4 Mayıs 2020 Pazartesi

BAZI TANITIM KİTAPLARININ İÇİNDEKİLER SAYFALARIBAZI TANITIM KİTAPLARININ İÇİNDEKİLER SAYFALARI

26.8.2018

Başarılı tanıtımın 101 yolu [İçindekiler sayfaları]. https://www.kitapyurdu.com/kitap/basarili-tanitimin-101-yolu/38859.html

Halkla İlişkiler ve Tanıtım, NOBEL YAYIN DAĞITIM, Yazar : A. Rıdvan Bülbül,  9755910956 | 2. Baskı | TÜRKÇE | 248 | Karton Kapak | 1. Hm. Kağıt 2000-12-31. https://www.kitapyurdu.com/kitap/halkla-iliskiler-ve-tanitim/72801.html&filter_name=tan%C4%B1t%C4%B1m

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı:  Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri: Tanıtım Organizasyonları. 342PR0063. Ankara: 2011. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Organizasyonlar%C4%B1.pdf

Pazarlama-Tanıtım-Halkla İlişkiler - Üzeyir Garih. https://www.kitapyurdu.com/kitap/pazarlamatanitimhalkla-iliskiler/26520.html

Tanıtım ve Reklam Sanatı - Prof. Herbert N. Casson. https://www.kitapyurdu.com/kitap/tanitim-ve-reklam-sanati/121269.html


İlaç Tanıtım İlkeleri Ve Sağlık Mensuplarıyla İlişkiler Hakkında Yönetmelik . http://www.ieis.org.tr/ieis/assets/media/files/rapor/ITI_SM2013.pdf

Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Kollektif . EĞİTİM KİTABEVİ.  https://www.kitapyurdu.com/kitap/tum-yonleriyle-halkla-iliskiler-ve-tanitim/113102.html&filter_name=tan%C4%B1t%C4%B1m

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri  Reklam Ve Tanıtım Hizmetleri.  342PR0044 Ankara 2011. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Reklam%20Ve%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Hizmetleri.pdf

                           

----------------------------------------------------------.
Tüm yönleriyle halkla ilişkiler ve tanıtım. ed. Metin Işık ; yazarlar Ahmet Bülend Göksel ... [ve öte.]

ISBN-ISSN: : 9789758890439
Yayın Bilgisi : Konya : Eğitim Kitabevi Yayınları, 2007 
Fiziksel Nitelik : 280 s. : tabl.
Konu Başlıkları : Halkla ilişkiler. · Public relations.

Notlar: Kaynakça var.
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5

HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 7
KURAM VE ARAŞTIRMA ÜZERİNE 11
Kuram, Bilim ve Araştırma 17
Kuram ve Pratik Bağı 21
Kuram ve Araştırma Bağı 23
Halkla İlişkilerde Araştırma 27
Neyin, Nasıl Araştırılacağı 30
SONUÇ 42

İMAJIN ÇEKİCİLİĞİ Mİ, SOKRATES'İN İTİBARI MI ? 49
POSTMODERN DÜNYADA GERİLLA PAZARLAMA 57
GİRİŞ 57
1. Modernlik, Modernleşme, Modernizm 59
2. Postmodernlik, Postmodernleşme, Postmodernizm 62
3. Modern Döneme Ait Pazarlama 66
4. Pazarlamada Geçiş Dönemi 78
5. Postmodern Koşullar 80
A. Üst Gerçeklik (Hyperreality) 80
B. Parçalanma 82
C. Üretim ile Tüketimin Yer Değiştirmesi 85
D. Öznenin Merkezsizleşmesi 86
E. Karşıtlıkların Birlikteliği 86
6. Postmodern Pazarlama 88
7. Gerilla Pazarlama: Postmodern Bir Yaklaşım 89
SONUÇ 100

MEŞRUİYET, DEMOKRASİ, SOSYAL SORUMLULUK ve HALKLA İLİŞKİLER 107
GİRİŞ 107
1. Meşruiyet ve Halkla İlişkiler 109
2. Demokrasi ve Halkla İlişkiler 111
3. Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler 114
SONUÇ YERİNE 117

KRİZ PLANLAMASINDA PROAKTİF YAKLAŞIMIN ÖNEMİ VE HIZLANDIRILMIŞ
TREN KAZASI ÖRNEĞİ 119
GİRİŞ 119
TANIMLAR 120
KRİZE YOL AÇAN NEDENLER 122
KRİZ ÖNCESİ ALGILAMANIN ROLÜ 123
KRİZİN UNSURLAR! 124
KRİZİN YENİDEN İNCELENMESİ VE KRİZ PLAN TİPLERİ 124
Kriz Yönetim Planı 124
Kriz Yönetim Takımı 125
Kriz İletişim Planı 126
KRİZ YÖNETİMİNDE STRATEJİ VE MODEL 127
KRİZ YÖNETİM SÜRECİ 129

KRİZ YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 130
2004 HIZLANDIRILMIŞ TREN KAZASI 135
SONUÇ İ 151

REKLAMDA TÜKETİM DEĞERLERİ 157
Reklamın Yücelttiği Değer Olarak Tüketim 159
Reklamda Tüketim Değerlerinin Yaratımı 160
Reklamlarda Yaratılan Simgesel Değerler 163
SONUÇ 177

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? NE DEĞİLDİR? 181
GİRİŞ 181
Halkla İlişkiler Nedir? 183
Halkla İlişkiler Niçin Gereklidir? 187
Reklam, Propaganda, Pazarlama ve Halkla ilişkiler 191
Halkla İlişkiler ve Reklam 192
SONUÇ 203

HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK 207
GİRİŞ 207
Sosyal Sorumluluk Kavramı 208
Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk 209
Sosyal Sorumluluk Uygulanan Alanlar 212
Hedef Kitleye Yönelik Sosyal Sorumluluk 214
SONUÇ 226

TURİSTLERİN KARAR ALMA SÜRECİNDE SOSYOKÜLTÜREL ETMENLERİN VE
TANITMANIN ROLÜ 233
GİRİŞ 233
1 .Turizm ve Turistin Karar Alma Süreci 234
A. Sosyo-Kültürel Etmenler 236
B. Bilgilenme Düzeyi 239
C Seyahatin Özellikleri 240
D. Gidilecek Yerin Özellikleri 240
2. TURİZMDE TANITMA 240
SONUÇ 243

HASTANE TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN DEĞİŞKENLER: "HALKLA İLİŞKİLERİN
ROLÜNÜ RELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" 245
GİRİŞ 245
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkilerin Yeri 246
Sağlık Kuruluşlarında Hizmet Anlayışı 249
Sağlık Kuruluşlarının Seçiminde Etkili Olan Fiziksel Unsurlar 251
Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişki Kurma Açısından Karşılaşılan Problemler 253
Halkla ilişkiler Uzmanlarının Sağlık Kuruluşlarındaki Sorumlulukları 260
Hastane Seçiminde Halkla İlişkilerin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bazı Alan
Araştırması Bulguları 262
Yöntem 264
Bulgular 265
SONUÇ 276Hiç yorum yok:

Yorum Gönder