23 Şubat 2020 Pazar

GÜÇLENDİRMEDE 20 YILDIR YAŞANAN BÜYÜK TIKANIKLIĞI AŞMAK İÇİN ARA ÇÖZÜMLER NELER OLABİLİRGÜÇLENDİRMEDE 20 YILDIR YAŞANAN BÜYÜK TIKANIKLIĞI AŞMAK İÇİN
ARA ÇÖZÜMLER NELER OLABİLİR


Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 22.2.2020


26 Eylül 2019 İstanbul Silivri depreminden sonra binaların güçlendirilmesi ile daha çok ilgilenmeye başladım.
Klasik güçlendirme ve  karbonfiber güçlendirme uygulamalarının  apartmanlarda ortak karar alamama vs. daire sakinlerini özellikle ilgilendiren zorlukları, ortalama 80 bin TL. civarındaki maliyeti büyük engeller olarak karşımızda duruyor.
Güçlendirme konusunda, 2020 yılında geçmiş yıllardaki tıkanıklığı aşacak bir gelişme ufukta gözükmüyor. Kendi haline bırakılmış durumda…
Klasik güçlendirmenin tıkandığı bu ortamda; “Ara çözümler mümkün mü” sorusunun cevabı;
·         İnsanların bilgilenmesi ve konu hakkında bilinçlenmeleri için çok önemli.
·         Bu bilgilenme ve bilinçlenme bazı olumlu sonuçlar alınmasını mümkün kılabileceği için önemli.
·         Bu alınan olumlu sonuçlar güçlendirme uygulamalarının yaygınlaşabilmesini ihtimal dahiline getirebileceği için önemli.
Ara çözüm ihtimalleri için bazı sorular;
·         Mesela daire sakinleri klasik güçlendirmeye ikna edilemiyorsa, sadece temel güçlendirme uygulaması teknik açıdan ne kadar uygundur, doğrudur...  Daire başına maliyet ne kadar olur…


·         Klasik güçlendirme yapılamayan binalarda daire sahiplerinin “Deprem Kabini” yaptırmaları ne kadar uygundur… Daire başına maliyet ne kadar olur…


·         “Etrafı açık olan, evvelce inşa edilmiş, 5-6 katlı ve (kimisi tünel kalıp sistemiyle kimisi kolon sistemiyle inşa edilmiş)  yüksek binaların fore kazıklarla güçlendirilmesi mümkün müdür… Daire başına maliyet ne kadar olur…

Bu sorular çoğaltılabilir.
Dilerim bu soruların cevaplarını içeren kapsamlı bir web sitesi hazırlanır.


22 Şubat 2020 Cumartesi

GÜÇLENDİRME SEÇENEKLERİGÜÇLENDİRME SEÇENEKLERİ


Bülent Ağaoğlu

İstanbul, 22.2.2020“YOĞURT” KELİMESİNİN 158 DİLDEKİ KARŞILIKLARI (106 dildeki karşılıkları Türkçe kökenli!!!...)
“YOĞURT” KELİMESİNİN 158 DİLDEKİ KARŞILIKLARI(106 dildeki karşılıkları Türkçe kökenli!!!...)Bülent Ağaoğlu

(Bu çalışma dostum Prof. Dr. Hikmet Özdemir sayesinde hazırlanmıştır.
Kendisine çok teşekkür ederim).
İstanbul, 16.2.2020


21 Şubat 2020 Cuma

DEPREM ODASI ÇÖZÜMÜ İÇİN BAŞVURULARIMDEPREM ODASI ÇÖZÜMÜ İÇİN BAŞVURULARIM

Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 21.2.2020

1/

İstanbul'un büyük deprem riski sebebiyle felaket yaşanması hiç de az bir ihtimal değil...

Güçlendirme için projeler geliştirilmesi ve bunların girişimciler tarafından uygulanmasına çok ihtiyaç olsa gerek.

Deprem Odası / Deprem kabini konulu bir çalışmam; 

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/02/deprem-odalari-icin-bazi-notlar-1.html 

Adresinde yer almaktadır.

Deprem Güçlendirme, Deprem odaları konularında projeler geliştirilmesi, Deprem odaları (deprem kabinleri) konusunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi,
imalat ve tasarım proje yarışmaları yapılması,          
fikir yarışmaları yapılması,
öneriler derlenmesi,
beyin fırtınası toplantıları,
çalıştaylar,
sempozyumlar,
fuarlar  vs. etkinlikler düzenlenmesi çok acil bir ihtiyaç.

Bu etkinliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK ve Üniversiteler tarafından düzenlenmesini istiyorum.
Bu çalışmaların en önemli yönünün konunun fizibilitesine yönelik olmasının sağlanması çok önemli olsa gerek. Deprem Odası çözümüne karşı görüşte olanları da dinlemek elzem olmalı.


2/


İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASINA,

İstanbul'un büyük deprem riski sebebiyle felaket yaşanması hiç de az bir ihtimal değil...Güçlendirme için projeler geliştirilmesi ve bunların girişimciler tarafından uygulanmasına çok ihtiyaç olsa gerek.

Deprem Odası / Deprem konulu bir çalışmam;https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/02/deprem-odalari-icin-bazi-notlar-1.html…adresinde yer almaktadır.

Alanınızda büyük katkılarda bulunuyorsunuz...

Deprem Güçlendirme, Deprem odaları konularında projeler geliştirilmesi, SEMPOZYUM VS. ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ konusunda ilgi ve desteğiniz birçok olumlu sonuç yaratabilir.


3/

[BİR MELEK YATIRIMCIYA]

İstanbul'un büyük deprem riski sebebiyle felaket yaşanması hiç de az bir ihtimal değil...

Güçlendirme için projeler geliştirilmesi ve bunların girişimciler tarafından uygulanmasına çok ihtiyaç olsa gerek.

Deprem Odası / Deprem

kabini konulu bir çalışmam;

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/02/deprem-odalari-icin-bazi-notlar-1.html

adresinde yer almaktadır.

Alanınızda büyük katkılarda bulunuyorsunuz...

Deprem Güçlendirme, Deprem odaları konularında projeler geliştirilmesi, melek yatırımcıların ilgisinin çekilmesi
konusunda ilgi ve desteğiniz birçok olumlu sonuç yaratabilir.

DEPREM ODALARI İÇİN BAZI NOTLAR (1)
DEPREM ODALARI İÇİN BAZI NOTLAR (1)

Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 21.2.2020

                                                                                                            


                                   

26 Eylül 2019 İstanbul Silivri depreminden sonra;

  • akrabalarıma, 
  • tanıdıklarıma, 
  • tüm İstanbullulara 

zarar gelmemesine yönelik olarak yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla kimisi alıntı derlemesi, kimisi kaynakça, kimisi de makalelerim olmak üzere güçlendirme ve deprem konulu 100’den fazla çalışmayı bloğumda yayınladım.
Özellikle güçlendirme konusuna odaklandım.
İstanbul’da riskli konutların ve kötü zeminlerdeki konutların güçlendirilmesi seferberliği ilan edilmesi ve uygulanması şimdilik bir hayal olarak gözüküyor.
Klasik güçlendirme 100m2 bir daire için yaklaşık 80 bin TL.
Klasik güçlendirme ve Karbonfiber güçlendirmenin birlikte uygulanması da daire başına yaklaşık 60 bin TL.
Apartmanlardaki klasik anlaşmazlıklar sebebiyle güçlendirme kararı verecek apartman sayısı çok çok az olacaktır.
İstanbul’un büyük deprem riski sebebiyle de bir çözüm bulunması çok önemli. Çünkü bir felaket söz konusu olabilir.
Deprem odası, deprem kabini konusunun bireysel çözüm olarak değerlendirilmesi yukarıda söz edilen engeller sebebiyle önem kazanıyor olsa gerek.
İnternette; deprem odaları, deprem kabinleri konusunda çeşitli aramalar yaptım. Aşağıda ilgili linkler yer almaktadır. Bu aramalar daha da çoğaltılıp yeni tespitler, keşifler yapılabilir.
Ülkemizde az sayıda üretici firma tespit ettim.
Meteksistem’den Mehmet Aktaş ile telefonda görüştüm. 4 kişilik bir kabin için 35.000 TL+KDV bir fiyat söz konusu olduğunu söyledi. Maliyette özel zırh çeliği kullanılmasının ana etken olduğunu söyledi.
Deprem odaları (deprem kabinleri) konusunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi,
imalat ve tasarım proje yarışmaları yapılması,          

fikir yarışmaları yapılması,
öneriler derlenmesi,
beyin fırtınası toplantıları,
çalıştaylar,
sempozyumlar,

fuarlar  vs. etkinlikler düzenlenmesi çok acil bir ihtiyaç.
Bu çalışmaların en önemli yönünün konunun fizibilitesine yönelik olmasının sağlanması çok önemli olsa gerek. Bu çözüme karşı görüşte olanları da dinlemek elzem olmalı.

FİZİBİLİTE İÇİN ÖNEMLİ BİR VİDEO;
Şiddetli bir depremde insanlar savrulabilirler, ayakta durmakta zorlanabilirler, ayakta duramayabilirler. vs. "Deprem Odası" için olumsuz bir örnek; https://www.youtube.com/watch?v=2EC63nqzAFs

Deprem kabinlerine karşı fikirlere bazı örnekler:

Bazı notlar:
http://www.depremkabini.com/ sitesi çalışmıyor.
yayın yok. "deprem kabini" site:https://dergipark.org.tr/tr/

DEPREM ODASI, DEPREM KABİNİ KONULU BAZI LİNKLER (1)

Bazı Yerli Ürünler
Yabancı Ülkelerden Örnekler
59 Best Saftey ideas for Alabama's Scary Storms images | Safe room ..** https://tinyurl.com/telqmwu
 Bazı Videolar
Webde Bazı Aramalar
"Earthquake safe room" ** https://tinyurl.com/wzmvbtv
EARTHQUAKE SHELTERS Site:https://www.vaultprousa.com/ *https://tinyurl.com/vvob8t8
panic room earthquake . görseller. https://tinyurl.com/v2anumo
Risk Management Series* Design Guidance for Shelters and Safe Rooms * FEMA 453 / May 2006 * https://www.fema.gov/pdf/plan/prevent/rms/453/fema453.pdf

ESKİ YILLARDA YAYINLANMIŞ BAZI HABERLER

TEZ
“Konstrüksiyon ve İmalat Proje **  Deprem Kabini Tasarımı **  Yrd. Doç. Dr. Serdar Karaoğlu  ** Güray Mert Balaban ** Tasarım 2006”. https://me.ege.edu.tr/files/me/icerik/kutuphane_tez_listesi.pdf26 EYLÜL 2019 İSTANBUL SİLİVRİ DEPREMİNDEN SONRA HAZIRLADIĞIM GÜÇLENDİRME KONULU ÇALIŞMALARI LİSTESİ (1)


26 EYLÜL 2019 İSTANBUL SİLİVRİ DEPREMİNDEN SONRA 

HAZIRLADIĞIM GÜÇLENDİRME KONULU ÇALIŞMALARI LİSTESİ (1)


Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 21.2.2020


GÜÇLENDİRMEBEŞOĞLU FİRMASINA ( info@besoğlu.com ) 29.01.20020... ’DE MAİLLE SORDUM CEVAP BEKLENİYOR


BİNALARI BOŞALTMAYA GEREK OLMAYAN DIŞARIDAN GÜÇLEN... DİRME YÖNTEMİ HAKKINDA BAZI YAYINLAR

DAVRANIŞLARI, ÖNYARGILARIİSTANBUL 26.9.2019, 5.8 SİLİVRİ DEPREMİ SEBEBİYLE ... GÜÇLENDİRME KONUSU İÇİN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VE 26 ŞUBESİNE GÖNDERDİĞİM MEKTUP


MEVCUT YAPILAR İÇİN KARBON FİBER DEPREM GÜÇLENDİRM...E UYGULAMASI HAKKINDA "SIKÇA SORULAN SORULAR" DOKÜMANINA İHTİYAÇ VAR...TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSLARI”NA, 1-8... ve “TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE SİSMOLOJİ KONFERANSLARI”NA SUNULAN GÜÇLENDİRME KONULU BİLDİRİLER LİSTESİ


YENİ GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ KONULU BAZI YAYINLAR ... (DEPREMLERE KARŞI - SOME PUBLICATIONS ON NEW STRENGTHENING TECHNIQUES (AGAINST EARTHQUAKES)