8 Haziran 2020 Pazartesi

“100 BİLİNMESİ GEREKLİ TÜRKÇE KAVRAM” KONULU YAYIN BULMAYA ÇALIŞIRKEN YAPTIĞIM İLK ARAMALAR (3)“100 BİLİNMESİ GEREKLİ TÜRKÇE KAVRAM” KONULU 
YAYIN BULMAYA ÇALIŞIRKEN YAPTIĞIM İLK ARAMALAR 
(3)

Bülent Ağaoğlu
8.6.2020


1

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003
Söz konusu sözlüklerle ilgili terim çokluğu, özellikle bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için de istenilen bilgiye ulaşma açısından bazı sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu makalede, özellikle yabancı kaynaklardan yararlanılarak hangi ülkelerde hangi terimin daha yaygın olarak kullanıldığı, bu sözlüklere bu adların veriliş sebepleri belirtilmiştir. Kavram sözlükleriyle ilgili meydana gelen terim karmaşası yanında bu sözlüklerin çeşitlere ayrılması konusunda da farklı görüşlerin olması, ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavramdan veya anlamdan kelimeye doğru giden, alfabetik olmayan ve çeşitli adlarla anılan kavram sözlüklerinin, oluşturulmasındaki bazı farklı yöntemler düşünülerek kimi sözlük bilimciler tarafından çeşitlere veya alt bölümlere ayrılıp buna göre adlandırıldığı da görülmüştür. Yazıda bu görüşler de ele alınıp değerlendirmeler yapılmış ve çeşitlere ayrılan söz konusu sözlükler arasında ne gibi farkların olduğuna da kısaca değinilmiştir. Sonuç bölümünde ise Türk dilinde yaygın şekilde görülen terim karmaşasının yaşanmaması için kavram sözlüğü teriminin neden tercih edildiği açıklanarak konu aydınlatılmaya çalışılmıştır.”. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=fen&Id=AXC-hbUzyZgeuuwfWC26

2
Kavramlar Sözlüğü. İstanbul: Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2019. Tam metin. http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/c/c/ccmd-kavram-sozlugu.pdfYukarıdaki yazının text hali:
“Şemsiye bir kavram olarak birçok şiddet türünü kapsamasına rağmen, cinsel şiddet denildiğinde akla genellikle tek bir tür geliyor. Bireylerin cinsiyetinden, yaşından, türünden; maruz bırakan ve bırakılan arasındaki ilişkilenme biçimine kadar zihinlerde belli şablonlar beliriyor. Bu tektipleştirme, yaşanan diğer cinsel şiddet biçimlerinin şiddet olmadığını düşünmemize; ancak belli şartlarda olanların şiddet olarak tanımlanmasına ve diğerlerinin önemsenmemesine, dolayısıyla şiddet türleri arasında hiyerarşi kurmamıza neden oluyor.
Güçlendirici kavramlar kullanmak hayatta kalanı suçlayan ve mağdurlaştıran dili değiştirmek için önemli bir adım
Tıpkı cinsel şiddet denildiğinde akla belirli şablonlar gelmesi gibi, konuyu da sınırlı birkaç kavramla konuşuyoruz. Cinsel şiddet meselesinin hep aynı kavramlarla ele alınması meseleye hep aynı bakış açısından bakmamıza, hep aynı noktalara takılmamıza; yeni tartışmalar, çözüm önerileri üretemememize, farkındalığımızın belirli bir seviyede kalmasına yol açıyor. Örneğin; her şiddet vakasından sonra sadece faile verilecek ceza tartışılırken, hayatta kalanın ihtiyaç duyabileceği desteğin gözardı edilmesi gibi. Üstelik sürekli kullandığımız bu kavramlar başlı başına cinsel şiddetle ilgili yanlış inanışlara hizmet ediyor, değişmesi gereken toplumsal algıyı pekiştirebiliyor. Cinsel şiddeti konuşurken alışılageldik, mitleri yeniden üreten kavramların yerine güçlendirici kavramlar kullanmak hayatta kalanı suçlayan ve mağdurlaştıran dili değiştirmek için önemli bir adım. Kavramlar kişinin maruz bırakıldığı şiddetin adını koyarak anlamlandırmasına ve destek istemesine de yardımcı labiliyor.

Tüm bu nedenlerle, cinsel şiddetle mücadele ederken kullandığımız, önerdiğimiz ve yaygınlaştırmaya çabaladığımız kavramları bir araya getirdik.
Çünkü dönüşüm dilde başlar!
Değişim Benimle Başlar!”

3

Kitap:  Türkçeye Yansıyan Türk Kültürü - Prof.Dr. Doğan Aksan *

“Doğan Aksan, bu kitabında bir dilbilimci olarak, Türkçenin en eski ürünlerinden bugüne kadar gelen metinlerini inceleyerek Türklerin maddi ve manevi kültürünün temel kavramlarını, ana öğelerini sunmuştur.”.
4
Kitaplar: "temel kavramlar" aramanızda 745 adet ürün bulundu. https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=%22temel+kavramlar%22

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder