16 Mart 2021 Salı

Akademisyenlerin Bilgi Arama Davranışları Konulu Bazı Yayınlar

 

Akademisyenlerin Bilgi Arama Davranışları Konulu Bazı Yayınlar

Bülent Ağaoğlu

İstanbul, 10.3.2021

 

 

Mithat Baver ZENCİR: Sosyal Bilimler Alanındaki Akademisyenlerin Bilgi Arama Davranışları. 2017. http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1996

 

Çetinkaya, Eda. "Sosyal Bilimler Alanındaki Akademisyenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Pratikleri: Bitmemiş Bir Alan Çalışmasından Notlar.” Mülkiye Dergisi 38. 2 (2014):9-33

 

Najjari, Torab. Tebriz’deki Üniversitelerin Öğretim Üyelerinin Bilgi Arama Davranışları: Bir Model Önerisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2010.

 

Najjari, Torab. “Tebriz Üniversitelerindeki Öğretim Üyelerinin Bilgi Arama Davranışları ve Bilgiİletişim Teknolojilerinin Bu Davranışlar Üzerindeki Etkisi.” Bilgi Dünyası 11. 2 (2010): 390-407.

 

Uçak, Nazan Özenç: Bilim Adamlarının Bilgi Arama Davranışları ve Bunları Etkileyen Nedenler. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1997.

Ağaoğlu, Bülent:  Bilgi Arama Davranışları. 2014. 10s.

 

Çolaklar, Huriye - Altay, Ahmet: Meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının bilgi arama davranışları: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği. 2018. https://acikerisim.bartin.edu.tr/handle/11772/977?locale-attribute=en

------------------------------.
İçinde:  Ebru Kaya: Değişen Kullanıcı Alışkanlıkları Doğrultusunda Bir Web Keşif Aracı Model Önerisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı. Doktora Tezi Ankara, 2017

-------------------------------.

 

https://akademiksunum.com/index.jsp?modul=document&folder=f0df236c2cb7ab19cb6e51117c2e19d86cc075b8

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder