15 Aralık 2020 Salı

BBY TEZ ARŞİVİ WEB SİTESİNDE “ANAHTAR KELİME:İNDEKSLEME” ARAMASI SONUCU

 


BBY TEZ ARŞİVİ WEB SİTESİNDE 

“ANAHTAR KELİME:İNDEKSLEME” 

ARAMASI SONUCU

15.12.2020

 

http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/

 

 

Bulunan Öğeler:

Yayın Tarihi

Başlık

Yazar(lar)

1991

İndeks, indeksleme teknikleri ve bilgisayar uygulaması

Arslantekin, SacitYurdadoğ, Berin U.

2008

E-Türkiye uygulamaları: Elektronik belge yönetimi ve üst veri

Alır, GültenKüçük, Mehmet Emin

2010

Ulusal dijital kültür mirasının korunması ve arşivlenmesine yönelik kavramsal bir model önerisi

Özbağ, DiğdemTonta, Yaşar Ahmet

2007

Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde metadata kullanımı

Adamcıl, FevziyeKandur, Hamza

2013

Sayısal kütüphane koleksiyonları: Marmara Üniversitesi yayınlarının sayısal ortamda hizmete sunulması için gerekli altyapının oluşturulması

Güner, ÖzkanKandur, Hamza

2006

Derleme olgusu ve elektronik yayınlar

Zan, Burcu UmutFenerci, Tülay

2007

Halk kütüphanelerinin toplumsal rolü ve Etimesgut İlçe Halk Kütüphanesinin kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi

Şahin, GülizAtılgan, Doğan

2007

Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri: Hacettepe Üniversitesi örneği

Zencir, Mithat BaverÖnal, Hatice İnci

2006

Tarih alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri

Birinci, Hatice GülşenÖnal, Hatice İnci

2010

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda belge ve arşiv yönetimi

Palu, Ahmetİcimsoy, Ahmet Oğuz

Tarihi

Başlık

Yazar(lar)

2011

Türkiye'de görsel sanat kaynaklarının arşivlenmesi için model çalışması

Bekem, BehiyeKandur, Hamza

2010

Tebriz’deki üniversitelerin öğretim üyelerinin bilgi arama davranışları: Bir model önerisi

Najjari, TorabKarakaş, Sekine

2013

Araştırma görevlilerine bilgi ve iletişim teknolojileri bağlamında bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması

Özel, NevzatAlkan, Gülen Nazlı

2010

Kurumsal bilgi yönetiminin kurumsal iletişim araçlarına etkisinin modellenmesi

Aksaraylı, Muhammed FatihBir, Berat Bırfın

2012

Türkiye'de bilim dallarında karşılaştırmalı bibliyometrik analiz çalışması

Zan, Burcu UmutKarasözen, BülentGökkurt Demirtel, Özlem

2011

Atatürk Kitaplığı süreli yayınları sayısallaştırma çalışmalarının teknik ve yönetimsel analizi

Aydın, SelçukKandur, Hamza

2013

İstanbul’daki araştırma kütüphanelerinde elektronik bilgi hizmetleri: İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi örneği

Diriarın, HasanKaratepe, Remziye Tuba

2005

Elektronik belge tanımlaması ve uluslar arası elektronik belge tanımlama standartları

Dağdaş, YaseminKandur, Hamza

2005

Internet üzerindeki enformasyon arama ve erişimi sorunlarının çözümünde enformasyon arama stratejilerinin ve metadata'nın önemi ve kapsamı

Bayraktutan, FidanYalvaç, Mesut

 

 

http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder