21 Ekim 2019 Pazartesi

GOOGLE'DA KELİMELERİN KÖKLERİNİ, KELİMELERİN TÜREVLERİNİ ARAMA İMKANI VAR MIDIR...GOOGLE'DA KELİMELERİN KÖKLERİNİ, KELİMELERİN 
TÜREVLERİNİ ARAMA İMKANI VAR MIDIR...

Bülent Ağaoğlu
Antalya, 21.10.2019

Mesela güçlendir kelimesi yazdığımızda;
içinde güçlendirilmesi, güçlendirme, güçlendirilmeli vs. kelimeler geçen sitelerin de (metinlerin de) arama sonuç listesinde yer alması için ne yapmalıyız

güçlendir site:https://www.google.com aramasını
güçlendir* site:https://www.google.com 
güçlendir? site:https://www.google.com  
güçlendir*.* site:https://www.google.com  
şeklinde de denedim fakat beklediğim sonucu alamadım.
Çalıştığım gazetede mevcut dijital arşiv yazılımı Digicol DC4 ile bir kelime yazdığımızda mesela güçlen aramasında sonuç olarak içinde bitişik olarak geçen güçlendirme, güçlendirilme, güçlendirilmemesi vs. şeklindeki kelimeler de yapılan arama sonucu gelen listede yer alıyordu.
"Google ile bu bu mümkün müdür" sorusunun cevabını hep merak etmişimdir.
Dün çeşitli denemeler yaptım;
güçlendir*
güçlendir?
*güçlendir*
?güçlendir?
Beklediğim sonucu alamadım.
Yazı 31.3.2019 tarihli.
Makalede cevap aradığım soru ile ilgili kısım; 
"Bazı eski ve alternatif arama motorları, arama cümleleri içindeki tek harflerin yerine yıldız işareti koymanıza izin verir; böylece, ısı * için arama yapabilir ve "ısıtılmış", "ısıtmayı" ve "ısıtmaları" bulabilirsiniz. Google bu tür tek harfli aramayı desteklemiyor. Ancak Google, her arama yaptığınızda otomatik olarak benzer bir şey yapar. Google, aramanızdaki her kelimenin varyasyonlarını bulmak için kapsamlı teknolojiyi kullanır, bu nedenle diyet aramak, "diyet" ve "diyetler" gibi varyasyonları otomatik olarak bulur. Öneri motoru aynı zamanda yazım değişkenlerine ve genel olarak yanlış yazılmış kelimelere dayanarak yapılan aramaları da önerir, bu nedenle bir şeyi nasıl heceleyeceğinizden emin değilseniz, eksik bir harf yerine yıldız işareti koymanıza gerek yoktur.".20 Ekim 2019 PazarGÜÇLENDİRME KAYNAKÇALARI

Bülent Ağaoğlu
Antalya, 20.10.2019


1/2/

“2. KAYNAK ÖZETLERİ
İnşaat sektöründe bir bina yapma işi daha fikir aşamasındayken finansal modelin doğru bir şekilde kurulması, nakit akışından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve milli servet kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşınmaktadır. Bu ise maliyet tahmininin doğru bir şekilde yapılmasıyla mümkün olabilecektir [Polat, 2005].
Özmen (2005), “Hızlı Değerlendirme Yöntemlerinde Kullanılan Parametrelerin Yapı Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi” çalışmasında, “bilindiği üzere son yıllarda meydana gelen depremlerden sonra ülkemizdeki yapıların yetersiz deprem etkisine göre tasarlandığı ve oldukça zayıf işçilik ile düşük mukavemetli ve kontrolsüz malzeme kullanılarak inşa edildiğinden, bu yapıların güçlendirilmesi ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. Bu çalışmada, bina güçlendirme maliyetlerine etki eden parametreler incelenmiş ve güçlendirme yapmadan güçlendirmenin maliyetli olup olmayacağını eldeki birkaç veri ile tahmin etmeye yönelik bir sistemin altyapının kurulması amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle daha önce güçlendirme ile ilgili literatür taranmıştır. Mevcut binaların deprem performansını olumuz yönde etkileyen faktörler yani yapıların güçlendirilmesi ihtiyacını doğuran sebepler, deprem performans belirleme yöntemleri ve mevcut binaların güçlendirme maliyetine etki eden parametreler ve bunların tesir nispetleri çoklu lineer regresyon yöntemi SPSS 15 paket programı ile incelenmiştir. Analize giren parametrelerden bina yapım yılı, deprem bölgesi (etkin yer ivmesi katsayısı), mevcut beton dayanımı, temel tipi ile toplam kat adedinin m² başına güçlendirme birim maliyetini tahmin etmede kullanılabilecek parametreler olduğu gözlenmiştir.” demiştir.
Yanmaz ve Luş (2005), “Yapı Güçlendirme Yöntemlerinin Fayda-Maliyet Analizi” isimli çalışmalarında, yakın geçmişteki depremlerin konutlarda ve sanayi yapılarında oluşturduğu kayıpların, Türkiye’nin genelinde deprem risk analizlerine dayanan kapsamlı bir deprem öncesi çalışmaya olan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirtmişlerdir.
Bu çalışmalarını, mevcut bina stokunu güçlendirmek, olası depremde karşılaşılacak zararları azaltmak için etkili bir seçenek olarak sunmuşlardır. Çalışmanın amacı, yapılarda çeşitli güçlendirme işlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek fayda ve maliyetlerini sistematik olarak tayin eden bir altyapıyı tartışmak ve önerilen yaklaşımın İstanbul’da bulunan gerçek bir binanın analizinde kullanılmasıyla elde  edilen deneyimleri paylaşmaktır. Bu çalışmada Fayda-Maliyet analizi için; taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanlardaki olası hasarlar, bina içerik hasarları, acil barınma maliyeti, güçlendirme maliyeti, insani kayıplar (ölümler ve yaralanmalar) olmak üzere 5 çeşit kayıp incelenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar güçlendirme işlemlerinin deprem zararlarını azaltmak için ekonomik olarak etkili çözümler sunabileceklerini ve Fayda-Maliyet analizinin en önemli parametrelerinin insani kayıplar, yapıda barınan insan sayısı ve faiz oranı olduğunu göstermektedir. Bu çalışma için oluşturulan yöntem, yapı türleri ve güçlendirme seçenekleri arttırılarak ve daha detaylı bir maliyet hesabı uygulanarak geliştirilebilir.” demiştir.
Erdem (2008), “Perde Duvar ve Betonarme Mantolama Yöntemleriyle Güçlendirilen Binalarda Güçlendirme Maliyetinin İncelenmesi” adlı yaptığı çalışmada yapı maliyeti belirleme yöntemleri, betonarme yapılarda deprem hasarları, güçlendirme ilkeleri, mevcut binaların değerlendirilmesi, seçilen güçlendirme yöntemi ve tanıtımı gibi konuları incelemiş ve “Birinci derece deprem bölgesinde olan binanın halihazır depreme dayanıklılığı ve perde duvar ve betonarme mantolama ile güçlendirilmesinin dinamik ve statik analizleri sonucunda oluşan güçlendirme projesi üzerinden, 2007 birim fiyatları ile yapılan güçlendirme yapım maliyeti, tasıma dahil 535.230,80 YTL olarak hesaplanmıştır. Buna göre; bu çalışmada incelenen bina şartları ile sınırlı olmak kaydıyla, güçlendirme maliyeti bina yapım maliyetinin yaklaşık %50 olmaktadır. Bu oran yerli ve yabancı literatürlerde yer aldığı gibi %30  50 arasında olan güçlendirme maliyetiyle uyumludur.” sonucuna ulaşmıştır.
Yakar (2001), “Betonarme Ve Çelik Yapı Elemanlarıyla Güçlendirilen Çok Katlı Bir Betonarme Yapının Güçlendirme Maliyetlerinin Kıyaslaması” isimli yüksek lisans tez çalışmasının birinci bölümünde, yapılardaki onarım ve güçlendirme konusunun önemine değinmiş, hasar görmüş bir yapıdaki hasar belirleme işlemi ve hasarların değerlendirilmesi sırasında gerekenlere kısaca değinmiştir. Yapı elemanlarındaki hasar biçimleri ve nedenlerini şekillerle açıklamış, onarım ve güçlendirmede kullanılan malzeme ve uygulama yöntemleri hakkında genel bilgiler vermiştir.
Uygulama yöntemleri arasındaki farkları, hangi durumlarda kullanılması gerektiği ve sağladığı avantajları açıklamış, onarım ve güçlendirme işlemi yapılırken uyulması gereken ilkelerden bahsetmiştir. Betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının sırasıyla  7 kolon, kiriş, kolon-kiriş bilesim bölgesi, perdeler, döşemeler ve temeller olmak üzere tek tek onarım ve güçlendirme yöntemleri hakkında detaylı bilgiler vermiş, mevcut taşıyıcı sisteme yeni elemanlar eklenmesi suretiyle yapılan güçlendirme işlemi konusunda açıklamalar yapmış ve yöntemlerin sağladığı avantajlar ve dezavantajları belirtmiştir. Çalışmasının ikinci ana bölümünde 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edilen çok katlı bir yapıyı ilk önce betonarme elemanlarla ikinci olarak çelik yapı elemanlarıyla güçlendirilip maliyet analizlerini yapmış, analizleri SAP2000 yapı analiz programıyla gerçekleştirmiştir. Maliyet hesapları sonucunda mevcut yapının betonarmeyle güçlendirilmesinin daha ekonomik olduğunu tespit etmiştir.
Elibol (2001), yaptığı çalışmada, “17 Ağustos Depreminin Ekonomik Boyutları İle Orta Hasarlı Binaların Onarım, Güçlendirme Maliyet Analizleri Ve Uygulamaları” isimli yüksek lisans tezinde, 17 Ağustos depreminden sonra resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre 17480 vatandaşımızın öldüğünü, 43953 vatandaşımızın yaralandığını, depremin Türk ekonomisine de ağır bir darbe vurduğunu ve pek çok makroekonomik göstergelerin olumsuz yönde etkilendiğini belirtmiştir. Kamu ve özel sektör yatırımlarının etkilendiğini, deprem bölgesinde pek çok işyerinde üretim 1 ile 4 ay arasında durma noktasına geldiğini, 1997 Asya ve 1998 Rusya krizinden etkilenen Türkiye’nin 1999’un ikinci yarısında da deprem etkisiyle GSMH ’da %6.4 lük bir gerileme ile 1999’u kapattığını ve deprem etkisi ile sanayi üretimi ve imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının da düştüğünü belirtmiştir. Bölgede yıkılan konut sayısının 66441, işyeri sayısının ise 10901 ve bu sonuçlara göre konut ve işyerlerinin %32’sinin ağır, %32’sinin orta, %36’sının ise az hasarlı olduğunu ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 40665 kalıcı konut yapılmasının planlandığını açıklamıştır. Tespit edilen hasar görmüş konut ve işyeri sayısı toplamı 244383 adet olduğunu, bakanlığın orta hasarlı binaların onarım-güçlendirme projelerini yapma yetkisini yine bakanlık tarafından belirlenen proje müşaviri firmalara verdiğini belirtmiştir. Vatandaşların devlet kredisi alabilmeleri için projelerini bu müşavirliklere yaptırmaları şart koşulmuş, çalışmada 14 tane proje için proje müşavirlerinin iş boyunca finansman durumları da incelenmiş ve bu işlere giren her müşavir firmanın bir miktar nakit parasının olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Çalışmada orta hasarlı binaların onarım-güçlendirilmesinde kullanılacak birim fiyat analizleri oluşturulmuş ve bu analizlerin sonuçları 14 adet projede kullanılarak farklı inşaat düzeyleri için farklı maliyetler bulunmuş, bu maliyetler verilen toplam devlet kredileri ile karşılaştırılmıştır. Devlet yardımlarının yeterliliği ve yüklenicilerin karlılığı incelenmiş ve bu konuda önerilerde bulunulmuş ve bu öneriler uzman görüşleriyle desteklendiği belirtilmiştir.
Karaduman vd (1999), “Betonarme Yapıların Onarım Ve Güçlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Bir Uygulama Örneği” isimli makalelerinde, yapım aşamasında veya kullanılmakta olan bir yapıda ortaya çıkan hasar ve nedenlerinin belirlenmesi, yapılacak onarım ve / veya güçlendirme yönteminin seçilmesiyle ilgili olarak proje üzerinde ve yapı yerinde yapılacak inceleme ve araştırmalar, güçlendirme projesinin hazırlanması ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ele alınmış; uygulama örneği olarak seçilen bir binada tekil temeller ve döşemelerin güçlendirilmesindeki özel uygulamalardan söz etmişlerdir.
Celep (2002), “Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi Ve Güçlendirilmesi Genel Kurallar” isimli bildirisinde, mevcut betonarme binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi ile ilgili son yapılan uygulamalar ve konu ile ilgili yapılan tartışmalar ışığında gözden geçirmiş ve toplu olarak daha çok uygulamaya yönelik tavsiyeler şeklinde vermiştir.
Elmas ve Çalışkan (2003), “Betonarme Yapıların Güçlendirme Teknikleri” isimli makalelerinde, genel olarak betonarme yapılarda oluşan hasar tipleri ve betonarme yapıların onarım ve güçlendirme tekniklerini anlatmışlar ve mevcut yapılardaki eksiklikleri açıklamışlar, güçlendirme konusunun önemini vurgulamışlardır.
Işık (2010), çalışmasında, “Deprem zararlarını azaltma çalışmalarının ikinci ve en önemli ayağını mevcut yapıların envanterlerinin çıkarılması ve hasar risk durumlarının belirlenmesi oluşturmaktadır. Mevcut bir yapının deprem hasar riskinin belirlenmesinde etkili olan çok sayıda parametre bulunmaktadır. Bunların bir kısmı; bölgenin depremselliği, yerel zemin özellikleri, yapının geometrisi, kesit ve malzeme özellikleri, taşıyıcı sistemin türü ve yapısal elemanların detaylarıdır. Binaların mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik en kesin yöntem, kesin analiz yöntemleri olmakla beraber, incelenmesi gereken binlerce bina ve bununla beraber bu konularda uzman olan elemanların sayıca yetersizliği göz önüne alındığında, bu tip yöntemler hem zaman hem de maliyet açısından ekonomik olmamaktadır. Bu durumda amaca  9 uygun sayıda, güvenilir parametrelerle ve sayısal bir değerlendirme esasına dayalı hızlı sonuç verebilecek yaklaşık yöntemlerin kullanılması en ekonomik ve gerçekçi çözümdür.” demiştir.”. http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TF03978.pdf  
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE HAZIRLANMIŞ GÜÇLENDİRME TEZLERİ
1990-2019

(61 TEZ)

Bülent Ağaoğlu


Antalya, 17.10.2019

İçindekiler


TARANANLAR

https://lib.metu.edu.tr/tr/odtu-tez-koleksiyonu-sorgulama-sayfasi


Güçlendirme
Reinforced
Repairing
Retrofit
Strengthening
Steel diagonals
Steel bracing

 

YILA GÖRE LİSTE


1990 ** Sinan Altın  ** Strengthening of reinforced concrete frames with reinforced concrete infills., supervis Altın, Sinan. ** Ankara, METU ; 1990. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
1991 ** Ramadan E. Suleiman  ** Repair and strengthening of reinforced concrete columns., supervisor Prof. Dr. U Suleiman, Ramadan E. ** Ankara, METU ; 1991. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
1994 ** Cengiz Celik  ** State-of-the-art in repair and strengthening of reinforced concrete buildings.. Ankara, 1994. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
1995 ** H.Tunc  Gundogmus **  Repair and strengthening of damaged reinforced concrete frames with steel infill frame and prestress. ** Ankara, 1995. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
1996 ** Asuman Ozaltay  ** Strengthening of reinforced concrete beams by externally bonded plates.. Ankara, 1996. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
1996 ** Harun Tulu Tuncay  ** Strengthening effect of synthetic fabrics in flexible pavement overplays.. Ankara, 1996. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
1998 ** Hakan Gürses  ** Repairing of reinforced concrete frames with reinforced concrete infills.. Ankara, 1998. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2001 ** ERDEM CANBAY ** Contribution of RC infills to the seismic behaviour of structural systems * Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışları üzerine etkileri ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Doktora ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2001 ** MUSA ONUR SONUVAR ** Hysteretic response of reinforced concrete frames repaired by means of reinforced concrete infills * Betonarme dolgular ile güçlendirilmiş çerçevelerin deprem davranışı ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Doktora ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2002 ** EMRAH ERDURAN ** Behavior of brick infilled reinforced concrete frames strengthened by CFRP reinforcement: Phase II * CFRP ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı: Kısım II ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2002 ** HALİT CENAN MERTOL ** Carbon fiber reinforced masonry infilled reinforced concrete frame behaviour * Karbon lifleri ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2002 ** RIZA SECER ORKUN KESKİN ** Behavior of brick infilled reinforced concrete frames strengthened by CFRP reinforcement: Phase I * CFRP ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı: Kısım I ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2003 ** İbrahim Erdem  ** Strengthening of existing reinforced concrete frames, supervisor Prof. Dr. Uğurhan A Erdem, İbrahim. ** Ankara : METU, 2003. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2003 ** Murat Duvarcı  ** Seismic strengthening of reinforced concrete frames with precast concrete panels /,  Duvarcı, Murat. ** Ankara : METU ; 2003. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2003 ** Volkan Yargıcı ** Assessment of buried pipeline performance during the 1999 Duzce Earthquake [Electronic resource]/ Vo Yargıcı, Volkan. ** Ankara : METU ; 2003. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2004 ** Arif Öksüz ** Software development for r/c building vulnerability index and member impotance calculation [Electron Öksüz, Arif. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2004 ** Ayşe Neşen Sürmeli ** Assessing thermal performance of office building envelopes : a case study on energy efficiency [Elec Sürmeli, Ayşe Neşen. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2004 ** Melih Süsoy  ** Seismic strengthening of masonry infilled reinforced concrete frames with precast concrete panels [E. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2004 ** Saadet Toker  ** Developing an innovative architectural and structural solution for seismic strengthening of reinforc. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2005 ** Mehmet Baran ** Precast concrete panel reinforced infill walls for seismic strengthening of reinforced concrete fram. ** Ankara : METU ; 2005. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2005 ** Mustafa Gölalmış  ** Development of masonry house wall strengthening techniques against earthquakes using scrap tires  ** Ankara : METU ; 2005. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
2005 ** Seval Işık iskender  ** Strengthening Turkish small and medium size enterprises and promoting entrepreneurship in the light. ** Ankara : METU ; 2005. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2006 ** Burak Uçak  ** Structural analysis, evaluation and strengthening of the temple of Augustus in Ankara [Electronic. ** Ankara : METU, 2016. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2007 ** Abdullah Okur ** Comparison of seismic assessment procedures in the current Turkish code [Electronic resource] / Abd Okur, Abdullah. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2007 ** Ali Şengöz ** Quantitative evaluation of assessment methods in the 2007 Turkish earthquake code [Electronic resou Şengöz, Ali. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2007 ** Bilge Küçükdoğan  ** An investigation of strengthening of historical masonry constructions by steel skeleton [Electronic. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2007 ** Gizem Sevgili  ** Seismic performance of multisimple span skew bridges retrofitted with link slabs [Electronic resour. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2007 ** Levent Mazılıgüney ** Tensile behavior of chemically bonded post-installed anchors in low strength reinforced concretes [ Mazılıgüney, Levent. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2008 ** Mehmet Ağar  ** Strengthening of reinforced concrete frames by using steel bracings [Electronic resource] / Ankara : METU ; 2008. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
2008 ** Murat Er Erdoğdu, Murat  ** In plane seismic strengthening of brick masonry walls using rebars [Electronic resource] /. ** Ankara : METU ; 2008. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2009 ** CENGİZHAN DURUCAN ** Seismic retrofitting of reinforced concrete buildings using steel braces with shear link * Betonarme binaların kesme bağlantı elemanlı çelik çubuklar kullanılarak deprem güçlendirmesi ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ** [YÖK-DM]
2009 ** Gökay Güler ** Effect of inelastic behaviour of load bearing walls on the frame–wall structural systems [Electr Güler, Gökay. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2009 ** Güray Arslan  ** Strengthening of reinforced concrete frames by custom shaped high strength concrete masonry blocks. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2009 ** Jülide Arzu Uluçay  ** Sustainable impact evaluation of energy retrofits for school buildings in different climate regions. ** Ankara : METU, 2019. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2009 ** Kamil Ergüner ** Analytical examination of performance limits for shear critical reinforced concrete columns [Elect Ergüner, Kamil. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2009 ** Mustafa Tümer Tan ** Seismic strengthening of a mid-rise reinforced concrete frame using CFRPs: an application from real. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2009 ** Okan Özcan ** Improving ductility and shear capacity of reinforced concrete columns with carbon fiber reinforced p.  Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2010 ** Can Karageyik  ** Displacement-based seismic rehabilitation of non-ductile RC frames with added shear walls [Electron. ** Ankara : METU ; 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2010 ** Efe Gökçe Kurt  ** Investigation of strenghthening techniques using pseudo-dynamic testing [Electronic resource] /  ** Ankara : METU, 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2010 ** MUSTAFA EMRE ÖZKÖK ** Seismic upgrade of deficient reinforced concrete frames using external systems * Yetersiz betonarme çerçevelerin dıştan bağlı sistemler kullanılarak sismik güçlendirilmesi ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2010 ** Sevil Tuğçe  ** Seismic strengthening of masonry infilled r/c frames with steel fiber reinforcement [Electronic res. ** Ankara : METU ; 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2010 ** Tuğçe Sevil ** Seismic strengthening of masonry infilled r/c frames with steel fiber reinforcement [Electronic res. ** Ankara : METU ; 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2011 ** Dilek Okuyucu  ** Effects of frame aspect ratio on the seismic performance improvement of pc panel strengthening techn ** Ankara : METU ; 2011. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
2011 ** Emre Akın  ** Strengthening of brick infilled rc frames with cfrp reinforcement-general principles [Electronic res ** Ankara : METU ; 2011. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
2011 ** Ramazan Özçelik  ** Seismic upgrading of reinforced concrete frames with structural steel elements [Electronic resource ** Ankara : METU ; 2011. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2012 ** ORHAN METE IŞIKOĞLU ** Structural modelling, analysis, evaluation and strengthening of Perge Southern Gate Hellenistic towers * Perge güney kapısı Helenistik kuleleri yapısal modelleme, analiz, değerlendirme ve güçlendirme çalışması ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Mimarlık = Architecture ** [YÖK-DM] / ** [ODTÜ Kütüphanesi]
2013 ** ONUR DOĞAN ** Multistage seismic assessment methods for existing reinforced concrete buildings and their applicability for retrofitting cost estimation * Mevcut betonarme binalara yönelik kademeli sismik değerlendirme yöntemleri ve bu yöntemlerin güçlendirme maliyeti tahminlerinde kullanılabilirliği ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ** [YÖK-DM]
2013 ** ŞENOL PERGEL ** Tarihsel yapılarda onarım-güçlendirme çalışmaları ve Amasya Taşhan örneği * Repair and strengthening works on historical structures and Amasya Tashan sample ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2014 ** Mehmet Emre Aktuna **  Structural analysis of current condition of Kosovo Yashar Pasha Mosque and strengthening proposals / Aktuna, Mehmet Emre. ** Ankara : METU ; 2014. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
2014 ** Miray Aydan Arca  ** Strengthening of L-shaped composite laminates using carbon nanotube reinforcement and thin ply non-c. ** Ankara : METU ; 2014. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2015 ** EMİNE ÇİĞDEM ASRAV ** Place and community driven conservation and empowerment in historic rural landscapes: Principles and strategies for Taşkale village, Turkey * Tarihi kırsal peyzajlarda yer ve toplum odaklı koruma ve güçlendirme: Taşkale Kasabası için ilkeler ve stratejiler ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Mimarlık = Architecture ** [YÖK-DM]
2015 ** İdil Aksöz-Efe  ** Social, cognitive and emotional strategies in the grief process [Electronic resource] / Aksöz Efe, İdil. ** Ankara : METU ; 2015. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2015 ** Mirbek Bekboliev  ** Assessing the airtightness performance of container-like buildings in relation to its effect on ener. ** Ankara : METU, 2015. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2015 ** Onur Gölbaşı ** Reliability-based maintenance optimization of walking draglines [Electronic resource] / Gölbaşı, Onur. ** Ankara : METU ; 2015 ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2017 ** MUHAMMED KAYA ** Betonarme bir okul binasının 2007 deprem yönetmeliğine göre performansının belirlenmesi ve güçlendirme alternatiflerinin incelenmesi * The determination of the performance of a reinforced concrete school building according to turkish earthquake code (2007) and the investigation of retrofitting alternatives ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
2018 ** Mehmet Engin Ayatar  ** Use of engineered cementitious composite panels for seismic strengthening [Electronic resource] /. ** Ankara : METU ; 2018. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
2018 ** Moonesi Rad, Reza  ** Borate modified bioglass containing scaffolds for dental tissue engineering applications [Electroni. Ankara : METU ; 2018. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2018 ** Negin Jahed ** Performance based façades: retrofit strategies for energy efficiency and comfort in existing office ** Ankara : METU ; 2018. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2018 ** Zelal Öztoprak **   A biomimetic perspective on (retro)fitting of building envelopes [Electronic resource] ** Ankara : METU, 2018. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2019 ** Gizem Nur Aydemir  ** Changing residents’ stance on building energy retrofits by using building performance simulations, ** Ankara : METU, 2019. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
2019 ** Sinem Aytaç  ** Source strengthening in recognition memory [Electronic resource] / Supervisor: Assist Aytaç, Sinem ** Ankara : METU ; 2019. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **


YAZAR ADINA GÖRE ALFABETİK LİSTE


Abdullah Okur ** 2007 ** Comparison of seismic assessment procedures in the current Turkish code [Electronic resource] / Abd Okur, Abdullah. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Ali Şengöz ** 2007 ** Quantitative evaluation of assessment methods in the 2007 Turkish earthquake code [Electronic resou Şengöz, Ali. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Arif Öksüz ** 2004 ** Software development for r/c building vulnerability index and member impotance calculation [Electron Öksüz, Arif. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Asuman Ozaltay  ** 1996 ** Strengthening of reinforced concrete beams by externally bonded plates.. Ankara, 1996. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Ayşe Neşen Sürmeli ** 2004 ** Assessing thermal performance of office building envelopes : a case study on energy efficiency [Elec Sürmeli, Ayşe Neşen. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Bilge Küçükdoğan  ** 2007 ** An investigation of strengthening of historical masonry constructions by steel skeleton [Electronic. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Burak Uçak  ** 2006 ** Structural analysis, evaluation and strengthening of the temple of Augustus in Ankara [Electronic. ** Ankara : METU, 2016. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Can Karageyik  ** 2010 ** Displacement-based seismic rehabilitation of non-ductile RC frames with added shear walls [Electron. ** Ankara : METU ; 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Cengiz Celik  ** 1994 ** State-of-the-art in repair and strengthening of reinforced concrete buildings.. Ankara, 1994. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
CENGİZHAN DURUCAN ** 2009 ** Seismic retrofitting of reinforced concrete buildings using steel braces with shear link * Betonarme binaların kesme bağlantı elemanlı çelik çubuklar kullanılarak deprem güçlendirmesi ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences ** [YÖK-DM]
Dilek Okuyucu  ** 2011 ** Effects of frame aspect ratio on the seismic performance improvement of pc panel strengthening techn ** Ankara : METU ; 2011. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
Efe Gökçe Kurt  ** 2010 ** Investigation of strenghthening techniques using pseudo-dynamic testing [Electronic resource] /  ** Ankara : METU, 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
EMİNE ÇİĞDEM ASRAV ** 2015 ** Place and community driven conservation and empowerment in historic rural landscapes: Principles and strategies for Taşkale village, Turkey * Tarihi kırsal peyzajlarda yer ve toplum odaklı koruma ve güçlendirme: Taşkale Kasabası için ilkeler ve stratejiler ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Mimarlık = Architecture ** [YÖK-DM]
EMRAH ERDURAN ** 2002 ** Behavior of brick infilled reinforced concrete frames strengthened by CFRP reinforcement: Phase II * CFRP ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı: Kısım II ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
Emre Akın  ** 2011 ** Strengthening of brick infilled rc frames with cfrp reinforcement-general principles [Electronic res ** Ankara : METU ; 2011. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
ERDEM CANBAY ** 2001 ** Contribution of RC infills to the seismic behaviour of structural systems * Betonarme dolgu duvarların yapıların sismik davranışları üzerine etkileri ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Doktora ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
Gizem Nur Aydemir  ** 2019 ** Changing residents’ stance on building energy retrofits by using building performance simulations, ** Ankara : METU, 2019. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Gizem Sevgili  ** 2007 ** Seismic performance of multisimple span skew bridges retrofitted with link slabs [Electronic resour. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Gökay Güler ** 2009 ** Effect of inelastic behaviour of load bearing walls on the frame–wall structural systems [Electr Güler, Gökay. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Güray Arslan  ** 2009 ** Strengthening of reinforced concrete frames by custom shaped high strength concrete masonry blocks. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
H.Tunc  Gundogmus ** 1995 **  Repair and strengthening of damaged reinforced concrete frames with steel infill frame and prestress. ** Ankara, 1995. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Hakan Gürses  ** 1998 ** Repairing of reinforced concrete frames with reinforced concrete infills.. Ankara, 1998. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
HALİT CENAN MERTOL ** 2002 ** Carbon fiber reinforced masonry infilled reinforced concrete frame behaviour * Karbon lifleri ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
Harun Tulu Tuncay  ** 1996 ** Strengthening effect of synthetic fabrics in flexible pavement overplays.. Ankara, 1996. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
İbrahim Erdem  ** 2003 ** Strengthening of existing reinforced concrete frames, supervisor Prof. Dr. Uğurhan A Erdem, İbrahim. ** Ankara : METU, 2003. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
İdil Aksöz-Efe  ** 2015 ** Social, cognitive and emotional strategies in the grief process [Electronic resource] / Aksöz Efe, İdil. ** Ankara : METU ; 2015. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Jülide Arzu Uluçay  ** 2009 ** Sustainable impact evaluation of energy retrofits for school buildings in different climate regions. ** Ankara : METU, 2019. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Kamil Ergüner ** 2009 ** Analytical examination of performance limits for shear critical reinforced concrete columns [Elect Ergüner, Kamil. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Levent Mazılıgüney ** 2007 ** Tensile behavior of chemically bonded post-installed anchors in low strength reinforced concretes [ Mazılıgüney, Levent. ** Ankara : METU ; 2007. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Mehmet Ağar  ** 2008 ** Strengthening of reinforced concrete frames by using steel bracings [Electronic resource] / Ankara : METU ; 2008. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
Mehmet Baran ** 2005 ** Precast concrete panel reinforced infill walls for seismic strengthening of reinforced concrete fram. ** Ankara : METU ; 2005. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Mehmet Emre Aktuna ** 2014 **  Structural analysis of current condition of Kosovo Yashar Pasha Mosque and strengthening proposals / Aktuna, Mehmet Emre. ** Ankara : METU ; 2014. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
Mehmet Engin Ayatar  ** 2018 ** Use of engineered cementitious composite panels for seismic strengthening [Electronic resource] /. ** Ankara : METU ; 2018. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
Melih Süsoy  ** 2004 ** Seismic strengthening of masonry infilled reinforced concrete frames with precast concrete panels [E. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Miray Aydan Arca  ** 2014 ** Strengthening of L-shaped composite laminates using carbon nanotube reinforcement and thin ply non-c. ** Ankara : METU ; 2014. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Mirbek Bekboliev  ** 2015 ** Assessing the airtightness performance of container-like buildings in relation to its effect on ener. ** Ankara : METU, 2015. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Moonesi Rad, Reza  ** 2018 ** Borate modified bioglass containing scaffolds for dental tissue engineering applications [Electroni. Ankara : METU ; 2018. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
MUHAMMED KAYA ** 2017 ** Betonarme bir okul binasının 2007 deprem yönetmeliğine göre performansının belirlenmesi ve güçlendirme alternatiflerinin incelenmesi * The determination of the performance of a reinforced concrete school building according to turkish earthquake code (2007) and the investigation of retrofitting alternatives ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
Murat Duvarcı  ** 2003 ** Seismic strengthening of reinforced concrete frames with precast concrete panels /,  Duvarcı, Murat. ** Ankara : METU ; 2003. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Murat Er Erdoğdu, Murat  ** 2008 ** In plane seismic strengthening of brick masonry walls using rebars [Electronic resource] /. ** Ankara : METU ; 2008. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
MUSA ONUR SONUVAR ** 2001 ** Hysteretic response of reinforced concrete frames repaired by means of reinforced concrete infills * Betonarme dolgular ile güçlendirilmiş çerçevelerin deprem davranışı ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Doktora ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
MUSTAFA EMRE ÖZKÖK ** 2010 ** Seismic upgrade of deficient reinforced concrete frames using external systems * Yetersiz betonarme çerçevelerin dıştan bağlı sistemler kullanılarak sismik güçlendirilmesi ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
Mustafa Gölalmış  ** 2005 ** Development of masonry house wall strengthening techniques against earthquakes using scrap tires  ** Ankara : METU ; 2005. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] ** [YÖK-DM]
Mustafa Tümer Tan ** 2009 ** Seismic strengthening of a mid-rise reinforced concrete frame using CFRPs: an application from real. ** Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Negin Jahed ** 2018 ** Performance based façades: retrofit strategies for energy efficiency and comfort in existing office ** Ankara : METU ; 2018. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Okan Özcan ** 2009 ** Improving ductility and shear capacity of reinforced concrete columns with carbon fiber reinforced p.  Ankara : METU ; 2009. ** METU Theses **  ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
ONUR DOĞAN ** 2013 ** Multistage seismic assessment methods for existing reinforced concrete buildings and their applicability for retrofitting cost estimation * Mevcut betonarme binalara yönelik kademeli sismik değerlendirme yöntemleri ve bu yöntemlerin güçlendirme maliyeti tahminlerinde kullanılabilirliği ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ** [YÖK-DM]
Onur Gölbaşı ** 2015 ** Reliability-based maintenance optimization of walking draglines [Electronic resource] / Gölbaşı, Onur. ** Ankara : METU ; 2015 ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Orhan Mete Işıkoğlu  ** 2012 ** Structural modelling, analysis, evaluation and strengthening of Perge southern gate hellenistic towe ** Ankara : METU ; 2012. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Ramadan E. Suleiman  ** 1991 ** Repair and strengthening of reinforced concrete columns., supervisor Prof. Dr. U Suleiman, Ramadan E. ** Ankara, METU ; 1991. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Ramazan Özçelik  ** 2011 ** Seismic upgrading of reinforced concrete frames with structural steel elements [Electronic resource ** Ankara : METU ; 2011. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
RIZA SECER ORKUN KESKİN ** 2002 ** Behavior of brick infilled reinforced concrete frames strengthened by CFRP reinforcement: Phase I * CFRP ile güçlendirilmiş tuğla dolgulu betonarme çerçevelerin davranışı: Kısım I ** Orta Doğu Teknik Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
Saadet Toker  ** 2004 ** Developing an innovative architectural and structural solution for seismic strengthening of reinforc. ** Ankara : METU ; 2004. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Seval Işık iskender  ** 2005 ** Strengthening Turkish small and medium size enterprises and promoting entrepreneurship in the light. ** Ankara : METU ; 2005. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Sevil Tuğçe  ** 2010 ** Seismic strengthening of masonry infilled r/c frames with steel fiber reinforcement [Electronic res. ** Ankara : METU ; 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Sinan Altın  ** 1990 ** Strengthening of reinforced concrete frames with reinforced concrete infills., supervis Altın, Sinan. ** Ankara, METU ; 1990. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Sinem Aytaç  ** 2019 ** Source strengthening in recognition memory [Electronic resource] / Supervisor: Assist Aytaç, Sinem ** Ankara : METU ; 2019. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
ŞENOL PERGEL ** 2013 ** Tarihsel yapılarda onarım-güçlendirme çalışmaları ve Amasya Taşhan örneği * Repair and strengthening works on historical structures and Amasya Tashan sample ** Ondokuz Mayıs Üniversitesi ** Yüksek Lisans ** İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering ** [YÖK-DM]
Tuğçe Sevil ** 2010 ** Seismic strengthening of masonry infilled r/c frames with steel fiber reinforcement [Electronic res. ** Ankara : METU ; 2010. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Volkan Yargıcı ** 2003 ** Assessment of buried pipeline performance during the 1999 Duzce Earthquake [Electronic resource]/ Vo Yargıcı, Volkan. ** Ankara : METU ; 2003. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **
Zelal Öztoprak ** 2018 **   A biomimetic perspective on (retro)fitting of building envelopes [Electronic resource] ** Ankara : METU, 2018. ** METU Theses ** [ODTÜ Kütüphanesi] **