbolu and Amasra * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Sosyoloji = Sociology ; Turizm = Tourism

Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

BÜŞRA NUR GÜNDOĞDU * 2019 * Turizmin tarihi çevreler üzerindeki etkilerinin ve turistik alan yaşam döngüsü bağlamında Safranbolu örneğinin değerlendirilmesi. The impacts of tourism on historical environment and the examination of tourist area life cycle in Safranbolu historic environment * Yıldız Teknik Üniversitesi * Yüksek Lisans * Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

AHMET SENCER KAHRAMAN * 2019 * Kültür turizmi-yerel ekonomik kalkınma ilişkisi, Beypazarı ve Safranbolu örnekleri. Cultural tourism-local economic development relationship, Beypazarı and Safranbolu examples * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

BÜLENT TÜRKOĞLU * 2014 * Türkiye'de Karabük Bulak Köyü ve Safranbolu'da Yörük Köyü örneğinde kırsal sit alanları koruma imar planlarının karşılaştırılması. Comparison of rural sites preservation zoning plans in the example of Karabük Bulak Village and Safranbolu Yoruk Village in Turkey * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

ALİ HAYDAR ÖZTÜRK * 2013 * Turizm gelişiminin girişimcilik faktörleri çerçevesinde değerlendirilmesi: Beypazarı ve Safranbolu üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma. Evaluation of tourism development in the context of entrepreneurship factors: a comparative study on Beypazarı and Safranbolu * Gazi Üniversitesi * Yüksek Lisans * Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

SİBEL AKPINAR KASAP * 2011 * The impact of economic and social development in Safranbolu. Safranbolu'da ekonomik ve sosyal gelişimin etkisi * Orta Doğu Teknik Üniversitesi * Doktora * Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning

Tarih = History

GÜLNAZ OKUMUŞ * 2021 * XIX. yüzyılın ilk yarısında Safranbolu'nun sosyo-ekonomik yapısı. The social-economic structure of Safranbolu in the first half of 19th century * Karabük Üniversitesi * Doktora * Tarih = History

ZAFER ÖZDEMİR * 2019 * 2131 numaralı Safranbolu Şer'iyye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi. Transcription, summary and evaluation of Safranbolu Court Record, number 2131 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

RIZA ULUSOY * 2019 * 2119 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicil defterinin transkripsiyonu. The transcription of Safranbolu Court record registers numbered as 2119 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

MEHMET DOĞAN * 2019 * 2140 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicil defterinin transkripsiyonu. Transcription of Safranbolu Court records numbered 2140 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

OKAN İPEKÇİ * 2018 * 2136 Numaralı Safranbolu Şer'iyye Sicil Defterinin transkripsiyonu (1-60 sayfalar arası). Transcription of Safranbolu Religious Record Number 2136 (1-60 page range) * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

BAYRAM CANBAZ * 2018 * 2130 Numaralı Safranbolu Şer'iye Sicili transkripsiyonu ve değerlendirmesi. Transcription, summary and evaluation of Safranbolu Court Record, Number 2130 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

HAMZA YILDIZ * 2017 * 2142 numaralı Safranbolu Şer'iye sicili transkripsiyonu ve değerlendirmesi. Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

EMRE KARAKAYA * 2017 * 2114 numaralı Şeriyye sicil defterinin transkripsiyonu. Transcript of Safranbolu Şeriyye records number 2114 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

HATİCE CEYLAN * 2017 * 2146 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicil defterinin transkripsiyonu. Transcription of Safranbolu Court record numbered 2146 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

BİLGİN ARSLAN * 2016 * 1251-1258 yıllarına ait 2124 numaralı Safranbolu şer'iyye sicili'nin transkripsiyonu. The transcription of Safranbolu shri'a record number 2124 between 1251-1258 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

ZAFER YILMAZ * 2016 * 1295-1296 yıllarına ait 2143 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicilinin transkripsiyonu. The transcription of Safranbolu Shri'a record number 2143 between 1295-1296 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

GÜLNAZ OKUMUŞ * 2016 * 20140 nolu Safronbolu Şer'iyye sicil defterinin transkripsiyonu. Transcription of Safranbolu court records numbered 2141 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

MEHMET KOÇ * 2015 * 787-788 numaralı Safranbolu Nüfus Defterleri. Population Registries numbered 787-788 of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

FATMA NUR GÜNGÖR * 2014 * Cinci Hoca (Hüseyin Efendi)ʹnın Safranboluʹdaki hayratı: Hamide Hatun Vakfı. Ci̇nci̇ Hoca(Hüseyi̇n Effendi̇)ʹs charitable institution in safranbolu: Foundation of Hami̇de Hatun * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

KEMAL TEMEL * 2013 * 2154 numaralı Safranbolu şer'iyye sicili'nin 1-50. sayfalarının transkripsiyonu özet ve değerlendirmesi. The abstract and evaluation of the transcription of the pages 1 to 50 in Safranbolu şer'iyye register Numbered 2154 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

VEDAT ÇETİN * 2013 * 2156 numaralı Safranbolu Şer'iyye Sicili: Transkrip ve değerlendirme. The number of 2156 Shariyya Registration Book: Transcription and evaluation * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

YONCA ŞAHİN * 2012 * 2112 numaralı Safranbolu Şer'iye Sicili transkribi. Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

MUSTAFA ÜNAL * 1999 * The Socio-economic structure of Safranbolu according to the Temettuat Document (1844). Fatih Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

ŞEFAATTİN DENİZ * 2014 * Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa'nın vakıfları. The waqfs of İzzet Mehmed Pasha of Safranbolu * Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi * Doktora * Tarih = History

ERKAN ÖZÇİÇEK * 2013 * 2113 nolu Safranbolu Şer'iyye sicilinin transkripsiyonu. The translation of Safranbolu Sharia records numbered 2113 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

MEHMET TETİK * 2013 * 2153 numaralı Safranbolu Şer'iye sicili transkripsiyonu. Safranbolu Şer'iye register no. 2153 translated * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

YUSUF TAŞTAN * 2013 * 2147 nolu Safranbolu Şer'iyye sicili transkripsiyonu (H.1304-1307/M.1886-1890). Transcription of the Safranbolu Shariyya registration book numbered 2147(H.1304-1307/M.1886-1890) * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

ZÜBEYDE SOYTÜRK * 2013 * 2118 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi. Evaluation and the transkript of the number 2118 Safranbolu's Şer'iyye registers * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

RIDVAN ATAK * 2013 * 2114 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicilinin (1222-1234/1807-1819) 1-68. sayfalarının transkripsiyonu, özet ve değerlendirmesi. The abstract and evaluation of the transcription of the pages 1 to 68 in Safranbolu Şer'iyye register numbered 2114 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

MEHMET ERYÜKSELDİ * 2013 * 2151 numaralı Safranbolu Şer'iyye Sicili (Değerlendirme ve Transkripiyon). Tansscrıptıon and evaluatıon of Safranbolu Sharıa court record numbered 2151 * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

METİN YILMAZER * 2013 * 2152 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicili!nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi (H.1313-1317/M.1896-1900). Transcription and evaluation of Safranbolu Sharia court record numbered (H.1313-1317/M.1896-1900) * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

ABDULLAH TANRIVERDİ * 2013 * 2155 numaralı Safranbolu Şer'iyye sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme). The number of 2155 Shar'iyya registration book (Transcription and Evaluation) * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Tarih = History

Turizm = Tourism

MERVE YILDIRIM KALEM * 2021 * Turist rehberi performansının turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati üzerindeki etkisi: Uzak Doğulu turistler üzerine bir uygulama. The impact of tour guide's performance on tourist satisfaction and destination loyalty: A study on Far Eastern tourists * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

NURDAN ÖZMEN * 2020 * Sürdürülebilir turizm kapsamında turizm işletmelerinin çevre duyarlılığının belirlenmesi: Safranbolu örneği. The determination of environmental consciousness of tourism enterprises in the scope of sustainable tourism: The case of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

BÜŞRA GÜLTEKİN * 2020 * Katılımcı yaklaşımla sürdürülebilir turizm planlaması: Safranbolu örneği. Sustainable tourism planning with participatory approach: The case of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

SİBEL YALI * 2016 * Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-içecek beklentileri: Safranbolu örneği. Travel preferences of the cultural tourists and their expectations about food and beverage services: The case of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

BETÜL BEYZA APAYDIN * 2014 * Tarihi ve doğal değerlerin turistik marka şehir olmaya etkisi: Safranbolu örneği. The effect of the historical and the natural values to a touristic brand city: Safrabolu case * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

İSA UĞUR * 2012 * Tarihi kentlerin turizm destinasyonu olarak geliştirilmesi: Safranbolu örneği. Development of historical cities as a tourism destination the case of Safranbolu * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

NEŞE ÇAKIR * 1999 * Eski kentsel yerleşim birimlerimizin kültür turizmimizdeki yeri ve önemi Safranbolu örneği. Our old settlement unit's place and importance in our culture tourism model of Safranbolu * Balıkesir Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

ERDAL KADEM * 1998 * Safranbolu'nun turizm potansiyeli. İstanbul Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

ADNAN ÇETİNKAYA * 1998 * Alternatif turizm türlerinin Safranbolu'da uygulanabilirliği. İstanbul Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

YEŞİM ONUR * 2023 * Kültürel miras destinasyonlarında marka değerinin yerel halkın yaşam memnuniyeti ve şehir tatmini üzerine etkisi: Safranbolu örneği. The effect of brand value on local people's life satisfaction and city satisfaction in cultural heritage destinations: The case of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

KÜBRA ERŞAHİN * 2023 * Turizm eğitimi alan öğrencilerin sürdürülebilir destinasyon yönetimi tutumlarına yönelik görüşleri: Safranbolu örneği. Views of tourism education students on sustainable destination management attitudes: Safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

ELİF YAVUZ * 2022 * Sürdürülebilir turizm kapsamında yöresel yemek sunumunun destinasyon pazarlamasındaki rolü: Safranbolu Konakları örneği. The role of local food presentation in destination marketing within the scope of sustainable tourism: The case of Safranbolu mansions * Afyon Kocatepe Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

AYŞE ATEŞ * 2022 * Destinasyon imajı, algılanan değer, turist tatmini ve davranışsal niyet arasındaki ilişki: Safranbolu örneği. The relationship between destination image, perceived value, tourist satisfaction and behavioral intention: The case of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

ELİF KOCAKAYA * 2022 * Kültür turizmi kapsamında geleneksel el sanatlarının turizme olan etkilerinin karşılaştırılması: Safranbolu - Amasra örneği. Comparison of the effects of traditional handicrafts on culture tourism: The case of Safranbolu – Amasra example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

BURCU ÇİMEN YURT * 2022 * İçsel pazarlama, girişimsel oryantasyon, inovasyon arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Safranbolu özelinde bir araştırma. Determining the relationships between internal marketing, entrepreneurial orientation, and innovation: A research specific to Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

SERDAR EKMEKCİ * 2022 * Konaklama işletmelerinde çalışanların işe bağlılık ve iş tatminleri arasındaki ilişki: Safranbolu örneği. The relationship between work engagement and job satisfaction of employees in accommodation businesses: The example of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

GÖKHAN AZCAN * 2013 * Kültür turizmi açısından köylere hizmet götürme birliği faaliyetleri: Safranbolu örneği. The activities of union of village delivery service in terms of culture tourism: Safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism

Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

SEDA GÖÇEN AYGÜN * 2020 * Kültür turizmi ve yerli turistlerin buna ilişkin algıları üzerine bir araştırma: Safranbolu örneği. A research on cultural tourism and the perceptions of local tourists about it: Safranbolu sample * Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

HANİFE ÖLÇER * 2019 * Destinasyon konaklama hizmet kalitesi ölçümü: Safranbolu örneği. The measurement of accommodation service quality in the destination: The case of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

MEHMET ERTAŞ * 2019 * Safranbolu turizm destinasyonunda mevcut yiyecek-içecek işletmelerindeki çalışan personellerin gıda güvenliği bilgi düzeyinin belirlenmesi. Determination of the level of food safety information of employees in food and beverage establishments in Safranbolu tourism destination * Selçuk Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

MEHMET ŞIHANLIOĞLU * 2019 * Duygusal zekânın turistik hediyelik eşya satın alma davranışı üzerine etkisi: Safranbolu örneği. The effect of emotional intelligence on the buying behavior of souvenir souvenirs: Safranbolu sample * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

MEHTAP ÖZTÜRK * 2018 * Porter'ın rekabet stratejileri: Safranbolu konaklama işletmelerinde bir inceleme. Porter's competition strategies: A research in Safranbolu hospitality businesses * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

CENK ÇETİNKAYA * 2018 * Konaklama işletmelerinin finansal sorunları: Safranbolu ilçesinde bir araştırma. Financial problems of accommodation business: A research in the district of Safranbolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

AHMET CİNKARA * 2017 * İnovatif bir düşünce olarak solar sistemlerin yerel işletmelerde kullanımı: Safranbolu turizm ulaştırma işletmeleri üzerine bir araştırma. Using solar systems in local enterprises as an innovative thoughts: A research on Safranbolu tourism transportation enterprises * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

ŞEYMA NUR GÜNER * 2016 * Konaklama işletmelerinin fiyatlandırma stratejileri ve yöntemlerine yönelik algıları: Safranbolu örneği. Perceptions of the accomodation establishments toward pricing strategies and methods: Safranbolu example * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

ZUHAL YAŞAR * 2016 * Turizm sektöründe tükenmişlik ve motivasyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Safranbolu örneği. Determining the relationship between burnot and motivation in tourism sector: Safranbolu sample * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

ÖZDEN ÇETİN * 2012 * Turizm işletmelerinde yenilik stratejilerinin nitel ve nicel performansa etkileri: Safranbolu örneği. The effects of innovation strategies on qualitative and quantitative performance in tourism enterprises: The case of Safranbolu * Düzce Üniversitesi * Yüksek Lisans * Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SENA ÖZDEMİR * 2014 * Safranbolu yöresinde kullanılan atasözleri ve deyimlerin fonetik incelemesi. Phonetic review of proverbs and idioms used in the area of Safrabolu * Karabük Üniversitesi * Yüksek Lisans * Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

BERRİN MAZICI * 2012 * Safranbolu ilçesi halk edebiyatı ve halkbilimi ürünleri üzerinde bir araştırma. A research on the folk literature and folklore of Safranbolu * Balıkesir Üniversitesi * Yüksek Lisans * Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SATİYE DAĞI * 2008 * Safranbolu masalları. Safranbolu stories * Selçuk Üniversitesi * Yüksek Lisans * Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

Ziraat = Agriculture

AHMET KÜÇÜKHASKUL * 1996 * Safranbolu bağcılığı ve yörede yetişen üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi. Viticulture in Safranbolu and ampelographic definition of grape cultivars * Ankara Üniversitesi * Yüksek Lisans * Ziraat = Agriculture

………..

DUYGU GÖKCE * 2012 * A comparative analysis between Turkey and England to address conservation area problems in the context of Turkey, focusing on Safranbolu. University of Bath * Yüksek Lisans *