16 Eylül 2021 Perşembe

Çok zengin kaynakça temelli derinlemesine sondaja dayalı araştırmalar hazırlanması… (Bir yöntem önerisi)

Çok zengin kaynakça temelli derinlemesine sondaja dayalı araştırmalar hazırlanması…

(Bir yöntem önerisi)

 

Bülent Ağaoğlu

İstanbul,  17.9.2021

 

Giriş

45 yılda 1500 civarında kaynakça hazırladım, 700.000 künye derledim, bu belki de dünyada tek örnek. Bu süreçte bir tecrübe, birikim ve odaklanma oluştu. ( https://turkbibliography.com/tablo/ )

Uzun yıllar süren odaklanma neticesinde, Eylül 2019'dan itibaren yeni bir yöntem denemeye başladım. Sonuçta 2 kısa makale hazırladım;

·         Derinlemesine Sondajla Kaynakça Hazırlamanın Önemi. Türkiye; Dünyada 15 Bin Kitabın Önemli Bir Kısmı Hakkında Açıklamalar, Değerlendirmeler Yapan Tek İnsan Olan Fatihli Katip Çelebi'nin Ülkesidir... 5.2.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/02/derinlemesine-sondajla-kaynakca.html

 

·         İncelemelerimde Yeni Bir Yöntemim. 23.6.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/06/incelemelerimde-yeni-bir-yontemim.html

 

“Araştırma kalitesi”, “inceleme kalitesi”…

Bu 2 konu, geçmişte üzerinde düşünülmüş, hakkında yayınlar yapılmış alanlar.

Fakat araştırma kalitesi, inceleme kalitesi konulu makaleler kitaplar ve varsa tezler içerisinde, "araştırma kalitesinde “çok zengin kaynakçının önemi” hakkında günümüze kadar düşünceler üretildi mi…

Bunu Özellikle merak ediyorum. (“Araştırma kalitesi”, genellikle akademisyenlerin hazırladığı, özellikle örnekleme tekniklerine dayalı anket vs. çalışmalar ile özdeşleşen bir kavram olsa gerek. “İnceleme”, “araştırma”dan daha geniş bir kavram mıdır…

Özellikle “inceleme kalitesi”ne dikkat çekmek istiyorum. “İnceleme” teknikleri insanlık tarihi kadar eski bir faaliyettir. “Araştırma” kavramı ise ölçme teknikleri ile sınırlı olarak zihinlerde kavrandığı için, “araştırma” kavramı bu anlamda eski bir teknik değildir.)

Bu dokümanda ve şimdiye kadar konuya ilişkin olarak yazdıklarımda benim anlatmaya çalıştığım yöntem; 

Araştırma ve inceleme çalışmaları yapılırken, ilk aşamada, esasen bu çalışmaların ait olduğu konuda “çok zengin kaynakça hazırlanmasının önemi” üzerine temelleniyor.

Günümüzün dünyasında internetin, üniversitelerin, nüfusun artmasının, rekabetin vesaire sebeplerin sonucunda yayınlar olağanüstü çoğaldı. Bu bakımdan bunlara erişim de bunlara ulaşmak da yapılması gereken önemli bir teknik çaba. İşte bu yayınlardan ilgili olanlara yapılan araştırma, inceleme çalışmalarında ne derece ulaşılabiliyor…

 

Çözüm nasıl bulunabilir

“Çok zengin kaynakça hazırlanması teknikleri” nasıl öğretilebilir…

Çok zengin kaynakça hazırlanması tecrübesiyle odaklanmanın bir sonucu;

26 Eylül 2019 Silivri Depremi sebebiyle "İstanbul Büyük Depremi" ve "Bina Güçlendirme" konularına yöneldim. 3-4 aylık bir süreçte ilgili 153 doküman hazırladım. Kaynakça hazırlama konusunda uzun yıllara dayalı tecrübem bana yayınları tespit ve yayınlara ulaşma konusunda büyük kolaylık sağlıyordu.

Ortaya çıkan çalışmalar;

İlk aşamada ortaya çıkanlar;

İstanbul Büyük Depremi Riski Sebebiyle Hazırladığım 153 Çalışma. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/01/istanbul-buyuk-depremi-riski-sebebiyle.html

1 yıl sonra ortaya çıkanlar;

26 Eylül 2019 Silivri İstanbul depreminden yaklaşık 1 yıl kadar sonra tekrar konuyla ilgilenmeye başladım.

Ortaya çıkan ana çalışma;

·         İstanbul'un 44 önemli depremi. 02.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/03/istanbulun-44-buyuk-depremi.html  linkinde yer almaktadır.

 

·         Çalışmanın ana tablosunun linki: https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/12/istanbulun-44-onemli-depremi.html  adresindedir.

 

İnceleme 10 ayrı deprem kataloğundaki değerlerden hareketle hazırlanmıştır. (10 ayrı deprem kataloğunun listesi eserde 21-22. Sayfalarda yer almaktadır)

Tarihte İstanbul’un yaşadığı “büyük depremleri” Prof. Dr. Ahmet Ercan “16”, Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise “15” adet olarak belirtmiştir.

Çalışmamızda bu büyük depremleri de içerecek şekilde, İstanbul’un yakınında 2165 yıllık dönemde meydana gelen Magnitütü 6.8 ve yukarısı “44 önemli deprem” kaynaklara dayalı olarak belirtilmeye çalışılmıştır. (Bu 44 önemli depremin içinde 16 büyük deprem de yer almaktadır).

Çok önemli bir keşfi içeren çalışmanın kendi alanında bir ilk olduğunu sanıyorum…

Bu aşamaya gelmemde; “çok zengin kaynakça hazırlama” tecrübesinin ana etkenlerden birisi olduğunu sanıyorum.

Tanım: Çok zengin kaynakça

Kaynakça bir konuda yayınlanmış eserlerin listesidir.

Ayrıca kitap, makale, tez, rapor vs. türü eserler hazırlanırken, yayının sonunda yer alan “Yararlanılan Kaynaklar”, “Faydalanılan Eserler”, “Başvurulan Eserler”, “Kaynakça”, “Bibliyografya” vs adlar verilen bölüm de kaynakçadır.

Fakat Kaynakçanın esası “bir konu hakkında yayınlanmış eserleri tespit etme çabası sonucunda ortaya çıkan kapsamlı yayın listesidir.”.

Kaynakçalar hazırlayanın imzasını taşır. Kimi kaynakçalar alana ilişkin eserlerin tespit tamlığı açısından zayıftır, ortalama bir çalışmadır veya kimisi de zengin bir tespiti içerir.

Çok zengin kaynakçanın ortaya konulabilmesi için , klasik çabalara göre daha detaylı çaba göstermek gerekir.

·         Taranan kaynakların (kütüphane katalogları, yayın katalogları, kitaplar üzerine online e-ticaret web sitelerinin katalogları, dergi ciltleri vs.) sayısının çok olması gerekir.

 

·         Taranacak yayın türlerinin geniş tutulması gerekir. (Yayın türleri listesi. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/yayin-turleri-listesi.html )

 

 

·         Kitapların içindeki ilgili bölümlerin tespiti için kitapların incelenmesi.

 

Çok zengin kaynakça temelli derinlemesine sondaja dayalı araştırmalar, incelemeler, etütler konulu bazı yazılarım;

 

Derinlemesine Sondajla Kaynakça Hazırlamanın Önemi. Türkiye; Dünyada 15 Bin Kitabın Önemli Bir Kısmı Hakkında Açıklamalar, Değerlendirmeler Yapan Tek İnsan Olan Fatihli Katip Çelebi'nin Ülkesidir... 5.2.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/02/derinlemesine-sondajla-kaynakca.html

 

İncelemelerimde Yeni Bir Yöntemim. 23.6.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/06/incelemelerimde-yeni-bir-yontemim.html

 

Metodoloji. 24.8.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/metodoloji.html

……………………..

Ders için notlarım. 16.3.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/03/ders-icin-notlarm.html

 

Neden Yüzeyseliz? 2.1.2014. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2014/01/neden-yuzeyseliz.html

 

Bilgi Erişim Becerileri. 4.4.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/04/bilgi-erisim-becerileri.html

 

Kaynakçanın En Önemli Faydaları. 11.5.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/kaynakcanin-en-onemli-faydalari.html

 

Kaynaklara Dayalı Yöntemim (İlk Notlar). 15.3.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/03/kaynaklara-dayali-yontemim-ilk-notlar.html

 

Ülkemizde Gündem Olarak Yaşanan Tartışmalarla İlgili Bir Hayalim. 7.8.2020.

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/08/ulkemizde-gundem-olarak-yasanan.html

 

Sistematik Bilgi Nedir. 2.12.2014. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/sistematik-bilgi-nedir.html

 

“Türk’ün Göçebe Ruhu” Kitabı (2010) Hakkında. 6.5.2010. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2013/12/turkun-gocebe-ruhu-kitabi-2010-hakkinda.html

 

Bilim Adamlarının Temel Özellikleri. 16.9.2014. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2014/09/bilim-adamlarinin-temel-ozellikleri.html

 

Katip Çelebi’nin Orijinal Katkılarda Bulunmasında Bibliyograf Yönünün Önemi. 25.8.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/08/katip-celebinin-orijinal-katklarda.html

 

50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem. https://kitaplik.bilimvegelecek.com.tr/product/50-soruda-bilim-ve-bilimsel-yontem/

 

Yaratıcılık evren kadar sonsuzdur: Örnekler. 18.4.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/yaratclk-evren-kadar-sonsuzdur-ornekler.html

 

Büyük verilerden sonuçlar üretme. 4.4.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/buyuk-verilerden-sonuclar-uretme.html

 

Bilgi erişim kursu. 21.3.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/bilgi-erisim-kursu.html

 

Araştırmacı Yetiştirme Etkinlikleri. 3.1.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/arastirmaci-yetistirme-etkinlikleri.html

 

Araştırmacılar, İncelemeciler İçin Veri Görselleştirme. 5.12.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/arastirmacilar-incelemeciler-icin-veri.html

 

Yerli doğrulama web sitelerine tek tek bakmak yerine. 15.10.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/yerli-dogrulama-web-sitelerine-tek-tek.html

 

Büyük Problemimiz: Bilgelik, Olgunluk Dışı Davranışlar. 14.9.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/buyuk-problemimiz-bilgelik-olgunluk.html

 

Bilgi Derleme Mesleği. 14.9.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/09/bilgi-derleme-meslegi.html

 

Kitaplarla, Arşivlerle En Çok Çalışan Üç Büyük Bilgemiz Ve Bir Hayalim. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/07/kitaplarla-arsivlerle-en-cok-calisan.html 

 

İstanbul'un 44 Önemli Depremi. 20.2.2021. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/03/istanbulun-44-buyuk-depremi.html

 

Akademik Yazım İçin Bazı Kaynaklar. 4.5.2020.

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/05/akademik-yazim-icin-bazi-kaynaklar.html

NOTLAR

·         Tecrübelerim: 45 senede 1000 kaynakçada 750 bin künye derlemenin getirdiği tecrübe:

·         Kaynak…

·         Artık kaynaklar çok fazla…

·         Dar bir konu seçilip, bu konuda yayınlanmış eserlerin tümüne yakını tespite çalışıldığında geniş bir döküme (liste) ulaşma ihtimali var. İşte incelemeler dar alanlarda (konularda), ulaşılan geniş bir yayın listesi ile yapıldığında daha doyurucu bir metne ulaşılabilir. 

·         Boşluklar, inceleme boşlukları, monografi boşlukları. (öneri: incelemecilerimiz olmalı)

·         Detay…

·         Derinlemesine sondaj… odaklanıp, sabırla çalışırsanız keşifler yapıyorsunuz.

·         Keşifler…: 44 deprem.

·         Çok sayıda bibliyografya hazırlayan kişinin bakış açısı farklı gelişebilir, daha geniş bakabilir, daha akademik bakabilir.

·         İlk basılı kaynakça: 1494’den günümüze kadar en az 1 milyon kaynakça yayınlandı. Bunları da binlerce bibliyograf hazırladı.

·         Bazıları ise zirveye çıktılar. Mesela Katip Çelebi 15 bin kitabın kaynakçasını hazırladı ve önemli bir kısmının değerlendirmesini yaptı. Belli ki kitap ve bilgi aşkı vardı. Kendisinin en temel özelliklerinden birisi itidalli olmasıdır. Orta yol bulmaya çalışırdı. Bu yazdıklarından belli oluyor.

·         Eğer geniş hacimli Kaynakçalar hazırlıyorsanız, bunun faydası klasik kaynakça hazırlamanın getirdiği faydaların ötesindedir.

·         Tecrübeni aktarmaya çalış. Farklı göstermeye çalış.

·         Zihinlerde ezber çok.

·         Kaynakların tümünü tespit etmeye çalışmak…

·         Farklı görüşleri içeren zengin bir yayın listesi hazırlamak.

·         Sonra bunlardan seçilecek olanları incelemeye çalışmak.

·         Sonra sentez, bulgu, yorum, sonuç…

·         Bu şekilde araştırma inceleme hazırlayanlar çok az mı…

·         “Derinlemesine sondajla kaynakça hazırlamanın önemi” kalıbı yerine, “derinlemesine sondajla "çok zengin kaynakça" hazırlamanın önemi” kalıbını kullanmalı.

·         1500 kaynakça, 700 bin künye. Dünyada başka kişiler var mı bu kadar kaynakça hazırlayan…

·         Bol dipnotlu bazı yabancı akademik makaleler.

·         44 deprem mevzusu

·         Böyle yapılmıyor. Büyük sorun.

·         Dogmalar.

·         Hemen karşı çıkmak davranışı yoğun. Çünkü zihinler ezberlerle dolu.

·         Hakkında Araştırma, inceleme bulunmayan ya da az bulunan konular çok.

·         Felsefesizlik

·         Dar alanda detaylı, sondajlı incelemeler.

·         Etüdyen

·         Çarşı herşeye karşı yaklaşımı

·         Manifesto

·         Metodoloji konulu kısa yazım

·         Bütün görüşler incelenmeli… inceleniyor mu…

·         Kaynaklara başvurmadan, tek başına zihne dayalı olarak yapılan zihin jimnastikleri.

·         Yazılarında çok kaynak veren araştırmacılarımız, yazarlarımız kimler.

·         Ahkam kesenler

·         Çokbilmişler. https://www.haberturk.com/yazarlar/muharrem-sarikaya/2904794-asiya-en-cok-karsi-cikanlar-cok-okumus-ve-cokbilmisler

·         Herşeyi bilenler... Kaynaklara bakmadan, başvurmadan herşeyi bilenler

·         Ezberler söz varlığı çalışmam

·         Sıkıntı büyük esasen.

·         Sözlüğünü yapmalı. Terimler vs.

·         Aradım taradım: derinlemesine site:https://bulentagaoglu.blogspot.com/

·         Donanımlı araştırmacılar

·         https://www.mk.gov.tr/icerik/detay/e-kaynak-koleksiyonu-uzaktan-erisime-acildi-1

·         Bu yazı nasıl geliştirilebilir

·         Nasıl kitap olarak yayınlanabilir

·         Nasıl konferanslar sunumlar verilebilir

·         Çok geniş bir kaynak tespiti.

·         Birçok yayın türünde kaynak tespiti.

·         Çok kuvvetli uzmanlarımız olmalı hem de çok…

·         Destursuz bağa girenler kitabı. https://eksisozluk.com/destursuz-baga-girenler--548452 ** https://iletisim.com.tr/kitap/kim-etti-sana-bu-kari-teklif/7054

·         “Çok zengin kaynakça hazırlamak” konulu makale yazılması. Örneklerle…

·         “Çok zengin kaynakça temelinde araştırma, inceleme çalışmaları” konusunda düşünce geliştirmek için çalıştaylar, sempozyumlar, paneller vs. etkinlikler yapılması…

Kalite

·         Kaliteli araştırmalar…

·         "Kaliteli akademisyenler"

·         “Araştırma kalitesi”, “inceleme kalitesi” konularında konusunda düşünce geliştirmek için çalıştaylar, sempozyumlar, paneller vs. etkinlikler yapılması…

·         Araştırma kalitesi / kaliteli araştırma

·         İnceleme kalitesi / Kaliteli inceleme

·         Yazı kalitesi

·         Metin kalitesi

·         Düşünce kalitesi

·         Etüt kalitesi

Araştırma terimleri

·         Bir kitap: Dictionary of Research Concepts and Issues. https://www.amazon.com/Dictionary-Research-Concepts-Issues-2nd/dp/1911218654

·         https://ori.hhs.gov/basic-research-concepts-brc-introduction

·         https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/110539_book_item_110539.pdf

·         https://www.campuscareerclub.com/research-concept-and-definition/

 

Ek 1

Detaylı çalışma hazırlama işinin akla getirdiği kelimeler, terimler vs.

 

·         Artılarıyla eksileriyle incelemek değerlendirmek

·         Ayrıntılı incelemeler

·         Ayrıntılı incelemeler hazırlamak.

·         Derin sondaj

·         Derin sondaj yaparak kaynakları olabildiğince fazla tespit etmek. Geniş bir kaynak listesi oluşturmak.

·         Derin sondaj yapmak.

·         Derinlemesine

·         Derinlemesine inceleme

·         Derinlemesine inceleme yapmak

·         Derinlemesine sondaj

·         Detay

·         Detaylı çalışmak

·         Didik didik etmek

·         Dipnotlu metinler hazırlamak.

·         En ince ayrıntısına kadar

·         En uç noktasına kadar

·         Etrafını cami ağyarını mani

·         Etraflıca

·         Gerçeği eğip bükmemek

·         İğneyle kuyu kazmak

·         İnce iş çıkarmak.

·         Kapsamlı

·         Kaynakları baz almak.

·         Kaynakları neredeyse birebir tespit etmek. Yani tüm kaynakları saptamak.

·         Kaza kaza derinlemesine sondaj

·         Kılı kırk yarmak

·         Konunun bütün taraflarının görüşlerine yer vermek.

·         Konuyu bütün yönleriyle,  boyutlarıyla yani çok yönlü olarak ele almak

·         Samanlıkta iğne aramak

·         Sondaj

·         “Şeytan ayrıntıda gizlidir”

·         Tafsilatlı

·         Tarafsız davranmak, Türk milletinden yana taraf olmak.

·         Teferruatlı

·         Titiz çalışma

·         Titiz çalışmak

·         Titizlik

 

Ek 2

Keşif-ler.

44 depremhttps://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/03/istanbulun-44-buyuk-depremi.html

44 deprem tablosuhttps://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/12/istanbulun-44-onemli-depremi.html

https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/10/kaynaklarda-yeri-istanbul-olarak.html

Topkapı Sarayı Kütüphanesi hakkında monografik kitap yok. Topkapı Sarayı Kütüphanesi hakkında prestij kitabı yok.

Kaynaklara dayalı yöntemimhttps://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/03/kaynaklara-dayali-yontemim-ilk-notlar.html

İncelemelerimde Yeni Bir Yöntemim  23.06.2020. https://bulentagaoglu.blogspot.com/2020/06/incelemelerimde-yeni-bir-yontemim.html

Seri şeklinde çalışma örnekleri: https://bulentagaoglu.blogspot.com/2021/01/istanbul-buyuk-depremi-riski-sebebiyle.html

Ek 3

Araştırma Kalitesi konulu bazı kaynaklar;

Özlem Kurnaz: Yükseköğretimde araştırma kalitesinin incelenmesi / Investigation of research quality at higher education. Danışman: PROF. DR. AYŞEN BAKİOĞLU. Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı. Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training. Dizin:Bilimsel araştırmalar = Scientific researchs ; Kalite = Quality ; Yükseköğretim = Higher education ; Yükseköğretim kurumları = Higher education institutions. Doktora Türkçe 2010 403 s.

Bıyık, C. (2002) Yükseköğretimde kalite değerlendirmesi ve akreditasyon ölçütleri. Trabzon: KTÜ Yayınları.

Köksoy, M. (1998) Yükseköğretimde kalite ve Türk yükseköğretimi için öneriler. C. Saraç (Ed.). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.

YÖDEK (2009) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Belgesi, www.yodek.org.tr adresinden 03.01.2009 tarihinde edinilmiştir.

Yurtsever, E., Gülgöz, S. ve Yedekçioğlu, Ö. A. (2002) Bilimsel yayınlarda kalite sorunu. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 787, 10-11.

Taha Yiğit Alkan: Performance evaluation system for academic publications using data mining techniques / Veri madenciliği teknikleri kullanılarak akademik yayınlar için performans değerlendirme sistemi. Danışman: PROF. DR. MELİH GÜNAY. Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı. Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control. Dizin:Akademik verimlilik = Academical efficiency ; Veri madenciliği = Data mining        Yüksek Lisans İngilizce 2019 55 s.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yuksekogretim/issue/41250/498262

Araştırmada Kalite Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu, Özlem Kurnaz / Nobel Yayın Dağıtım Basım Yılı: 2014. Baskı: 3 Sayfa Sayısı: 204

…………………………

“2.3. Araştırma Kalitesi…………………………………………………………… 21

2.3.1. Araştırma Kalitesinin Değerlendirilmesinde Başvurulan Yaklaşımlar……. 22

2.3.2. Araştırma Kalitesinin Değerlendirilmesinde Başvurulan Ölçütler……….. 24

2.3.2.1. Araştırmanın İçeriğine Yönelik Kalite Ölçütleri………………………… 31

2.3.2.1.1. Araştırmanın Orijinalliği………………………………………………. 31

2.3.2.1.2 Araştırmanın Önemi…………………………………………………… 33

2.3.2.1.2.1. Araştırmanın Kurama Katkıda Bulunması………………………….. 34

2.3.2.1.2.2. Araştırmanın Uygulamaya ve Politika Kararlarına Katkıda

 Bulunması…………………………………………………………… 35

2.3.2.1.3. Önceki Araştırmalarla İlişkilendirilme……………………………….. 43

2.3.2.2. Yönteme Yönelik Kalite Ölçütleri………………………………………. 45

2.3.2.2.1. Veri Toplama Yönteminin Uygunluğu………………………………… 45

2.3.2.2.1.1. Nicel Veri Toplama Yöntemleri……………………………………... 46

2.3.2.2.1.1.1. Nicel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri………………… 47

2.3.2.2.1.1.2. İyi Bir Nicel Araştırma Tasarımının Özellikleri…………………… 47

2.3.2.2.1.2. Nitel Veri Toplama Yöntemleri……………………………………… 48

2.3.2.2.1.2.1. Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri…………………. 49

2.3.2.2.1.2.2. Nitel Araştırmalarda Kalite Değerlendirmesi……………………… 52

2.3.2.2.1.3. Veri Toplamada Çeşitleme Yönteminin Kullanımı………………….. 55

2.3.2.2.2. Veri Çözümleme Yönteminin ve Yorumların Uygunluğu…………….. 57”.

İçinde: ÖZLEM KURNAZ: Yükseköğretimde araştırma kalitesinin incelenmesi . 2010. Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Doktora

Ek 4

Çok zengin kaynakça hazırlamaya ve derinlemesine sondaja dayalı araştırmalar, incelemeler, etütler konusunda bazı terimler, kavramlar, isimler…

3. Yol

Açık kapı bırakma yaklaşımı

Ahkam kesenler

Alıntı derlemeleri

Alıntılar

Anlık çözümler

Aramalar

Araştırma kalitesi

Araştırmacı kalitesi

Araştırmacı bibliyograf

Araştırmacı yazarlar

Araştırmacılar

Artılarıyla eksileriyle

Ayrıntılı incelemeler

Ayrıntılı kaynakça

Bakış açısı

Bibliyograf 

Bibliyografya

Bilgi arama 

Bilgi arama davranışları

Bilgi arama stratejileri

Bilgi erişim

Bilgi erişim becerisi

Bilgi kaynakları

Bilgi kirliliği

Bulgular

Bütünsel bakış

Ciddi araştırmalar

Çarpıtmalar

“Çarşı herşeye karşı”

Çelik Gülersoy

Çok sayıda kaynakça hazırlayanlar

Çok zengin kaynakça

Çokbilmişler

Dar alanda detaylı çalışmak

Dar konu

Demagojiler

Derin sondaj

Derinlemesine

Derinlemesine inceleme

Derinlemesine sondaj

Derinlemesine sondajla kaynakça hazırlamak

Destursuz bağa girmemek

Detay

Detaylı kaynakça

Dipnotlar

Dogmalar

Doğrulama

Düşünce üretimi

Emek

Etrafını cami ağyarını mani

Etüdyen

Ezber kalıpları

Farklı düşünmek

Genellemelerden uzak durmak

Geniş

Geniş bakmak

Geniş görüşlüler

Geniş taramalar

Gerçek

Google

Göçebe zihniyeti

Göçebelik

Görüşler

Hakikat

Holistik

İğneyle kuyu kazmak

İlgi erişim teknikleri

İnceleme kalitesi

İncelemecilik

İncelemeler

İtidal

Kalıplar

Kaliteli araştırmalar

Kapsamlı araştırmalar

Karar verme

Karşı çıkmak

Katip Çelebi

Katip Çelebi'nin çok künye derlemesi vs.

Kaynağa bağımlılık.

Kaynağa büyük önem verme.

Kaynak göstermek

Kaynak hassasiyeti.

Kaynak zenginliği

Kaynakça

Kaynaklar

Kaynaklar tespit edildi mi, bunun için derinlemesine aramalar yapıldı mı

Kaynakların çoğalması

Kaynakların tespiti

Kaynakların tümünü tespite çalışmak

Kaza kaza derinlemesine sondaj

Keşifler

Kılı kırk yarmak

Kitap kalitesi

Kolaycılığa kaçmamak

Konunun bütün yönlerinin ele alınmaya çalışılması.

Konunun kaynakları

Konuya ilişkin yayınlar

Konuyla doğrudan ilişkili olmayan yayınlarda mevcut ilgili cümlelerin tespiti

Kuşku duymak

Makale kalitesi

Mehmet Genç

Merak

Metodik çalışma tarzı

Metodoloji

Objektif görüşler

Odaklanma

Orta yol

Önyargı

Sabır

Safsatalar

Sentez

Sondaj

Sorgulama

Sorgulanmamış ezberler

Soru sormak

Sözlü kültür

“Şeytan ayrıntıda gizlidir”

Tam metin veritabanları

Taramalar

Tecrübe

Tespit etmek

Teyit

Titiz çalışma

Titizlik

Tutkulu çalışma

Uzmanlar

Uzun vadeli program

Uzun yıllara dayanan çabalar

Veritabanları

Yabancı diller

Yararlanılan kaynaklar

Yayın boşlukları

Yayın kalitesi

Yayın listesi

Yayın tespiti

Yayın türleri

Yayınların çoğalması

Yayınların kalitesi

Yeni düşünceler geliştirmek

Yoğun taramalar

Yorumlar

Yüzeysel

Zengin kaynak listesi

Zengin kaynakça

Zihin jimnastiği

Zorluklara göğüs germek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder