4 Mayıs 2020 Pazartesi

BANTA (BANKACILIK YAYINLARI BİLGİ BANKASI ve BORTA (BORSA YAYINLARI BİLGİ BANKASI)’NDAN GERÇEK FAYDA NASIL SAĞLANIR. ENFO BİLGİ ERİŞİM TÜM SORULARINIZA EN AÇIK CEVAPLARI VERİYOR


BANTA (BANKACILIK YAYINLARI BİLGİ BANKASI ve
BORTA (BORSA YAYINLARI BİLGİ BANKASI)’NDAN
GERÇEK FAYDA NASIL SAĞLANIR.
ENFO BİLGİ ERİŞİM TÜM SORULARINIZA EN AÇIK CEVAPLARI VERİYOR
(1993)
-------------------------------------------------------------------------------------.


Bilgi bankacılığı Türkiye’de henüz başladı. Dünyada ise 20 yıllık bir geçmişi var.
Günümüzde dünyada üçüncü şahısların kullanımına açık 7000 bilgi bankası var. Bugün bilgi bankaları, şirketlerin bilgi ihtiyaçlarının anında karşılanmasına hizmet eden en önemli uygulamalardan biri olarak kabul ediliyor.
Enfo Bilgi Erişim bilgi bankacılığının bir dalı olan Bibliyografik Bilgi Bankacılığı alanında faaliyet gösteriyor.
Biliyoruz, faaliyetimiz hakkında bilmek istediğiniz birçok şey var. Bilgi bankalarımızın şirketinize neler kazandırabileceğini görmek için bu konuyu enine boyuna inceleme gereği duyuyorsunuz.
Enfo Bilgi Erişim olarak, bilgi bankalarımız konusundaki tüm sorularınıza  en açık, en dürüst cevapları vermeyi bir görev biliyoruz. Bu amaçla daha önceki tanıtıcı dokümanlara ek olarak, aklınıza gelebilecek sorulara cevapları içeren bu broşürü hazırladık. Çünkü inanıyoruz ki, bilgi bankalarımızın size sağlayacağı gerçek faydayı ancak böyle değerlendirebilirsiniz.
Bilgi bankası kurarken sektör olarak niçin finans’ı seçtiniz?
Finans sektöründe bilginin önemi, sektörde rekabetin yaygın olarak yaşanmakta oluşu ve yeniliklerin hızla kabul görmesi en önemli etkenlerdi.
BANTA ve BORTA’nın kapsamında neler var?
BANTA’da Türkiye’de 1928-1991 arasında çıkan para, kredi ve bankacılık konularında çıkmış 20.004; BORTA’da ise Sermaye Piyasası konusunda 10.204 yayının künye ve bulunduğu yer bilgisi bulunuyor.
Künye bilgisi dediğiniz neleri kapsıyor?
Tespit ettiğimiz her bir yayının yazar ve eser adı, yayın yeri, yayıncısı, yayın tarihi ve sayfa sayısı bilgilerini kapsıyor. Dergilerde çıkmış yazılar için de  yazar ve eser adına ilaveten dergi adı, sayısı, tarihi ve sayfa sayısı künye bilgisinin kapsamında.
Bir künye örneği verir misiniz?
Karahan, Hakan: Bir çalışma: Sermaye piyasasında aracı kurumlar ve bankalar. Finans Dünyası, y2, n16, 04.1991, 96-97ss. [100/mük]
Bu durumda bir kitabın veya makalenin tüm sayfalarını veya 5-6 satırda özetini bilgisayar ekranında göremiyoruz herhalde…
Evet. Burada şunu belirtmek isteriz ki, bundan sonra ileriye dönük olarak yapılacak güncelleştirme çalışmalarında birkaç yıl sonra yeni yayınların özetleri de verilmeye başlanacaktır.
Niçin o şekilde yapmadınız?
64 yılın yayınlarını içerecek böyle bir çalışma bilgisayarın sabit diskinde olağanüstü büyük bir yer kaplayacağı için fizibl olmayacağı düşünüldü. Ayrıca telif hakları da maliyetleri büyük rakamlara ulaştırıcı bir engeldi.
Peki bu durumda ekranda künyesini gördüğümüz eserlere nasıl erişeceğiz?
Bilgi bankalarında mevcut 30.208 yayının %96’sının bulunduğu kütüphane bilgisi verilmiştir. F5 tuşuna basıldığında her bir kütüphane kısaltmasının açıklaması ve telefon numarası mevcuttur.
Bu bilgilerden hareketle isterseniz siz kendiniz dokümanları sağlayabilirsiniz. Ayrıca talep üzerine Enfo Bilgi Erişim doküman sağlama hizmeti de vermektedir.
BANTA ve BORTA yurtdışında çıkmış eserleri kapsıyor mu?
Bir istisna dışında kapsamıyor. Çünkü yabancı ülkeler kendi ülkelerinde finans sektörü hakkında çıkmış yayınlar için bu tür bilgi bankalarını kurmuş durumdalar. İstisna olarak BANTA ve BORTA Türkiye’de yabancı yayınlardan yapılmış Türkçe çevirileri içeriyor.
Bilgi bankalarında mevcut eserler hangi yayın türlerini kapsıyor?
Kitap, makale (dergi ve gazetelerde), tez, rapor, teksir, tebliğ, röportaj, açıkoturum ve dergi haberi türü yayınlar BANTA ve BORTA bilgi bankalarında mevcuttur.
Yayın türlerinin sayısal dağılımında öncelik sırası nedir?
En çok makale mevcut. Daha sonra kitap, broşür, rapor ve röportajlar geliyor.
Gazete haberleri kapsam dışı mı?
Evet. Başlıbaşına bağımsız bir bilgi bankasının konusunu oluşturacağı düşüncesiyle gazete haberleri kapsama dahil edilmedi.
Tespitleriniz ne kadar tam kapsamlı?
Tam kapsama çok yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Taramalar özellikle geniş tutulmuştur. BANTA’da mevcut 20.004 yayın 1.500.000; BORTA’da mevcut 10.204 yayın ise 750.000 yayın ismi taranarak tespit edilmiştir.  Herhangi bir seçme yapılmamıştır. Gözden kaçan ve tespit edilemeyen eserlerin sayısının yüksek olması ihtimali bulunmamaktadır.
BANTA ve BORTA’da mevcut 30.208 yayına ilişkin künye bilgileri bilgisayara depolanacak şekilde  elinizin altında mevcut muydu?
Hayır. Geriye dönük çok geniş bir kütüphane, bibliyografya/yayın kataloğu ve finans sektörü dergileri taraması yapıldı.İlgili kuruluşlara gidildi ve uzmanlarla görüşüldü.
Bilgi bankaları ne kadar sürede hazırlandı?
BANTA için bilgiler 7 ay süren geceli gündüzlü bir çalışma temposunda toplanmış ve düzenlenmiştir. Bu süre BORTA için 5 aydır. Yazılımın hazırlanması ise 6 ayda gerçekleşmiştir.
Tespitlerinizin 1928 yılına kadar geriye gitmesi bizi eski bilgilerle karşı karşıya bırakmıyor mu?
Eski ve yeni bilgiler kapsanmış durumda. Bu bakımdan sadece eski bilgilerin tespit edilmiş olması gibi bir durum sözkonusu değil.
Burada istatistik vermek isteriz. BANTA’da 1928-1979 arasında yayınlanmış 11.509; 1980-1991 arasında 8495; 1990-1991 arasında 1527, 1991yılında da 672 yayın mevcuttur. BORTA’da ise 1928-1979 arasında 1710;1980-1991 arasında 8494, 1991 yılında ise 2646 yayın mevcuttur.
Finans kuruluşlarının günlük işleyişlerinde eski bilgilerin önemi son derece sınırlı olmakla birlikte bu bilgilere başka sebeplerle ihtiyaç duyulması ihtimali göz önüne alınarak eski yayınlar da kapsanmıştır.
Eski ve yeni yayınlardan hangisi ağırlıklı?
Yeni yayınlar. Tabii olarak geçmişten günümüze yayın sayılarında artış yakın yıllar ağırlıklıdır.
Bilgi bankalarınız on-line mı çalışıyor?
Hayır. Bilgi bankalarımız ikişer diskette sunulmaktadır. Böylece tarama sırasında ortaya çıkacak PTT giderlerine gerek kalmadan masanızın üstündeki bilgisayarınızda bilgi bankalarından faydalanabilirsiniz.
Bilgi bankalarınız mainframe, mini sistem, network, PC ve Macintosh ortamlarının tümünde de çalışıyor mu?
BANTA ve BORTA mainframe, mini sistem ve Macintosh ortamlarında çalışmaz. Netbios uyumlu tüm  network sistemlerinde ve PC’lerde çalışır. Gerekli işletim sistemi ise PC/MS_DOS 3.x ve yukarısı.
Bilgi bankalarınız  sadece veri yığınlarından mı oluşuyor? Yazılımı da kapsıyor mu?
Yazılımı da kapsamaktadır. Ayrıca bilgiler yedi değişkene göre erişilebilir olması için kodlanmış ve sınıflandırılmıştır.
Bilgi bankalarınız bilgisayarın sabit diskinde ne kadar yer kaplıyor?
BANTA 10 MB, BORTA ise 6MB yer kaplamaktadır.
Yazılım hangi dille yazılmıştır?
Clipper programlama dili ile.
Yazılım hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?
Yazılım Türkiye’nin ilk yazılım firmalarından 1981 yılında kurulmuş ve enformasyon, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane yazılımları konusunda ihtisaslaşmış ve bu konularda Türkiye’nin ilk ticari atılımlarını yapan Mikrobeta Ltd. tarafından hazırlanmıştır. Genel Müdür: Köksal Akın. Adres ve tel.: Bestekar Sok. 6/1. Kavaklıdere/Ankara. Tel.: 4-467 75 04. Fax: 4-467 02 74.
Sınıflandırma nasıl yapılmıştır?
Tespit edilen yayınlardan her birine başlıklardan hareket edilerek hazırlanan bir anahtar kelimeler listesine göre bir veya birden fazla konu başlığı verilmiştir.
Bilgilere erişim nasıl gerçekleşmektedir?
Sorgulama için yedi seçenek bulunmaktadır. Bunlar yazar adı, konu, dil, yayın yeri, yayıncı, yayın tarihi ve yayın türüdür.
Bu değişkenler tek başına sorgulanabileceği gibi aralarında istenen kombinasyonlar da kurulabilmektedir. Kombinasyonlu arama zengin imkanlar içermekte, çok yönlü ihtiyaçlara cevap vermektedir.
Örnek verir misiniz?
Sadece Cihangir Samin’in eserlerini sorgulayabileceğiniz gibi, Cihangir Samin’in 1980-1990 arasında İstanbul’da finansal analiz konusunda yayınlanmış kitaplarını da tespit ettirebiliriz. Bu şekilde binlerce soru sorup cevabını almak mümkündür.
Erişim süresi ne kadardır?
Yazar ve konu erişiminin süresi beş saniyedir. Yazar ve konu dışında diğer 5 değişken sorgulandığında bu erişim süresi bilgisayarın özelliklerine ve bilgi bankasında mevcut yayın sayısına göre değişmektedir.  Bu da BANTA’da en fazla 6, BORTA’da ise 3 dakikadır.
Tarama sonucu tespit edilen eserlerin listesi nasıl alınabilmektedir?
Tarama sonuçları ekrana, yazıcıya (nokta vuruşlu veya laser yazıcı) ve dosyaya yazdırılabilmektedir. Bir A4 sayfaya 12 künye sığmaktadır..
Bilgi bankası satın alan kuruluşların veri girişi yapması imkanı var mıdır?
Müşteriye sunulan bilgi bankasında veri girişi imkanı bulunmamaktadır. Çünkü Enfo gerekli veri girişlerini yılda bir kez yapacaktır. Bunun yanında Enfo veri girişi imkanı bulunan bilgi bankası yazılımı konusunda özel taleplere açıktır.
Ayrıca Enfo’nun ürünleri arasında şirket dokümantasyon ünitelerinin otomasyonunu sağlayacak KUTUP ve DOKMER adlı paket programlar da bulunmaktadır.
BANTA ve BORTA’nın temel faydalarını açıklar mısınız?
İki ana faydası var: Bilgi ihtiyaçlarını karşılamada rehberlik ve bilgiyi takip etme.
Bir finans şirketinin bilgi ihtiyaçlarını göz önüne alırsak ne gibi katkılar sağlayabilir?
ENFO’nun BANTA ve BORTA bilgi bankaları bir finans şirketi için dış kaynaklı bilgilerin rehberidir. Finans şirketinin faaliyet konusuna ilişkin tüm yayınların künyeleri BANTA ve BORTA’da ikişer diskette toplanmıştır.
Yayınlar bilgi ihtiyaçlarının karşılanması için finans kuruluşlarının sürekli olarak başvurdukları  kaynakların en önemlilerinden biridir.
Bir finans şirketinin günlük işleyişinde şirket dışı kaynaklardan karşılanabilecek adres (uzman kişi ve kuruluş), istatistik ve konu bilgileri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. BANTA’da 1093, BORTA’da ise 816 konu hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bir konu hakkında bilgi ihtiyacı ortaya çıktığında veya bir konuda rapor yazılacaksa BANTA ve BORTA yardımcı olacaktır.
BANTA ve BORTA ortaya çıkana kadar, bu tür bilgilerin nerelerden sağlanabileceğinin cevabı para, emek ve zaman kayıpları yaratıcı geleneksel yöntemlerle bulunmaya çalışılıyordu. İşte bu tür ihtiyaçların cevabı bilgi bankalarımızda 5 saniyede alınabilmektedir.  Burada bir bilgiyi geleneksel yöntemlerle bulma  BANTA ve BORTA bilgi bankaları yardımıyla bulma arasında ortaya çıkacak maliyet farklarına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.
Bu özelliğiyle BANTA ve BORTA şirket içinde bilgi ihtiyaçlarının karşılanması sürecine önemli katkılarda bulunacaktır. Ayrıca bir dokümantasyon ünitesi veya kütüphanesi mevcutsa işleyişini kolaylaştıracaktır. Çünkü şirket içinden gelecek bilgi taleplerine enformasyon görevlisi (Bu kişi bir kütüphaneci, dokümantasyon veya enformasyon uzmanı olabilir). BANTA ve BORTA yardımıyla kolaylıkla cevap bulabilir.
Şirket içi eğitim faaliyetleri sırasında ve eğitim eserlerinin yazımında yayınlara ihtiyaç duyulduğu aşikardır. İşte BANTA ve BORTA bu yayınların mevcudunu ve bulundukları yerleri gösterir.
Bilgi takibi açısından BANTA VE BORTA’nın ne gibi faydaları var?
Günümüzde iş dünyasında yeni dış bilgilerin takip edilerek  bunlardan işe yarayanların tespiti ve kullanılması önem kazanmıştır. Yeni bilgilerden uzak kalmak çok önemli bir handikap olarak ortaya çıkmıştır. BANTA ve BORTA’nın yılda bir yayınlanacak güncel ekleri yeni bilgileri içeren yeni yayınların takibini mümkün kılacaktır.
Bu kapsamda rakip şirketler ve şirketiniz hakkında çıkmış yayınları da ENFO’nun bilgi bankalarından takip edebilirsiniz. BANTA’da Türkiye’de bulunan bankalar, leasing ve faktoring şirketleri; BORTA’da ise Türkiye’de kurulu aracı kurumlar ve borsa şirketleri hakkında çıkmış yayınlar da mevcuttur.
BANTA ve BORTA sadece araştırma yapan kişi ve şirketlere, üniversitelere ve tez hazırlayanlara mı faydalı?
Sadece onlar değil. Bir kere BANTA ve BORTA mesleki bilgileri içeren bilgi bankaları. Ayrıca BANTA ve BORTA’nın çok yönlü ihtiyaçlara cevap veren bir bilgi ve yayın türü kapsamı var. Bu bilgi kapsamında araştırmacıya faydalı olacak bilgiler yanında  finans şirketinin pratik ihtiyaçlarına cevap verecek güncel bilgiler de var. Güncel bilgiler için örnek vermek gerekirse rakip şirketlerin yöneticilerinle yapılmış röportajlar ve rakip şirketler hakkında çıkmış yayınlar önem kazanmaktadır. Bunları Enfo’nun bilgi bankaları yardımıyla tespit edip şirketinizde biriktirebilirsiniz. Ayrıca “Repo” vs. tüm güncel konularda çıkmış yeni yayınların mevcudiyetini de özellikle belirtmek isteriz.
Günümüzde finans şirketlerinin işleyişinde insanların mesleki yayınları okumaya zamanları son derece kısıtlı. Bu durumda BANTA ve BORTA’da adı geçen tek bir yayının bile okunmasına bir şirket elemanının zaman ayırması zor olsa gerek…
Şirket içi eğitim çalışmaları sırasında personelin bu zamanı ayırması gerekebilir. Ayrıca günümüz iş şartlarında bir kitabın, bir makalenin veya başka herhangi bir dokümanın zevk için veya mesleki bilgi ihtiyacı için baştan sona okunmasının bir zorunluluk veya gerek olması az bir ihtimaldir.
Genellikle ihtiyaç duyulan bilgi bir satırda, bir paragrafta veya birkaç sayfada olabilir. Önemli olan da bu bilgiyi bulmaktır. İşte bu tür bulmalarda BANTA ve BORTA bir kılavuz vazifesi görmektedir.
Faydaları konusunda son olarak neler söylemek istersiniz?
Günümüzde gelişmiş ülkelerde temel altyapısını bilgi bankası ve bilgisayarların oluşturduğuBilgi Çağı yaşanmaktadır. Globalleşen dünyada bu çağın bu çağın bilgi bankaları yönü ülkemiz finans sektörüne de yansıyacaktır. Bu bakımdan BANTA ve BORTA bilgi bankaları şirketinizi Bilgi Çağı’na erkenden hazırlayıcı bir fonksiyon görecektir. Bilgi kuvvettir!
Türkiye’de bu tür sektörel bibliyografik bilgi bankası ilk kez ortaya konulmuştur. İlk sektörler de finans sektörlerinin dalları olan Bankacılık ve Borsa’dır. Başka hiçbir sektör için böyle bir bankası imkanı şu anda mevcut değildir.
Şirketlerin günlük işleyişlerinde  küçüklü büyüklü şirket kütüphanelerinin (Bunlara Şirket Dokümantasyon Merkezi veya Şirket Enformasyon Merkezi de denilmektedir.) bilgi ihtiyaçlarını karşılamada ve bilgi takibinde katkıları gelişmiş ülkelerde kanıtlanmıştır.
Bu bakımdan BANTA ve BORTA bilgi bankaları kendi sistematik yapıları ile şirketiniz bünyesinde küçük bir dokümantasyon ünitesi kurmanızda veya mevcutsa onu geliştirmeniz ve işlemleri bilgisayarla yapmanız konusunda size ilham verebilir.
Genellikle her evde bir ansiklopedi, telefon rehberi ve sözlük gibi bir başvuru kaynağı vardır. Her finans şirketinde de küçük veya büyük bir dokümantasyon ünitesi ve mesleki yayınlar bilgi bankası bulunmalıdır.
BANTA ve BORTA’nın kısa vadeli faydaları yanında uzun vadeli faydaları da bulunmaktadır.
Ayrıca duplikasyon sebebiyle ortaya çıkacak para kayıplarını önler. Örneğin şirketiniz için yaptıracağınız bir anket çalışması daha önce yapılmışsa size bunun bilgisini verir.
BANTA ve BORTA bir konuda eser veren uzmanların isimlerini de içermektedir.  Bu bakımdan bilgi bankalarımız yazılı kaynaklardan  edinilecek bilgiler yanında sözlü kaynaklardan edinilecek bilgiler konusunda da şirketinize yardımcı olur.
Şirket yöneticilerini mesleki bilgileri üst düzeyde insanlar olarak düşünürsek bilgili insanların bilgi bankasına ihtiyaçlarını açıklar mısınız?
Bilgili insanla bilgi bankası birbirini tamamlar. İkisini birbirinden ayrı düşünseydik, yani bilgili insanların bilgi bankalarına ihtiyacı olmasaydı, bilgili insanların en çok bulunduğu gelişmiş ülkelerde 7000 bilgi bankası ortaya çıkıp gelişemezdi. Bilgi çağı aşamasına ulaşılamazdı.
Mesleki bilgileri güçlü insanlar zamanla o bilgilerini yenilemek zorundadırlar. Mesleki bilgileri ileri düzeyde olan insanların yeni bilgileri takip istekleri daha güçlüdür. Tüm yeni bilgileri içeren yeni bilgi bankalarını kendilerinin tespit etmeleri mümkün olamayacağına göre BANTA ve BORTA ve benzeri bilgi bankaları kesin çözümü sunmaktadır.
Bilgi bankalarınızın güncelleştirmesi yapılacak mıdır?
Enfo 1990yılında  bilgi bankası kurma çalışmalarına başladığında önünde iki yol vardı. Ya bulunduğu tarihten geriye doğru Türkiye’de Latin harfleri ile yazımların başladığı 1928 yılına dek giderek sağlam bir temel atacaktı ya da geçmişi yok farz ederek bulunduğu tarihten ileriye doğru güncelleştirmeyi başlatacaktı.
Önce birincisi yapılmıştır. Tarih bilincinin önemine inanılmıştır. Bundan sonra da güncelleştirme yapılacaktır. Her bir yeni yılın yayınları tespit edilerek künyeleri ertesi yılın başlarında diskette yayınlanacaktır. Bu çerçevede 1994 yılı başında BANTA ve BORTA’nın ilk güncel ekleri çıkarılacaktır.
Güncelleştirme güvencesi konusunda sizlere örnek olarak Ekim 1990 tarihinde yayınladığımız 6322 künye içeren “Sermaye Piyasası / Borsa Yayınları Kataloğu”nun güncelinin Nisan 1992 tarihinde 10.204 künye ile “Borsa Yayınları Araştırması” adıyla çıkarıldığını belirtmek isteriz.
Şu anda 1993’ün ilk yarısını yaşıyoruz. 1992 yılının güncelleştirmesi yayınlandı mı?
Henüz yayınlanmadı. Nisan 1992 tarihinde kağıt ortamında  “Bankacılık Yayınları Araştırması” ve “Borsa Yayınları Araştırması” tamamlandığında pazarlanabilecek bir durumdaydılar. Fakat bu araştırmaları finans şirketlerine  daha çağdaş bir teknolojiyle sunabilmek için bilgi bankası şekline getirmeyi tercih ettik. BANTA ve BORTA’nın bilgi bankası şeklinde üretimi de Kasım 1992 tarihinde tamamlandı.
Bilgi bankası biçimini tercih etmeseydik 1993 başında 1992 yılının güncelleştirmesi hazır olurdu.
1992 ve 1993 güncelleştirmesi 1993 başında iki yılın değil tek bir yılın güncelleştirmesi fiyatına satılacaktır.
Güncelleştirmeyinasıl yapacaksınız?
Finans sektörü üzerine Türkiye’de çıkmakta olan tüm dergilere abone olunarak bunlar bibliyografik denetim altına alınacaktır. Yayıncıların yayın katalogları, yeni çıkan konu bibliyografyaları, kütüphanelerin duyuru listelerinin yeni sayıları takip edilerek taranacaktır. Finans sektörünün yayın üreten tüm kuruluşları ile bağlantı kurularak yeni yayınları tespit edilecektir. İlgili kütüphaneler taranacaktır.
Enfo geriye dönük 64 yılın yayınlarını tespit çalışmalarından gelen tecrübe birikimiyle tek yeni yılları tespit konusunda zorlanmayacaktır.
Orta ve uzun vadede ne gibi yenilikler düşünüyorsunuz?
Orta vadede şimdilik 1 yıl olan güncelleştirme önce 6, daha sonra da 3 aya indirilecektir. Tabii yoğun istek söz konusu olursa bu süre 1 aya da inebilir.
Uzun vadede ise ilk düşündüğümüz bibliyografik künyeye ilaveten 5-10 satırda özet vermektir. Daha sonra yayınları sayfa sayfa CD-ROM disklerine bastırmak da söz konusu olabilir. Bu bakımdan teknolojideki gelişmeler bizim rehberimiz olacaktır.
Bilgi bankalarınızın fiyatları nedir? Network ortamı için ek bir bedele gerek var mı?
BANTA’nın fiyatı 2.500.000.-TL+KDV, BORTA’nın ise 1.500.000.-TL+KDV’dir. Network için ek bir bedel söz konusu değildir.
Piyasada basit programlar bile bu fiyatlar altında değilken sizin içi bilgi dolu programlarınız niçin ucuz?
Türkiye’de tanınmayan bir hizmeti tabiatıyla düşük, teşvik edici bir fiyat politikası ile sunmak en doğrusu olurdu. Bu sebeple maliyetleri yükseltici olmaması için ekip çalışması yapılmamıştır. Bilgiler fedakar bir çalışma biçimiyle tek bir kişi tarafından toplanmış ve düzenlenmiştir.
Peki ilerde yapacağınız güncelleştirmelerin bedeli ne olacak?
Günümüz fiyatlarıyla BANTA için yıllık güncelleştirme bedeli 1.500.000 TL+KDV, BORTA için ise 1.000.000.-TL+KDV’dir.
Bilgi bankalarımız şirketimiz için lüks sayılmaz mı?
Türkiye’nin kapısını çalmak üzere olan Bilgi Çağı’nda bilgi bankasına verilecek parayı lüks olarak görürsek çağın dışında kalabiliriz. Globalleşme sürecini yaşamakta olan dünyamızın yeni şartları bilgiyle ilgilenme sonucunu doğurmuştur.
Yeni çıkmış yayınların isimlerini öğrenmek için bu bedelleri vermek yerine  bizzat yayınların kendilerini satın alsak şirketlerimizin mali kaynaklarını daha doğru kullanmış olmaz mıyız?
Bu yöntem pratikte doğru değil. Bu iş için öncelikle tahmini olarak 3000 yayını sizin tespit etmeniz gerekecektir. Sahaflar Çarşısı, Cağaloğlu yayıncıları gibi birkaç noktada kendi elemanlarınıza tarama yaptırarak yıllık mevcudun ancak az bir kısmını tespit ettirebilirsiniz.  Bu sebeple zaman alıcı geniş bir tespit çalışması yapmak gerekecektir. Bunun da maliyeti tabiatıyla bir veya birbuçuk milyonun çok üzerinde olacaktır.
Ayrıca tüm yayınları tespit ederek satın aldığınızı düşünsek bile bunların içinden aradıklarınıza hemen erişebilmeniz için bilgisayar ortamında bunların künyelerini bir yazılıma depolayıp düzenlemeniz gerekecektir. Halbuki bütün bunların hepsi bilgi bankalarımızda hazır bir şekilde sunulmaktadır.
Yazılımın eğitimi fiyatlara ilave edilecek midir?
Hayır.
Satış / Garanti Sözleşmesi hazırladınız mı?
Evet. 20 sayfalık kullanım kılavuzu da verilmektedir.
Ürünlerinizi şimdiye dek kaç adet sattınız?
Enfo’nun tüm ürünleri günümüze dek 73 kez satılmıştır. Bunlar “Referanslarımız” broşürümüzde listelenmiştir.
ENFO Bilgi Erişim hakkında bilgi verir misiniz?
Ocak 1990 tarihinde kurulan Enfo Türkiye’nin veri tabanı üreten iki bilgi bankası işletmesinden birisidir. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek bibliyografik bilgi bankasıdır.
Amacı Türkiye’nin Bilgi Çağı’nı yakalamasına öncü girişimci projelerle katkıda bulunmaktır. Kendisini bu amaca adamış olan Enfo Türkiye’de üretimi ve pazarlanması son derece zor bir alanda faaliyette bulunmaktadır. Enfo’nun Türkiye’nin Bilgi Çağı’nı yakalamasına katkıda bulunabilecek olan çok sayıda proje tasarısı bulunmaktadır. Ticaret Sicili no: İstanbul Ticaret Odası, 262950-210522.
Finans Sektöründen bilgi bankalarınız sebebiyle beklentileriniz neler?
Mevcut iki bilgi bankasının kullanılmasında, değerlendirilmesinde ve önerilerle geliştirilmesinde ilgi beklemektedir. Karşılıklı olarak birbirimizi desteklemenin önemine Enfo olarak inanıyoruz. Enfo öncü girişimci bir yaklaşımla destek konusunda ilk adımı kendisi atmıştır.
Bundan sonraki adımları da sürekli olarak yanınızda, sizleri dinleyip destekleyerek atmak azim ve kararındayız.
Gelin sizin önerilerinizle bilgi bankalarımızı birlikte geliştirelim.
Şimdi Enfo Bilgi Erişim sizi bilgi bankalarını kullanmaya çağırıyor. Bilgi Çağı ile uyumlu adımlarla…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder