28 Mayıs 2020 Perşembe

Kazakistan’da Uluslararası Türk Akademisi’nde (International Turkic Academy) Türk Kütüphanesi mevcuttur.Kazakistan’da
Uluslararası Türk Akademisi’nde (International Turkic Academy)
Türk Kütüphanesi mevcuttur.

Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 28.5.2020 

Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı (Twesco), Rolü Ve İş Birlikleri. 2016. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/27228/342377

Contacts
Tauelsizdik street 57, 010000,
Palace of Peace and Reconciliation
Kazakhstan, Nur-Sultan, 010000
Reception +7(7172)57-49-86
Department of International Relations and Protocol +7(7172)57-49-82
Turkic Library +7(7172)74-47-86
Department of science +7(7172)74-47-85

Uluslararası Türk Akademisi’nde Türk Kütüphanesi mevcuttur. Tanınmış Türkologların özel kütüphaneleri esasında kurulan Türk Kütüphanesi’nde 32 000’in üzerinde kitap bulunmaktadır. Ünlü Türkologlar İştvan Mandoki Kongur, Abduali Haydar ve Abjan Kurışjanulı’nın özel kitaplıkları da Türk Akademisi’ne verilmiştir. Kütüphane, nadir kitaplarla eski metinler dahil el yazması eserlerini de bulundurmaktadırTürk Kütüphanesi elektronik veri tabanı çalışmaları yürütülmektedir.

“At the International Academy of the Turkic Turkic library. Foundation library of more than 32,000 publications, created on the basis of personal libraries of famous Turkic studies, as well as the library itself. My book collection of well-known scientists in Turkic studies as Istvan Mandoki Konyr, Abduali Kaydar and Abzhan Kuryshzhanuly were transferred to the library of the Academy. Also, the library has a rare collection of books and copies of manuscripts. At present, a Turkish electronic database library.”27 Mayıs 2020 Çarşamba

TÜRKÇE KONULU ÇALIŞMALARIM
TÜRKÇE KONULU ÇALIŞMALARIM

Bülent Ağaoğlu
27.5.2020

Dil Kirlenmesi Kaynakçası (1)
Dil Öğretimi Kaynakçaları
Göktürk Kitabeleri (Yazıtları, Abideleri)  Üzerine Kaynakçalar (1)
Koreli Yong Song Li’nin Tonyukuk Üzerine Makale Ve Çevirileri
Osmanlıca Konulu Yayınlar Kaynakçası (Tespit 1: Http://Dokumantasyon.Devletarsivleri.Gov.Tr/Search.Aspx Sisteminde Yer Alan Kaynaklar)
Tezarus Benzeri Türkçe sözlükler kavramsal sözlükler ilişkisel sözlükler
Tonyukuk Yazıtı Çözülüşü Hakkında Temel Yayınlar
Tonyukuk Yazıtının Çeşitli Dillerdeki Çevirilerinin Tam Metinleri
Türkçeden Bulgarcaya Geçen Sözcükler Konulu Sözlükler Ve Benzerleri Kaynakçası
Türkçenin Bulgarcaya Etkisi Konulu Bazı Yayınlar Kaynakçası (1)
Türkiye'de Sözlüklere İlişkin Yayınlanmış Kaynakçaların Kaynakçası
Webdeki Türkçe Sözlükler
Yabancı Dil Öğrenimi Kaynakçası (1)
Yabancı Dil Sorunumuz Kaynakçası  (Başarı, Başarısızlık, Güçlükler, Hatalar, Kaygı, Motivasyon, Performans, Sorunlar)

TÜRK İNCELEMELERİ YAPAN KURULUŞLAR (1)TÜRK İNCELEMELERİ YAPAN KURULUŞLAR
(1)

Bülent Ağaoğlu
27.5.2020


0
Türk İncelemeleri Yapan Kuruluşlar (Kılavuz). 1977.

1
Türklük Ve Osmanlı Araştırmaları İle İlgili Araştırma Merkezleri, Bölüm Ve Programları *(Institutes, Departments and Programs about Turkish and Ottoman Studies). Son güncelleme / Last Update : 12 Şubat / February 2018. http://www.dilbilimi.net/osmanli_arastirma_merkezleri_bolumler.htm

2
"Turkish studies". https://tinyurl.com/yaw4l6ov  

3

4

5

Listeler


"Turkish studies". https://tinyurl.com/yaw4l6ov  


---------.
Kuruluşlar


--------------.

International Congress of TurkologyInternational Congress of Turkology

Bülent Ağaoğlu
27.5.2020

1973. First.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. Yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: <Bildiri özetleri> İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: < Açılış töreni> İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. yıldönümü dolayısiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünce düzenlenen I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi. 15-20.10 1973, İstanbul: < Program> İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1973.

1976. Second.
Milletlerarası Türkoloji kongresi, II.(Second international congress of Turkology) 4-9 ekim 1976. İstanbul, program. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976.
Milletlerarası Türkoloji kongresi, II.(Second international congress of Turkology)4-9 ekim 1976. İstanbul: Tebliğ Özetleri. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1976.

1979. Third.
Milletlerarası Türkoloji kongresi, III.(Third international congress of Turkology) 24-29 eylül 1979. İstanbul. Program. İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1979.

2014. Third.

2016. Fourth.

2018. Fifth.

2020. Sixth
The Sixth International Congress of Turkology. Studies on the Turkic World – Multidisciplinary Perspectives. September 18, 2020 – September 20, 2020. Stary BUW” (Old Library of the University of Warsaw), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw, Poland.

TÜRKLER HAKKINDA DİJİTAL KÜTÜPHANELER (1)TÜRKLER HAKKINDA DİJİTAL KÜTÜPHANELER (1)

Bülent Ağaoğlu
27.5.2020

Ansiklopediler

Kitaplar
Google: pdf site:https://www.ytb.gov.tr

Çeşitli
TurkishTurks

Türkler

Google: PDF site:www.turkkulturu.org.tr/
Makaleler

Google: pdf avrasya site:https://www.tika.gov.tr

Web siteleri

TÜRKOLOG LİSTELERİ (1)
TÜRKOLOG LİSTELERİ (1)


Bülent Ağaoğlu
27.5.2020

KİTAPLAR
Avrasya Türkologları Sözlüğü 1 Cilt 1 Kitap, 2011
Avrasya Türkologları Sözlüğü I. Cilt - 2. Kitap, 2012
Avrasya Türkologları Sözlüğü II. Cilt, 2020

Türkologlar: Türkologların yaşam öyküleri ve çalışmaları... (724 Sayfa). 
-------------------.
DİĞER YAYINLAR
Turkology scholars persecuted in 20th-century Soviet Russia. https://en.wikipedia.org/wiki/Turkology

TÜRK DİLİ VERİTABANLARITÜRK DİLİ VERİTABANLARI

27.5.2020

0
Dîvânu Lugâti’t-Türk Veri Tabanı. http://tdk.gov.tr/one-cikanlar/divanu-lugatit-turk-veri-tabani/
1
2
3
“A Database of Turkic Runiform Inscriptions. http://www.runiform.lingfil.uu.se/wiki/Main_Page
4
“Vatec Database.
“EXPLANATIONS
TEXT LOCATION QUERY FORM: Search the database for words in all categories. Useful for finding words in the German or English translations, for finding words from Old Turkic or other languages mentioned in commentaries, or for finding texts by their signature. The search can be narrowed by selecting LANGUAGE and/or TEXT and/or CATEGORY.
CORPUS LOCATION QUERY FORM: Search for Old Turkic words in the VATEC text corpus. Useful for finding occurrences of Old Turkic words, given by transcription or translation. Even just a part of the word can be given, completed by joker signs: "ada*" thus represents all words beginning with "ada". Here the search can be narrowed by specifying whether TRANSCRIPTION and/or PRECISE TRANSCRIPTION and/or TRANSLITERATION shall be searched and by selecting LANGUAGE and/or TEXT and/or WRITING SYSTEM and/or INK COLOR (words written in RED are marked in the database). As some lines of the corpus are partially reconstructed, you can exclude such conjectures from the query by checking "Only fully preserved words", which will still give you words with insecure readings (marked by upper question marks), but not words that are only partially documented or inferred from parallel texts.
Clicking on the text name reference in the findings will take you to the context of the occurrence in question (in a new browser window).
MORPHEME COMBINATION QUERY FORM: Search for Old Turkic words containing specified morphemes. Useful for finding occurrences of morphemes and of combinations of morphemes in the same word. The morphemes can be selected from pull down menues. Up to one lexeme and two suffixes can be specified, either by form, gloss or part of speech (for lexemes) or function (for suffixes). You can also select one lexeme and then further specify within the glosses or parts of speech available for this lexeme by clicking SPECIFY and selecting accordingly. Many more variants of this are possible.
WRITINGS OF WORDS QUERY FORM: Find all writings within the VATEC text corpus for an Old Turkic word (given in transcription). Useful for finding all writings for an Old Turkic word. As in the CORPUS LOCATION QUERY FORM you can also exclude conjectures by selecting "Only fully preserved words.".
5
6
7
TURKIC DICTIONARIES. https://altaica.ru/e_v-turks.php
8
The Nineteenth-Century World of Turkic Dictionaries: An Overview. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15228886.2015.1031063
9
10
11
12
13
Bilingual Dictionaries of the Turkic People as Indicator ... https://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/download/8069/7733

14
----------------.
Google: "Turkic Dictionaries" (Bu arama sonuç listesini detaylı çalışmalı)