5 Şubat 2020 Çarşamba

DERİNLEMESİNE SONDAJLA KAYNAKÇA HAZIRLAMANIN ÖNEMİ. TÜRKİYE; DÜNYADA 15 BİN KİTABIN ÖNEMLİ BİR KISMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR, DEĞERLENDİRMELER YAPAN TEK İNSAN OLAN FATİHLİ KATİP ÇELEBİ'NİN ÜLKESİDİR...


DERİNLEMESİNE SONDAJLA KAYNAKÇA HAZIRLAMANIN ÖNEMİ. 

TÜRKİYE; DÜNYADA 15 BİN KİTABIN ÖNEMLİ BİR KISMI HAKKINDA AÇIKLAMALAR, DEĞERLENDİRMELER YAPAN TEK İNSAN OLAN FATİHLİ KATİP ÇELEBİ'NİN ÜLKESİDİR...

Bülent Ağaoğlu


İstanbul 5.2.2020Kimi bibliyografların, çalışma yaptıkları konuda çok detaylı, derinlemesine ve geniş bir düzlemde çalışarak; klasik bibliyograflara göre daha veya çok daha fazla kaynaklara erişme, bunları tespit etme becerileri vardır.


Bu tür kaynakçalar hazırlanırken, birçok dildeki aramalarla farklı dillerdeki kaynakların tespiti de hedeflenir.


Tespitler sadece kitaplarla ve sadece makalelerle sınırlı tutulmaz. Birçok yayın türündeki kaynaklar tespite çalışılır. (Aşağıda en sonda EK1'de "Yayın Türleri Listesi" yer almaktadır).


Ortaya, klasik yöntemle çalışan bibliyografların hazırladıklarına göre daha çok kaynak içeren çok zengin bir kaynakça çıkacaktır.


"Çok zengin kaynakça" gerçeği dünyada ne kadar fark edilmiştir, bilemiyoruz. İşin sırrı taramaların geniş tutulmasındadır.


"Çok zengin kaynakça", bundan istifade edecekler için önemli bir imkandır.


Ortaya çıkan kaynakça layıkıyla değerlendirildiğinde, bu kaynakçayı kullanmakta olan araştırmacının üzerinde çalıştığı konu hakkında tamamlayacağı yayın da farklı değerlendirmeleri, yaklaşımları ve sonuçları daha fazla içerebilir.


Yukarıda açıklanan teknikle hazırlanan "Çok zengin kaynakça"ların çoğalması araştırmacılığa yeni ufuklar açabilir. Çünkü araştırmacının önünde kaynak zenginliği mevcuttur. Bunu özellikle belirtmek isteriz. 


Kaynakçayı arkeolojik kazıya benzetirsek, arkeolojide sıklıkla yeni buluntular tespit edilmektedir. Kaynakça hazırlarken dar taramayla yetinilmeyip ileri gidildiğinde yayın (künye) tespitleri çoğalacaktır.


Günümüzde araştırmacılar ve yazarlar çalışmalarını hazırlarken, kaynak tespitini kendileri yapmaktadır.


Derinlemesine sondaj tekniğiyle çalışarak, bibliyograflar kadar çalıştıkları konuda yayın tespit edebilmeleri istisnalar dışında mümkün değildir.


Aylarını yayın tespitine harcamaları, taranacak kaynakları tespit etmeleri,  fazla sayıda kaynak (yayın veritabanları online kütüphane katalogları kaynakçalar dergiler kitapların içindekiler sayfaları vs.) taramaları gerekir. Mesela 400 ayrı kaynak...


Bu somut duruma rağmen,  "araştırma-yayın veritabanları ve Google varken kaynakça hazırlama çabasının gereksiz olduğu" görüşü (Bu tür görüşler yaygınlaşmaktadır..) ne kadar doğrudur. 


"Araştırma-yayın veritabanları ve Google varken kaynakça hazırlama çabasının gereksiz olduğu" görüşü "sorgulanmamış bir ezber" midir?..


Konunun tartışılması önemli olsa gerek...


Bazı sorular;


Dünyada detaylı, derinlemesine ve geniş bir düzlemde çalışılarak; klasik bibliyograflara göre daha veya çok daha fazla kaynaklara erişen kaynakçalar hazırlanması konusunda durum nedir...


Bu tür kaynakçaları listeleme çalışmaları var mıdır...


Bu konuyu inceleyen yayınlar var mıdır...


Bu teknikle çalışan yabancı bibliyograflar kimlerdir...


Bir konunun yayın veritabanlarında sorgulanması sonucu gelen liste ile, bu konunun "çok zengin kaynakçası"nda konuyla ilgili mevcut yayın (künye) sayısı arasında karşılaştırma yapılmış mıdır. Bu karşılaştırma birçok konu örneklenerek durum makaleler ile incelenmiş midir...


EK: YAYIN TÜRLERİ LİSTESİ


Afiş
Akademik Dergiler
Akademik Kitaplar
Akademik Yayınlar
Albüm
Almanak
Animasyon
Ansiklopedi
Ansiklopedi Maddesi
Antoloji
Araştırma makaleleri
Asetat
Atlas
Ayrı Baskı
Ayrıbasım
Bant
Basılı Dergiler
Basılı yayınlar
Basılmamış çalışma
Basma Eserler
Basma Kitaplar
Basmalar
Bildiri
Bilgi Kaynakları
Bilgisayar Çıktısı
Bilgisayar Dosyası
Bilgisayar Oyunu
Bilimsel Yayınlar
Blog
Bölgesel süreli yayın
Broşür
Bulmaca
Bülten
CD
CD-ROM
Cep Kitabı
Çalışma Yaprakları
Çıktı
Çizgi Film
Çizgi Roman
Çizim
Çoğaltma
Daktilo
Davetiye
Dergi
Derleme makaleleri
Ders Kitapları
Dia
Dijital Dergi
Dijital Gazete
Dijital Kitap
Dijital kopya
Dijital yayın
Disk
Disket
Duyuru
DVD
e-doküman
e-gazete
Eğitsel Oyun
e-Harita
E-Kitap
El İlanı
El Kitabı
El Yazması
Elektronik Dergi
Elektronik Doküman
Elektronik Gazete
Elektronik Kaynak
Elektronik Kitap
Elektronik Kitap
Elektronik Yayın
e-müzik
E-Portfolyo
Etkileşimli Multimedya
e-video
E-Yayınlar
Ferman
Figür
Film
Fotoğraf
Fotoğraf Negatifi
Fotokopi
Gazete
Gazete Kupürü
Gerçek Nesne ve Modeller
Görsel malzeme
Görsel Yayınlar
Grafik
Grafik Görüntü
Gravür
Gravür
Gri yayın
Haber
Harita
Hat
İlan
İllüstrasyon
İmaj
İnsert
İnternet Kaynağı
İnternet sitesi
Karikatür
Kartografik Materyal
Kartpostal
Kaset
Katalog
Kesik
Kesme, katlama-yapıştırma materyalleri
Kılavuz
Kit
Kitap
Kitapçık
Kitapdışı Materyal
Kompakt Disk
Kompüter Dosyası
Konferans Metinleri
Konferans Posteri
Kupür
Levha
Madde
Magazin Dergiler
Makale
Mikrofiş
Mikroform
Multimedya (Çoklu Ortam-Ses-Video-Resim-Grafik)
Müzik   
Müzik Notası
Nadir Eser
Negatif
Oyun
Oyun
Ön Baskı
Pankart
Para
PDF dokümanı
Periyodik
Piyes
Plak
Plaket
Plan
Popüler Dergiler
Popüler Yayınlar
Poster
PPS dokümanı
Proje
Pul
Radyo Yayını
Rapor
Rehber
Resim
Resimli Kitap
Röportaj
Röprodüksiyon
Ses Kaseti
Ses Kaydı
Sesli Kitap
Söyleşi
Süreli Yayın
Tablo
Takvin
Tam metin
Tebliğ
Teksir
Televizyon Programları
Tepegöz Asetatları
Tez
TV Yayını
VHS
Video
Video kaseti
Web sayfası
Web sitesi
Word dokümanı
XLS dokümanı
Yansı
Yap-Bozlar
Yaygın süreli yayın
Yayınlanmamış çalışma
Yazıcı Çıktısı
Yazmalar
Yerel süreli yayın
Yıllık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder