28 Ocak 2020 Salı

DEPREM ÜLKELERİ


DEPREM ÜLKELERİ

Bülent Ağaoğlu derlemesi

İstanbul, 28.1.2020


YIĞMA YAPILARIN LASTİK ŞERİTLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ


YIĞMA YAPILARIN LASTİK ŞERİTLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

Bülent Ağaoğlu
28.1.2020Yığma Yapıların Lastik Şeritlerle Güçlendirilmesi.  Özellikle kırsal kesimdeki yığma yapıların ucuz ve kolay bir şekilde güçlendirilmesi için yapılan proje TÜBİTAK desteği ile yürütülmektedir. Proje web sayfası. http://www.pau.edu.tr/depremyapi/tr/sayfa/arastirma-projeleri-3

TEZLER
MUSTAFA GÖLALMIŞ
2005
Development of masonry house wall strengthening techniques against earthquakes using scrap tires
Atık otomobil lastikleri kullanarak yığma bina duvarlarının depreme karşı güçlendirme çalışmaları
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans
İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
SERRA ZERRİN KORKMAZ
2007
Kırsal konutların deprem güvenliğinin arttırılması
Seismic improvement of rural houses
Selçuk Üniversitesi
Doktora
Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; Mimarlık = Architecture ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering


“Özen Ö.G., 2005: Bu çalışmada kullanılmış araba lastikleriyle güçlendirilmiş olan gerek yığma duvarlar gerekse yığma yapıların davranış ve dayanımlarındaki değişiklikler incelenmiş ve yapısal davranış üzerine genel bir fikre ulaşılmıştır. Doğrusal olmayan sonlu elemanlar yöntemleri kullanılarak çeşitli modeller oluşturulmuş ve değişik güçlendirme alternatifleri için karşılaştırmalar yapılmıştır.”. (sf.9). İçinde: SERRA ZERRİN KORKMAZ             2007. Kırsal konutların deprem güvenliğinin arttırılması* Seismic improvement of rural houses       Selçuk Üniversitesi. Doktora. Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; Mimarlık = Architecture ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering

“Gölalmış M., 2005: Bu çalışmada kullanılmış araba lastikleri ile yığma binaların duvarlarına ard-germe uygulayarak, düzlem-dışı ve düzlem-içi yönlerindeki duvarların, depreme karşı dayanıklılığını artırarak, deprem anında binanın yıkımını en azından geciktirmek amaçlanmıştır (Ek-A.2). Güçlendirme malzemesinin özelliklerini görmek amacıyla malzeme çekme deneyleri yapılmıştır. Toplam on dokuz adet (tek) lastik çekme deneyleri, daha sonra bağlantı elemanları ile birbirine bağlanarak çift lastikler için yapılmıştır. Tek olarak denenen lastikler dokuz farklı lastik markasından seçilmiştir. Yapılan deneylere göre, oto lastik halkalarının 14 ortalama çekme dayanımı 133 kN (13,55 ton), standart sapması 32,1 kN, en düşük çekme dayanımı 90 kN, en yüksek çekme dayanımı ise 190 kN olarak ölçülmüştür. Yığma bina duvarlarına ard-germe kuvvetini vermek için tek lastik boyu yeterli olmamaktadır ve lastik halkalarının birbirlerine bağlanarak uygun uzunluk elde etmek gerekmektedir. Bundan dolayı, lastik halkaları birbirileriyle birleştirmek amacıyla bir bağlantı detayı geliştirilmeye çalışılmıştır. Beş farklı bağlantı deneyleri yapılarak aralarından 10 ton çekme dayanımı sahip ve kapasitesine göre maliyeti en uygun olanı seçilmiştir. Geliştirilen güçlendirme tekniklerinin zayıf yöndeki yığma duvarlar üzerindeki etkisini görmek amacıyla, beş adet birebir ölçekli şerit yığma duvar (üç tanesi tuğla, iki tanesi briket) piyasada çalışan bulunan bir duvar ustası tarafından inşa edilmiş ve düzlem-dışı yükleme deneyleri yapılmıştır. Tuğla duvarların deneyleri üç aşamada gerçekleştirilmiştir; birinci aşamada duvara herhangi bir ard-germe kuvveti verilmemiş, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise, duvarın üzerine 50 kN ve 100 kN’luk ard-germe kuvvetleri araba lastikleri kullanılarak uygulanmıştır. Bu deneylerden elde edilen sonuçlara göre, ard-germe uygulanan duvarın zayıf yöndeki yanal yük dayanımının, ard-germe uygulanmayan duvara göre yaklaşık 10 kat arttığı ölçülmüştür. Briket duvarlarda ise iki aşamada zayıf yön yanal kuvvet dayanım deneyleri yapılmıştır. Birinci aşamada tuğla duvarlar gibi herhangi bir ard-germe kuvveti duvarın üzerine etki ettirilmemiş, ikinci aşamada ise, briket malzemenin tuğlaya göre daha zayıf olması sebebiyle 30 kN’luk bir ard-germe kuvveti araba lastikleri kullanılarak uygulanmıştır. Deney sonuçlarına göre, araba lastikleri ile uygulanan ard-germe neticesinde, briket duvarların zayıf yönlerindeki yanal yük dayanımları yaklaşık 5,5 kat artmıştır. Şerit duvarlarda yapılan deney sonuçlarına göre, 100 kN’luk ard-germe kuvveti altında, (0,885 m x 2,6 m boyunda) tuğla duvar şeridinin güçlendirilmemiş haline göre düzlem dışı dayanımının 10 kat arttığı ölçülmüştür. Bu oran briket şerit duvarda (1m x 2,6m boyutunda) 30 kN ardgerme kuvveti altında ortalama 5.5 kat olarak ölçülmüştür.”. (sf.13-14). İçinde: SERRA ZERRİN KORKMAZ. 2007. Kırsal konutların deprem güvenliğinin arttırılması* Seismic improvement of rural houses.  Selçuk Üniversitesi. Doktora. Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; Mimarlık = Architecture ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
DİĞER YAYINLAR
Gölalmış M., Türer A., 2005. Kullanılmış Araba Lastikleri Kullanarak Yığma Bina Duvarlarının Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları , Ydga2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Özen Ö.G., Türer A., 2005. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi, YDGA, Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
WEB KAYNAKLARI

“TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSLARI”NA, 1-8 ve “TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSLARI”NA SUNULAN GÜÇLENDİRME KONULU BİLDİRİLER LİSTESİ


“TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSLARI”NA, 1-8
ve
TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSLARI”NA SUNULAN
GÜÇLENDİRME KONULU BİLDİRİLER LİSTESİ

Bülent Ağaoğlu
Antalya, 31.10.2019
1. TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI
11‐14 Ekim 2011 – ODTÜ – ANKARA 

11:00‐11:30    FAY HATTINA YAKIN SİSMİK  İZOLASYONLU KÖPRÜLERDE YENİ  TASARIM VE GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ ‐ M. Dicleli
15:30‐17:15     10. Oturum: Güçlendirme Uygulamaları (Salon B)
Oturum Başkanları: Erdem Canbay ve O. Özgür Eğilmez
15:30‐16:00   ORTA YÜKSEKLİKTE BETONARME BİR YAPININ LİFLİ POLİMERLE GÜÇLENDİRİLMESİ: GERÇEK HAYATTAN BİR UYGULAMA ‐ G. Özcebe, B. Binici, M.T. Tan
16:00‐16:15   DİNAMİK‐BENZERİ  DENEYLERLE YAPI GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİNİN  İRDELENMESİ    E.G. Kurt, B. Binici, E. Canbay, Ö. Kurç, G. Özcebe
16:15‐16:30   BETONARME BİNALARIN PERDELERLE GÜÇLENDİRİLMESİNDE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ESASLI YÖNTEMLERİN UYGULANMASI ‐ C. Karageyik ve H. Sucuoğlu 
16:30‐16:45   SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA VE ÇELİK LEVHALAR İLE GÜÇLENDİRİLMESİ   ‐ M. Kamanlı, H.H. Korkmaz, F.S. Balık ve F. Bahadır
16:45‐17:00   CLP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK I‐KİRİŞLERİN TERSİNİR YÜK DENEYLERİ  ‐ D. Yormaz ve O.Ö. Eğilmez
17:00‐17:15   KESMEDE YETERSİZ BETONARME KİRİŞLERİN CFRP  İLE DAYANIM VE SÜNEKLİĞİNİN ARTIRILMASI – Ö. Anıl, S. Altın, M.E. Kara, Y. Kopraman, Ç. Mertoğlu
--------.
10:00‐10:15   KARAKAYA DEMİRYOLU KÖPRÜSÜNÜN DEPREM GÜÇLENDİRME VE KARAYOLU EKLENTİSİ İLE KAPASİTE ARTIRIMI ÇALIŞMASI ‐ B. Sarıcı, N. Marionos, A. Caner
14:30‐14:45   KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ’NÜN SİSMİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ ‐ A. Domaniç, A. Bayraktar, A.C. Altunışık, B. Sevim, T. Türker ve Y. Taş 
16:00‐16:15   DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRME ÖNCESİ  VE SONRASINDA BİR BİNANIN DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL MODAL ANALİZ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ  ‐  S. Soyöz, E. Taciroğlu, K. Orakçal ve H. Luş 

2. TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI
Hatay, 2013.

TDMSK034: Deprem Dayanımı Yetersiz Betonarme Çerçevelerin Düzlem Dışı Perde Duvar ile Güçlendirilmesi A. Ünal*, H.H. Korkmaz, M.Y. Kaltakcı, M. Kamanlı, F. Bahadır ve F.S. Balık
TDMSK090: Betonarme Köprü Kolonları için Farklı Güçlendirme Yöntemlerinin Kırılganlık Analizleri Kullanılarak Değerlendirilmesi İ. Evcen*, A. Shafieezadeh ve R. DesRoches
TDMSK101: Sismik Sönümleyici ve Klasik Güçlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırışması S. Yıldırım*, G. Aşık, B. Erkuş ve Y.İ. Tonguç
15. Güçlendirme Uygulamaları / SeismicRehabilitationandStrengthening
Oturum Başkanları / Chairs: Barış Binici, M. Cemal Geneş
Oturum V
Salon III
TDMSK045: Dıştan Yapıştırılan Çelik Şeritlerle Betonarme Perdelerin Güçlendirilmesi. S. Altın ve Y. Kopraman*
TDMSK230: Mevcut Betonarme Yapılarda Kısa Kolon Davranışlarının İyileştirilmesi. S. Demir, M. Hüsem*, S. Altın, S. Pul, M. Bikçe ve E. Emsen
TDMSK097: Betonarme Kenar Kolon-Kiriş Birleşimlerinin Güçlendirilmesi. S. Aykaç* ve Ş. Bakırcı Er
TDMSK036: EarthquakeResponse of RC CoupledShearWallsStrengthenedWithCompositeSheetsWithVarying. WidthwiseMaterialProperties: CreepandShrinkageEffect. R. Yeghnem*, S.A. Meftah, S. Benyoucef, A. Tounsiand E.A. Adda Bedia
TDMSK189: Betonarme Çerçevelerin, Pencere Boşluklu Perde Duvarlarla Güçlendirilmesi. M. Kamanlı, F.S. Balık*, H.H. Korkmaz, F. Bahadır, M.Y. Kaltakcı ve A. Ünal
TDMSK035: Tarihi Yığma Binalara Uygulanan Yapısal Restorasyonların Bina Dinamik Özelliklerine Etkileri. F. Aras*
TDMSK103: Güçlendirilen Yapılarda Yapı Özellikleri – Maliyet İlişkileri Üzerine İstatistiksel Bir Çalışma. A.C. Sayar*, İ.H. Başeğmez, S. Yıldırım ve Y.İ. Tonguç
TDMSK102: Güçlendirme Perdelerinde Boşlukların Kapasiteye Olan Etkisi K. Pençereci*, S. Yıldırım, Y.İ. Tonguç
TDMSK201: Mevcut Betonarme Bir Binanın Perde Duvarlar Kullanılarak Deplasmana Dayalı Yöntemle Güçlendirilmesi A.Gürbüz* ve M. Tekin


3. TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI
İzmir, 2015

TDMSK–021: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI E. KARAKAN1 , S. ALTUN2 ve T. ESKİŞAR
09:00-10:50
25. Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları / Strengtheningandrehabilitationworks
Oturum Başkanları / Chairs: Cemal Geneş, Oğuz Özgür Eğilmez
Oturum IV
75.Yıl
TDMSK-228: AN INNOVATIVE TIE SYSTEM FOR IMPROVİNG THE MONOLITHIC BEHAVİOR OF MASONRY INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES (INFILTIE). P. Gülkan1, B. Binici2, H. Sucuoğlu2, A. Taghipour2, O. Demirel2, S. Tanışer2, O. Güneş3, M. Ismail4, E. Fehling4, Y.Nakano5, Y. Sanada5, H. Choi5
TDMSK-041: TARİHİ YAPLARIN DEPREM DAVRANIŞININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İRDELEME. C.Dönmez1 ve M.A. Erberik2
TDMSK-196: SONRADAN OLUŞTURULMUŞ MEKANİK BAĞLANTILI BA KİRİŞLERİN DAVRANIŞI. S. Aykaç1, R. Jamal2, İ. Kalkan3, E. Özbek4, B. Aykaç1
TDMSK-017: KARBON LİF KATKILI BETONUN BASINÇ BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ – ELEKTRİKSEL DİRENÇİLİŞKİSİ. E. TEOMETE1, , Ö. A. KOLATAR2, E. DEMİRCİLİOĞLU2, S. KAHRAMAN3
TDMSK-110: SİSMİK YALITIM KULLANIMININ YAPISAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. T. Tibet Akbas1, C. Haydaroğlu1 ve T. Timur2
------------.

TDMSK-162: MEVCUT YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ YA DA YIKILMASINA KARAR VERİLMESİ AŞAMASINDA GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN KRİTERLER A.H. MUTLU1
TDMSK-036: YAPILARIN ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİT PANALLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ M.E. Ayatar1 , E. Canbay2 ve B. Binici2
09:00-10:50: 25. Güçlendirme ve rehabilitasyon uygulamaları / Strengtheningandrehabilitationworks
Oturum Başkanları / Chairs: Cemal Geneş, Gökhan Özdemir
Oturum VII
Bordo
TDMSK-240: KURŞUN ÇEKİRDEKTEKİ ISINMANIN SİSMİK TABAN İZOLASYONLU BİR BİNANIN ÜST YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ. S. Arguç1 , Ö. Avşar2 ve G. Özdemir2
TDMSK-226: PREFABRİKE BETONARME YAPILARDA SİSMİK SÖNÜMLEYİCİLER KULLANILARAK GÜÇLENDİRME YAPILMASI. S. Yıldırım1 , A. Kalyoncuoğlu2 , B. Erkuş3 ,Y.İ.Tonguç4
TDMSK-242: EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY ON THE SEISMIC BEHAVIOR OF CONNECTIONS in STORAGE RACK STRUCTURES. Shahshenas R.1  and Altay G.2
TDMSK-129: KISA KOLON HASARI OLUŞMUŞ BETONARME KOLONLARIN CFRP İLE YAPISAL ONARIMI. O. Tunaboyu1 , B. Evirgen1 ve Ö. Avşar2
TDMSK-094: PREFABRİK KOMPOZİT KOLON-KİRİŞ BAĞLANTILARININ SİSMİK PERFORMANSININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI. S. C. Girgin1 , S. Kahraman2 , İ. S. Mısır 3
---------------------.
TDMSK-121: MERKEZDEN SAPAN ÇAPRAZ SİSTEMLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME BİR BİNANIN DEPREM DAVRANIŞI A. Khaleel1 , E.M. Güneyisi2 ve A. Gültekin3
TDMSK-207: TARİHİ YAPILARDA LOKAL GÜÇLENDİRMEYE BAĞLI LOKAL RİJİTLİK ARTIŞININ YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ E. Alpaslan1 , K. Hacıefendioğlu2 , F. Birinci3, M. Kurt4
TDMSK-112: GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT BAĞLANTILARI İ. Bektaş 1 , B.C. Bal2 , G. Düzkale Sözbir3 ve A. Kılıç Ak4
TDMSK-207 TARİHİ YAPILARDA LOKAL GÜÇLENDİRMEYE BAĞLI LOKAL RİJİTLİK ARTIŞININ YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ E. Alpaslan1 , K. Hacıefendioğlu2 , F. Birinci3 , M. Kurt4


4. TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSI
BETONARME KİRİŞLERİN KESME GÜÇLENDİRMESİ İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI .ALİ DEMİR, ABDULKERİM ERGÜT, BATUHAN YÜKSEL
TDY-2007’YE GÖRE LİFLİ POLİMER KOMPOZİTLER İLE GÜÇLENDİRME TASARIMINDA MEVCUT MALZEME DAYANIMLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. HALİL UYSAL – PERİHAN EFE
ÇELİK LEVHALARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ DOLGU DUVARLARIN DAVRANIŞI.SABAHATTİN AYKAÇ, MERYEM BÖCEK
FARKLI PARAMETERLERİN CFRP ŞERİTLERLE DOLGU DUVAR GÜÇLENDİRMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. EMRE AKIN
YATAY YÜK TAŞIYICI SİSTEM ALTERNATİFİ OLARAK “ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ ÇELİK PANEL PERDELER”: SÜNEKLİK DÜZEYİ YETERSİZ BİR BETONARME BİNADA GÜÇLENDİRME UYGULAMASI. CAN ÖZGELDİ, YASİN ARSLAN, YUSUF ZAHİT GÜNDOĞDU, MUSTAFA ERDİK
BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN ÇELİK ÇAPRAZLARLA GÜÇLENDİRİLMESİ. HİLAL MEYDANLI ATALAY, SEZER AYNUR
YÖNETMELİKLERE UYGUN OLARAK YAPILMAMIŞ BİR YAPININ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. ALİ DOĞAN, NURULLAH KARACA , TÜLİN KARADENİZ
BETONARME PREFABRİKE SANAYİ YAPILARININ ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ DAMPERLER İLE GÜÇLENDİRİLMES. AKIN EKİNCİ, DOĞAN ARSLAN , FATİH SÜTÇÜ, YUSUF ZAHİT GÜNDOĞDU

5. 5th International Conference on EarthquakeEngineeringandSeismology (5ICEES)
Ali Demir, Emre Ercan and Duygu Donmez Demir: “Strengthening of reinforcedconcretebeamsusingexternalsteelmembers.  Steel andCompositeStructures   Volume 27, Number 4, May25 2018, pages 453-464. DOI: https://doi.org/10.12989/scs.2018.27.4.453
Abstract: Theobjective of thisstudy is todevise an alternativestrengtheningmethodtotheonesavailable in theliterature. So, externalsteelmemberswereusedtoenhancebothflexuralandshearcapacities of reinforcedconcrete (RC) beamshavinginsufficientshearcapacity. Twotypes of RC beams, onewithoutstirrupsandonewithlackingstirrups, wereprepared in thestudy. Thesebeamswerestrengthenedwithexternalsteelclampsdevisedbytheauthorsandwithexternallongitudinalreinforcements. Althoughtheuse of clampsalonedidn”. http://www.techno-press.org/content/?page=article&journal=scs&volume=27&num=4&ordernum=5

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSLARI, 1-87. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Programı. 30 Mayıs 2011, Pazartesi. http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/d7573cb619f23ec_ek.pdf
C. Kolyvas, M. Karantzflris - ReinforcedMortarSystemsforHeritageStructuresStrengthening
- Çağrılı Bildiri: Alper İlki - Yapısal Güçlendirmede Lifli Polimer Kompozitler
- M. Erinçer, N. Apaydın - İstanbul-Ankara Otoyolu (Çamlıca – Gümüşova Kesimi) Üzerindeki Viyadüklerin ve Köprülerin Depreme Karşı Güçlendirilmes
T. Görgülü, Y.S. Tama, S. Yılmaz, Z. Ay, H. Kaplan - Hasarlı Betonarme Yapıların Onarımı ve Dış Çelik Perde ile Güçlendirilmesi
- S. Altın, Ö. Anıl, Y. Kopraman, Ç.M. Belgin - Dolgu Duvarı Hasır Çelik Donatılı Özel Sıva ile Güçlendirilmiş Betonarme Çerçevelerin Davranışı
- C. Haydaroğlu, K. Taşkın, O.C. Çelik - CFRP Elemanlarla Güçlendirilmiş Çelik Tüp Çaprazların Histeretik Davranışlarının Deneysel İncelenmesi - T. Sevil, E. Canbay - Dolgulu Betonarme Çerçevelerin Çelik Tel Donatı Uygulaması ile Depreme Karşı Güçlendirilmesi
- H.K. Miyamoto, A.S.J. Gilani, Y.Z. Gündoğdu – İkonik Bir Yapının Kütle Sönümleyiciler ile Depreme Karşı Güçlendirilmesi
- S. Soyöz, E. Taciroğlu, K Orakçal, H. Luş, E. Şafak - Depreme Karşı Güçlendirme öncesi ve Sonrasında Bir Binanın Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

Betonarme Perdeler İle Güçlendirilmiş Okul Binalarında Dayanım Azaltma Katsayısının Değişiminin İrdelenmesi O. Görgülü, B. Taşkın
Polipropilen Fiberlerle Güçlendirilmiş Kum Zeminlerin Sıvılaşma Davranışının T. Eskişar, S. Altun, E. Karakan
Yapısal Çelik Elemanlarla Güçlendirilmiş Sekiz Katlı Betonarme Bir Yapının Doğrusal Olmayan Davranışı A. Gültekin, E. M. Güneyisi
TDY-2007 ye Göre Tasarlanmamış Betonarme Çerçevelerin Mantolanarak Güçlendirilmesi M. Kamanlı, A. Ünal, H.H. Korkmaz, F. S. Balık, F. Bahadır, M.Y. Kaltakcı
Pencere Boşluklu Perde Duvarlarla Güçlendirilmiş Betonarme Çerçevelerin Davranışı M. Kamanlı, F. S. Balık, H. H. Korkmaz, F. Bahadır, M.Y. Kaltakcı, A. Ünal
Püskürtme GRC ve Bazalt Tekstil Takviyeli GRC İle Süneklik Artışına Yönelik Güçlendirme E. Töre, A.O. Ateş, S. Khoshkholghi, M. Maraşlı, A. İlki
Ultra Yüksek Dayanımlı Lifli Beton İle Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Tersinir Yükler Altındaki Davranışının A. Yavaş, K. Türker, M. Terzi, U. Hasgül, T. Birol, A. Gören
Sıra Dışı Mühendislik Problemleri Ve Çözüm Önerileri-İkiz Kule Tipi Yapıda Güçlendirme İçin Viskoz Sönümleyici Kullanımı-Kırık Çelik Kiriş Kaldırma Ve Onarım Prosedürleri Ç. Yılmaz
GÜÇLENDİRME KONULU İNGİLİZCE ANA TERİMLER


GÜÇLENDİRME KONULU İNGİLİZCE ANA TERİMLER

Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 1.11.2019Seismic retrofit. Sismik güçlendirme
Seismic retrofitting. Sismik güçlendirme
Seismic Reinforcement. Sismik takviye
Seismic amplification. Sismik güçlendirme
Seismic strengthening. Sismik güçlendirme


“1. INTRODUCTION
1.1. What is strengthening, when and why is it needed?
Strengthening
Retrofitting
Rehabilitation
Improvement
Protection
Repair
Upgrading
Modification

Seismic strengthening (also known as seismic retrofitting) represents a  judicious modification of the structural and nonstructural components in a building with a purpose to improve its performance and reduce the risk in future earthquakes. [17], [5]
Seismic retrofit can take place before an earthquake (as a preventive measure) or after an earthquake, when it is usually combined with the repair of earthquake-induced damage. [17]
Why retrofitting is needed?
Standards of design and construction for earthquake resistance are slowly improving. As most of what we build lasts much longer than any given construction standard, this obviously means that at the time of any given earthquake most of the built environment is not as earthquake resistant as the latest standards could make them. Hence, there is a huge need to improve the existing built environment by replacing or making safer (i.e. retrotting) parts of the existing built environment. [4]". 


TARİH VAKFI "İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ" DEPREMLER MADDESİ


“Depremler”. İçinde: Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 3
 KÜLTÜR BAKANLIĞI VE TARİH VAKFI'NIN ORTAK YAYINIDIR.